top of page

Forfattaroversikt K-O

Kafka, Franz:                       Å vera ulykkeleg    (2010)

Kafka, Franz:                       Om natta     (2010)

Kallset, Kjell-Erik Nordenson: Saft suse!    (2010)

Kallset: Kjell-Erik Nordenson: Lærarar og ungar (2014)

Kallset: Kjell-Erik Nordenson: Ungar som kjedar seg    (2014)

Kallset, Kjell-Erik Nordenson: «Reservetrønder» (2015)

Kallset, Kjell-Erik Nordenson:  Sett frå Sinsen – Song til heimbygda (2016)

Kallset, Per:           Tustnasong (dikt) (1978)

Karlsvik, Mette:     Flytårn – Utdrag frå romanen med same namn   (2014)

 

Kattem, E. Edgar, Løfald, Ola, og Løset, Fredrik: Flyttsamen Thorkel Jonassen Rutfjell  (2009)

Kiplesund, Kenneth: Slaktar-Jo – om ei gamal vise og om dei som noterte ho ned   (2010)

Kiplesund, Kenneth: Visegruppa «Skuggsjå» og Kolbjørn Botten  (2013)
 

Kjelleberg,Tora: Til Gudrun (dikt) (1999)

Kjelleberg,Tora: Til Berta (dikt) (1999)

Kjelleberg, Tora: Målprisen 1999 til Røv Mølle (2000)

Kjelleberg, Tora: Målprisen (2001)

Kjelleberg, Tora: Minne frå Fjellvassbu  (2008)

 

Kjønnøy, Ingrid: Verda – ein landsby?    (2010)

Kjønnøy, Ingrid: På sporet etter John Ramsøy  2011

Kjønnøy, Ingrid: Stavneset (2016)

Kjønnøy, Ingrid: Felesmia Frøydis Moe Smith (2017)

Kjønnøy, Ingrid: Hestskjærets venner (2018)

Kjønnøy, Ingrid / Eli B. Rye: Gammal tradisjon i unge hender (2018)

Kjønnøy, Ingrid: Jordmor Andrea Sundet (2019)

Kjønnøy, Ingrid: Hagbard Berner (2019)

Kjønnøy, Ingrid: Flyplassen vår (2020)

Kjønnøy, Ingrid: Lanullva på Lyngstad (2020)

 

Kjønnøy, Magnar: Miljø og levevis på 1800-talet på kysten av Nordmøre (2010)

Klakegg, Johanne Rimeslaatten:      Minne frå Latvia (2013)

Klaksvik, Liv:    Minne om torvtaking i gamle dagar  2011

Klinge, Jenny:    Du mitt lille Nordmøre  2011

 

KMH: Ein språkmann si reise på indre Nordmøre i 1863 (2006)

Kooser, Ted: Forlate farmhus (2011)

Kristiansund kommune: (Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

Kulturkontora på Nordmøre: Kulturminneåret 1997 (1997)

 • Aure: Lurvika (1997)

 • Eide: Kvitholmen (1997)

 • Frei: Fugløya (1997)

 • Gjemnes: Alstaddalen (1997)

 • Halsa: Geitbåten (1997)

 • Kristiansund: Sundbåten (1997)

 • Rindal: Rindalssaum (1997)

 • Smøla: Rokstadbryggja (1997)

 • Sunndal: Flåøya (1997)

 • Surnadal: Mo Kyrkje (1997)

 • Tingvoll: Bautasteinane på Aspa(1997)

 

Kurbanov, Alexey: Vera P. Strogova (2006)

Kurbanov, Alexey: Landemerke (noter) (2017)

Kurbanov, Alexey: Då Gud sende ljos (noter) (2018)

Kurbanov, Alexey: Vårsøg (noter) (2019)

 

 

Kvalshaug, John Harry / Ramsøy Halle, Terje: Avduking av minnesmerke etter hurtigruteskipet Irma og …. (2002)

Kvande, Anne:       Om afasi   (2014)

