top of page

 

Forfattaroversyn K-O

Kafka, Franz: Å vera ulykkeleg (2010)
Kafka, Franz: Om natta (2010)
Kallset, Kjell-Erik Nordenson: Saft suse! (2010)
Kallset: Kjell-Erik Nordenson: Lærarar og ungar (2014)
Kallset: Kjell-Erik Nordenson: Ungar som kjedar seg (2014)
Kallset, Kjell-Erik Nordenson: «Reservetrønder» (2015)
Kallset, Kjell-Erik Nordenson: Sett frå Sinsen – Song til heimbygda (2016)
Kallset, Per: Tustnasong (dikt) (1978)
Karlsvik, Mette: Flytårn – Utdrag frå romanen med same namn (2014)
Kattem, E. Edgar, Løfald, Ola, og Løset, Fredrik: Flyttsamen Thorkel Jonassen Rutfjell (2009)
Kiplesund, Kenneth: Slaktar-Jo – om ei gamal vise og om dei som noterte ho ned (2010)
Kiplesund, Kenneth: Visegruppa «Skuggsjå» og Kolbjørn Botten (2013)
Kiplesund, Kenneth: Peder Ascanius og Svarteboka (2021)
Kiplesund, Kenneth: Tustnasegner (2023)
Kjelleberg,Tora: Til Gudrun (dikt) (1999)
Kjelleberg,Tora: Til Berta (dikt) (1999)
Kjelleberg, Tora: Målprisen 1999 til Røv Mølle (2000)
Kjelleberg, Tora: Målprisen (2001)
Kjelleberg, Tora: Minne frå Fjellvassbu (2008)
Kjønnøy, Ingrid: Verda – ein landsby? (2010)
Kjønnøy, Ingrid: På sporet etter John Ramsøy 2011
Kjønnøy, Ingrid: Stavneset (2016)
Kjønnøy, Ingrid: Felesmia Frøydis Moe Smith (2017)
Kjønnøy, Ingrid: Hestskjærets venner (2018)
Kjønnøy, Ingrid / Eli B. Rye: Gammal tradisjon i unge hender (2018)
Kjønnøy, Ingrid: Jordmor Andrea Sundet (2019)
Kjønnøy, Ingrid: Hagbard Berner (2019)
Kjønnøy, Ingrid: Flyplassen vår (2020)
Kjønnøy, Ingrid: Lanullva på Lyngstad (2020)
Kjønnøy, Ingrid: Ny og gammal kunnskap på Kvernes (2021)
Kjønnøy, Ingrid: Heimeside og boklager (2022)
Kjønnøy, Ingrid: Nynorsk skattemelding (2022)
Kjønnøy, Ingrid: Norsk Barneblad – ein god idé (2023)
Kjønnøy, Magnar: Miljø og levevis på 1800-talet på kysten av Nordmøre (2010)
Klakegg, Johanne Rimeslaatten: Minne frå Latvia (2013)
Klaksvik, Liv: Minne om torvtaking i gamle dagar 2011
Klinge, Jenny: Du mitt lille Nordmøre 2011
KMH: Ein språkmann si reise på indre Nordmøre i 1863 (2006)
Kong Haakon og målreisinga (2022)
Kooser, Ted: Forlate farmhus (2011)
Kristiansund kommune: (Tusenårsstader og historiske plassar) (2000)
Kulturkontora på Nordmøre: Kulturminneåret 1997 (1997)
- Aure: Lurvika (1997)
- Eide: Kvitholmen (1997)
- Frei: Fugløya (1997)
- Gjemnes: Alstaddalen (1997)
- Halsa: Geitbåten (1997)
- Kristiansund: Sundbåten (1997)
- Rindal: Rindalssaum (1997)
- Smøla: Rokstadbryggja (1997)
- Sunndal: Flåøya (1997)
- Surnadal: Mo Kyrkje (1997)
- Tingvoll: Bautasteinane på Aspa(1997)

Kurbanov, Alexey: Vera P. Strogova (2006)
Kurbanov, Alexey: Landemerke (noter) (2017)
Kurbanov, Alexey: Då Gud sende ljos (noter) (2018)
Kurbanov, Alexey: Vårsøg (noter) (2019)