Kvande, Maren:     Det er noe! (dikt) (2016)

Kvande, Stine:       Større glede i livet mitt? (elevstil)   (2002)

Kvendset, Lars Melkamu: Ordet JB (dikt) (2015)

Kvendset, Ola:       Carnegies heltefond i Aure i 1918 (2003)

Kvendseth, Arne:   Kommunereform sett frå Skeidsdalen  (2016)

 

Lamvik, Martin: Tingvoll-klokkarar føre 1750 (1972)

Lamvik, Martin: Opptak til lånebiblioteket i Tingvoll (1973)

Lamvik, Martin: Tingvoll Arbeiderforening 1900-1905 (1974)

Lamvik, Martin: Ei ung prestekone og tre kapellanar (1975)

Lamvik, Martin: «Vonheim» tuberkuloseheim i Tingvoll (1976)

Lamvik, Martin: Litt om gamle hus og nyare bygg på Tingvoll prestegard (1981)

Lamvik, Martin: Litt meir om tingvollpresten Madsen. (1982)

Lamvik, Martin: Notat om helsestellet i Tingvoll og Straumsnes på 1800-talet (1983)

Lamvik, Martin: Litt om den første skuledirektøren i Trondhjems stift og inspeksjonen……(1984)

Lamvik, Martin: Magnhild Havdal Almhjell. Minneord (1985)

Lamvik, Martin: Litt om skulehus med inventar og læremiddel på 1800-talet (1989)

 

Land, Anita:       Nordmøre i Alaska (2019)

Langset, Edvard (innsamlar): Folkedikting frå Nordmøre (1966)

Langset, Edvard: Nordmørseventyr (1988)

Langset, Edvard: Ei segn frå Kristiansund (2015)

Langset, Ola:       Med båt til byen (1991)

Langset, Ola:       Song til Atlanterhavsvegen (dikt) (1991)

Langset, Ola:       Som ein ser det (dikt) (1991)

Langset, Ola:       Bygdemålet ditt (dikt) (1991)

Langset, Ola:       Det gode mennesket Fridtjof Nansen (1991)

Langset, Ola:       Tankar til ein veteran (dikt) (1991)

Larsen, Jan-Erik: Kjærleik og hardt arbeid  (2007)

Larsen, Jan-Erik: Å vere i livet (2008)

 

Lausund, Eldrid G.: Ord for dagen (dikt) (1994)

Lausund, Eldrid G.: Julebrev til Lena (dikt) (1994)

Lausund, Eldrid G.: Lengtar du etter -  (dikt)  (1995)

Lausund, Eldrid G.: Hausten min (dikt) (1995)

Lausund, Eldrid G.: Ein (dikt) (1996)

Lausund, Eldrid G.: Du som er ung (dikt) (1996)

Lausund, Eldrid G.: Å gi er å få (dikt)  (1996)

Lausund, Eldrid G. Tre dikt: Mor, Mellom kvite blomar,Vinterprat (dikt) (2005)

Lausund, Eldrid G.: Fire dikt om kjærleik (dikt)   (2006)

Lausund, Eldrid G.: Vinterprat (dikt)  (2007)

Lausund, Eldrid G.: Seks år (dikt)  (2007)

Lausund, Eldrid G.: Bånsull (dikt)  (2007)

Lausund, Eldrid G.: Dåpssalme (dikt)  (2007)

Lausund, Eldrid G.: Den vesle jenta (dikt)  (2007)

Lausund, Eldrid G.: Fire blomsterdikt (dikt)  (2008)

Lausund, Eldrid G.: Morgonmesse  (2009)

Lausund, Eldrid G.: Lysets ære (dikt)  (2009)

Lausund, Eldrid G.: Bånsull (dikt)  (2009)

Lausund, Eldrid G.: Fylte bekkar  (dikt) (2010)

Lausund, Eldrid G.: Himmelgleder (dikt)   (2010)

Lausund, Eldrid G.: Den vesle visa (dikt) (2010)

Lausund, Eldrid G.: Der inne (dikt)  (2011)

Lausund, Eldrid G.: Pulsslag (dikt)  2011

Lausund, Eldrid G.: Norge (dikt) (2012)

Lausund, Eldrid G.: Ei dronning (dikt) (2014)

Lausund, Eldrid G.: Påskesalme (dikt) (2018)

 

Leirvoll, Nikolai: Hans Gedde Dahl og mosokningane (1969)

Leirvoll, Nikolai: Tjørebrenning på hjell (1970)

Leirvoll, Nikolai: «Av slitets saga» (1970)

 

Leivdal, Nils: Bjørnedrap og bjørkeris (1968)

Leivdal, Nils: Første 17.maifeiringa i Batnfjord (1969)

Leivdal, Nils: Den tid lærarløna var 6 kr. veka (1972)

Leivdal, Nils Tore: I fossedur og kvennalåt (1972)

Leivdal, Nils Tore: Ei trist kyrkjeferd (1973)

Leivdal, Nils Tore: Skoleholder Ole Eriksen Bjerkestrand (1974)

Leivdal, Nils Tore: «Til ingen anden nøtte end Brændeved» (1976)

Leivdal, Nils Tore: Frå gamal tid (1976)

Leivdal, Nils Tore: Som sagt er - (1976)

Leivdal, Nils Tore: Edvard Langset og folkeminnesamlinga hans (1977)

Leivdal, Nils Tore: Segn og sanning – Hannibal og fantdrapet på Stokkåsen i Batnfjord (1978)

Leivdal, Nils Tore: John Neergård – bygdedoktoren (1990)

Leivdal, Nils Tore og Aarsund, Ola: Møte med Reidar Hilstad (1997)

Leivdal, Nils Tore: Bygdebøker på Nordmøre (1998)

Leivdal, Nils Tore: På innsteg hjå Erik Børset på Ålvundeid (2000)

Leivdal, Nils Tore: Smiset – ein spelemannsheim i Ålvundfjord   (2001)

Leivdal, Nils Tore: Neverspel (samtale med Jon Holten) (2002)

Leivdal, Nils Tore: Liv og lagnad på Flå i 1920-åra (2002)

Leivdal, Nils Tore: Glimt frå ein spelmannsheim: Bjarne Engli frå Valsøyfjorden (2003)

Leivdal, Nils Tore:   Silsethytta og Silsetrenna  (2005)

Leivdal, Nils Tore: Henrik Rytter sin motkultur I  (2007)

Leivdal, Nils Tore: Eit vondt minne: «Stolt-Dagali»-forliset 24. november 1964  (2009)

Leivdal, Nils Tore: Ivar Otto Irgens Mogstad – nordpolfarar  og bjørneskyttar (2017)

 

Leivdal, Torgeir: Å verte ein bakstrevar (2016)

Lervik, Albert: Prestar i Edøy prestegjeld 1892-1971    (2002)

Lervik, Albert: Folket på Arnøya (2003)

Lervik, Albert: Folket på Mannsholmen (2003)

Lervik, Albert: Folket på Nordholmen (Eilertholmen) (2003)          

Lervik, Albert: Folket på Torvholmen (2003)

Lervik, Albert:  Meritt og fantestrekar (2005)

Lervik, Albert: Søskena Johannes, Arnt og Nikoline  (2006)

Lien, Olav K.:         Blomsterglede (dikt) (2016)

Lillebø, Lars Olav:  Kva gjorde Keiko med Halsa  (2004)

Lillegård, Magne:    Historia bak Vårsøglandet (2015)

Løfald, Ola, Kattem, E. Edgar og Løset, Fredrik:    Flyttsamen Thorkel Jonassen Rutfjell  (2009)

Løset, Fredrik,  Løfald, Ola og Kattem, E. Edgar: Flyttsamen Thorkel Jonassen Rutfjell  (2009)

 

Løset, Torolv: Litt om husdyrhaldet i Tingvoll for hundre år sia (1996)

Løset, Torolv: Tankar kring ein fjøsrekneskap (1996)

Løset, Torolv: Gamle ord og uttrykk   (2002)

Løset, Torolv: Gamle kyrkjevegar i Tingvoll  (2004)

Løset, Torolv: Meisingset kring 1905  (2005)

Løset, Torolv: Møkkakjøring   (2006)

Løset, Torolv: Bureisingsfeltet Tørlenda  (2008)

Løset, Torolv: Kornberging i gamle dagar  (2009)

Løset, Torolv: Veg som kulturminne  (2011)

Løset, Torolv: På dialekt (2012)

Løset, Torolv: Frå krigens dagar  (2013)

Løset, Torolv: Haust (2016)

Løset, Torolv: Små historier (2017)

Løset, Torolv: Gamle vener (2018)

Løset, Torolv: Slekters gang (2019)

 

Magerøy, Lars Inge; Hans Nielsen Hauge på Nordmøre (2020)

Maurset, Berit Dalsegg: Syttitalsnostalgi  (2007)

Melkild, Jon: Jordalsgrending, korleis og kvar er han? (1981)

Melkild, Jon: Langtidsvarsel (1986)

 

Melland, Gudbjørg: Kong Alkohol – Kong Nikotin (dikt) (1978)

Melland, Gudbjørg: Narre-spel (dikt) (1979)

Melland, Gudbjørg: Bufast – trufast (dikt) (1979)

Melland, Gudbjørg: Vårteikn (dikt )  (1980)

Melland, Gudbjørg: Hildreland (dikt ) (1982)

Melland, Gudbjørg: Onsdag 11.8.82 (dikt ) (1982)

Melland, Gudbjørg: Hjartelag (dikt ) (1982)

Melland, Gudbjørg: Haust-tankar (dikt) (1984)

Melland, Gudbjørg: Haust over garden (dikt) (1984)

Melland, Gudbjørg: Aura-kraft (dikt) (1984)

Melland, Gudbjørg: Grågåstankar  (dikt) (1986)

Melland, Gudbjørg: Vevstolen min (dikt) (1986)

Melland, Gudbjørg: Snøklokka (dikt) (1987)

Melland, Gudbjørg: Marstankar (dikt) (1987)

Melland, Gudbjørg: Sommartankar (dikt) (1987)

Melland, Gudbjørg: Advent (dikt) (1988)

Melland, Gudbjørg: Vinterferie (dikt) (1988)

Melland, Gudbjørg:: Seinsommar (dikt) (1988)

Melland, Gudbjørg: Haust (dikt) (1988)

Melland, Gudbjørg: Barnet (1990)

Melland, Gudbjørg: 8.07.90 (dikt) (1990)

Melland, Gudbjørg: Aktuelt (dikt) (1990)

Melland, Gudbjørg: Livstankar (dikt) (1990)

Melland, Gudbjørg: Mai (dikt) (1991)

Melland, Gudbjørg: Såte-tid (dikt) (1991)

Melland, Gudbjørg: Skjære-vise (dikt) (1991)

Melland, Gudbjørg: Kveps (dikt) (1991)

Melland, Gudbjørg: 17de mai -91 (dikt) (1991)

Melland, Gudbjørg: Orkan (dikt) (1992)

Melland, Gudbjørg: 18de mai -93 (dikt) (1993)

Melland, Gudbjørg: Vermelding (dikt) (1993)

Melland, Gudbjørg: Lengt (dikt) (1993)

Melland, Gudbjørg: Då Gud sende ljos (dikt) (2018)

Melland, Gudbjørg: Advent (dikt) (2020)

Melland, Gudmund: Minneord om Gudbjørg Melland (2020)

Mo, Håkon:           Hans Hyldbakk (stilkonkurranse) (1998)

Mo,  Mari:             Tusenårsmannen  (Stilkonkurranse) (2000)

Moen, Anders:       Hausten og vona (dikt) (1973)

Moen, A.L og Holten, O.J.: Vindøla (1970)

Moen, Anny Marie: Kultur i barnehagane i Aure   (2002)

Moen, Gunnar J.:   Den gamle rogna (dikt)  (2011)

Moen, Gunnar J.:     Vassdalen (dikt) (2012)

Moen, Marit:         Kunstnaren Kalla Skrøvseth og arbeida hennar ……  (1999)

Moen, Oddvar / Sogge, Gudrun: Raneslia og Ranssetra    (2010)

Moen, Oddvar:       Brev frå krigsfangenskap 1942 (2013)
Moen, Oddvar:       Politimeisteren som nekta å møte statsråden (2014)

Moen, Oddvar:       Om MA 1949-2014 (2015)

Moen, Oddvar:       Ei legerekning (2016)

Moen, Oddvar:       (2020)

Moen, Olav:          Barnerim frå Nordmøre (dikt ) (1980)

 

Mogstad, Edvard: Dei norske stadnamna i Gíslasaga (2012)

Mogstad, Edvard: Korleis kom raumane til Romsdal? (2016)

Mogstad, Edvard: Korleis kom raumane til Romsdal? (2017)

 

Mogstad, Kristina: Helsing til Nordmøre (1968)

Mogstad, Kristina Østbø: Tankar ved vevstolen på museet (1986)

 

Mogstad, Lars P.: Minneord om Per Todal (1984)

Mogstad, Lars P.: Livsgrunnlag i eldre tider (1985)

Mogstad, Lars P.: Resignasjon (dikt) (1985)

Mogstad, Lars P.: Harde nedgangsår, men oppsving og framgang på 1600-talet (1986)

Mogstad, Lars P.: Follerø Bruk (1986)

Mogstad, Lars P.: Namne- og saksregister for Du mitt Nordmøre 1976-1986 (1986)

Mogstad, Lars P.: Innhaldsliste for Du mitt Nordmøre 1976-1986 (1986)

Mogstad, Lars P.: Utdrag frå ei namnesamling (1987)

Mogstad, Lars P: Landbruksopplæringa på Nordmøre 1900-1966 (1987)

Mogstad, Lars P: Landbruksmesse på Gjermundnes og Steinar Husby frå Todalen (1988)

Mogstad, Lars P / Hyldbakk, Hans: Husmenn og husmannskår (1988)

Mogstad, Lars P.: Minneord om Sivert Todal (1989)

Mogstad, Lars P.: Surnadalsøra – framgang, blomstring og nedgang (1989)

Mogstad, Lars P: Arbeid i ei kommunal namnenemnd (1990)

Mogstad, Lars P: Lov om stadnamn av 18.mai 1990 (1991)

Mogstad, Lars P: Ein jordbruksapostel frå førre hundreåret (1995)

 

Mogstad, Lina:       Røv Mølle AS (2000)

Myhra, Magne:      Antigone (dikt) (2012)

Myrvold,  Klaus Johan: Norsk som einaste riksmål (Stilkonkurranse) (2000)

Mæhle, Lars:         Kulturelt mangfald  (2008)

Mæhle, Lars:         Tale ved opninga av Dei nynorske festspela 2017 (2017)

Mæle, Liv Inger:    Nordmørsmat   (2001)

Mæle, Liv Inger:    Korn og internasjonalt risår  (2004)

Mæle, Olav:           Skule og «skoleholdere» i Aure (1980)

Mølsæter, Astrid Lovise/Sunndal ungdomsskule, klasse 10A: Det blømer i jentefotballen i Sunndal (2019)

Møre Bispedøme:   Den nynorske rikdomen i Møre   (2016)

Neeraas, Hans Martin: Du Fosna, gamle Fosna (dikt) (2019)

Nergård, Lars: Eit amerikabrev frå 1888 med litt orientering om sendaren (1979)

Nergård, Lars: Ei folkevise anno 1980  (dikt ) (1980)

Nergård, Lars: Husfliden i «Surendalen Præstegjeld» for ca 140 år sidan (1980)

Nergård, Lars: Om handel med lerret og strie (1981)

Nergård, Lars: Ei sørgmodig vise (dikt) (1981)

Nergård, Lars: Diktet og ordet (dikt) (1983)

Nergård, Lars: Det uskrevne diktet (dikt) (1983)

Nergård, Lars: Ein fjelltur (dikt) (1983)

Nergård, Lars: Ho Brit og han Per (dikt) (1993)

Nergård, Lars: Ho låghalte Tora (dikt) (1993)

Nergård, Lars: Tove (dikt) (1993)

 

Nes, Gyda: Livet på Nes rundt 1950   (2001)

Nes, Leiv: Diktaren og lokalhistorikaren Hans Hyldbakk (1983)

Nes, Leiv: Kvar skal du leite (dikt) (1984)

Nes, Leiv: Leif Halse. Diktaren og spelmannen (1984)

Nes, Leiv (?): Sorg over ein kjær avdød (dikt) (1984)

Nes, Leiv: Perspektiv (dikt) (1984)

Nes, Leiv: Slikt eg minnest (1985)

Nes, Leiv: Dine barnegrender (dikt) (1985)

Nes, Leiv: Vil du veksa (dikt) (1985)

Nes, Leiv: Hamn (dikt) (1986)

Nes, Leiv: Eit gamalt krav (dikt) (1986)

Nes, Leiv: Tvil og tru (dikt) (1987)

Nes, Leiv: I stilla (dikt) (1987)

Nes, Leiv: Du må ikkje stengje deg inne (dikt) (1987)

Nes, Leiv: Slik eg minnest (1987)

Nes, Leiv: Slik eg minnest (1988)

Nes, Leiv: Molda, lyset og livet (dikt) (1988)

Nes, Leiv: Diktaren og lokalhistorikaren Hans Hyldbakk (1998)

Nes, Odin: Elgen (dikt) (2015)

Nes, Synnøve: Utereglar (2015)

 

Nilssen, Arne: Lensmenn og politimeistrar i Nilssen-ætta (2018)

Nordseth, Iver  og Gjernes, Magne: Vindkraftutbygging på Smøla (2020)

Nordvik, Ola: Storfisk og storfiskarar (1972)

 

Ohr, Stein:     IL Norodd 75 år (2004)

Ohrvik, Paul: Song til Nordmøre (dikt) (1966)

Ohrvik, Paul: Nordmørsk rundskue (1966) (Bokmål!)

Olden, Janne: Tilnamn som kulturminne  (2009)

Oldervik, Finn: «Tjørrå-Erik» eller «Næggelbit-Erik» (1991)

Olsen, Olaug Sandshavn: Prolog (dikt) (1999)

 

Ormset, Mette Sæter: Næringshagane  (2015)

Ormset, Åsmund: Målprisen til Solveig og Rolf Hindhammer (2016)

Ormset, Åsmund: Eldrid Grimeland Lausund til minne (2018)

Ormset, Åsmund: Målprisen 2017 til Lars Steinar Ansnes (2018)

Ormset, Åsmund: Ormset skule (2019)

Ormset, Åsmund: Målprisen 2018 (2019)

Ormset, Åsmund: Minneord om Torolv Løset (2020)

 

Orset, Per Kristian: Gymnasiastar på Tingvoll samlar barneleikar (1976)

Orten, Per Eilert:    Året 1905 i Noreg, Aure og Valsøyford (2005) 

Oterholm, Einar:     Glødande kol (2005)

Oterholm, Einar:     Dei første vindmøllene på Nordmøre?  (2007)

Oterholm, Einar:     Sundhedscommitionen for Halse Sogn  (2020)

Otnes, Axel Olav:   Så som så (dikt) (2016)

bottom of page