Kvalshaug, John Harry / Ramsøy Halle, Terje: Avduking av minnesmerke etter hurtigruteskipet Irma og …. (2002)
Kvalvik, Vilde Solbakken: Ungdom for framtida (2022)
Kvande, Anne: Om afasi (2014)
Kvande, Maren: Det er noe! (dikt) (2016)
Kvande, Stine: Større glede i livet mitt? (elevstil) (2002)
Kvendset, Lars Melkamu: Ordet JB (dikt) (2015)
Kvendset, Ola: Carnegies heltefond i Aure i 1918 (2003)
Kvendseth, Arne: Kommunereform sett frå Skeidsdalen (2016)
Lamvik, Martin: Tingvoll-klokkarar føre 1750 (1972)
Lamvik, Martin: Opptak til lånebiblioteket i Tingvoll (1973)
Lamvik, Martin: Tingvoll Arbeiderforening 1900-1905 (1974)
Lamvik, Martin: Ei ung prestekone og tre kapellanar (1975)
Lamvik, Martin: «Vonheim» tuberkuloseheim i Tingvoll (1976)
Lamvik, Martin: Litt om gamle hus og nyare bygg på Tingvoll prestegard (1981)
Lamvik, Martin: Litt meir om tingvollpresten Madsen. (1982)
Lamvik, Martin: Notat om helsestellet i Tingvoll og Straumsnes på 1800-talet (1983)
Lamvik, Martin: Litt om den første skuledirektøren i Trondhjems stift og inspeksjonen……(1984)
Lamvik, Martin: Magnhild Havdal Almhjell. Minneord (1985)
Lamvik, Martin: Litt om skulehus med inventar og læremiddel på 1800-talet (1989)
Land, Anita: Nordmøre i Alaska (2019)
Langjord, Astrid: Millom graner (dikt) (2021)
Langset, Edvard (innsamlar): Folkedikting frå Nordmøre (1966)
Langset, Edvard: Nordmørseventyr (1988)
Langset, Edvard: Ei segn frå Kristiansund (2015)
Langset, Edvard: Ei segn frå Straumsnesset (2023)
Langset, Ola: Med båt til byen (1991)
Langset, Ola: Song til Atlanterhavsvegen (dikt) (1991)
Langset, Ola: Som ein ser det (dikt) (1991)
Langset, Ola: Bygdemålet ditt (dikt) (1991)
Langset, Ola: Det gode mennesket Fridtjof Nansen (1991)
Langset, Ola: Tankar til ein veteran (dikt) (1991)
Larsen, Jan-Erik: Kjærleik og hardt arbeid (2007)
Larsen, Jan-Erik: Å vere i livet (2008)
Lausund, Eldrid G.: Ord for dagen (dikt) (1994)
Lausund, Eldrid G.: Julebrev til Lena (dikt) (1994)
Lausund, Eldrid G.: Lengtar du etter - (dikt) (1995)
Lausund, Eldrid G.: Hausten min (dikt) (1995)
Lausund, Eldrid G.: Ein (dikt) (1996)
Lausund, Eldrid G.: Du som er ung (dikt) (1996)
Lausund, Eldrid G.: Å gi er å få (dikt) (1996)
Lausund, Eldrid G. Tre dikt: Mor, Mellom kvite blomar,Vinterprat (dikt) (2005)
Lausund, Eldrid G.: Fire dikt om kjærleik (dikt) (2006)
Lausund, Eldrid G.: Vinterprat (dikt) (2007)
Lausund, Eldrid G.: Seks år (dikt) (2007)
Lausund, Eldrid G.: Bånsull (dikt) (2007)
Lausund, Eldrid G.: Dåpssalme (dikt) (2007)
Lausund, Eldrid G.: Den vesle jenta (dikt) (2007)
Lausund, Eldrid G.: Fire blomsterdikt (dikt) (2008)
Lausund, Eldrid G.: Morgonmesse (2009)

Lausund, Eldrid G.: Lysets ære (dikt) (2009)
Lausund, Eldrid G.: Bånsull (dikt) (2009)
Lausund, Eldrid G.: Fylte bekkar (dikt) (2010)
Lausund, Eldrid G.: Himmelgleder (dikt) (2010)
Lausund, Eldrid G.: Den vesle visa (dikt) (2010)
Lausund, Eldrid G.: Der inne (dikt) (2011)
Lausund, Eldrid G.: Pulsslag (dikt) 2011
Lausund, Eldrid G.: Norge (dikt) (2012)
Lausund, Eldrid G.: Ei dronning (dikt) (2014)
Lausund, Eldrid G.: Påskesalme (dikt) (2018)
Leirvoll, Nikolai: Hans Gedde Dahl og mosokningane (1969)
Leirvoll, Nikolai: Tjørebrenning på hjell (1970)
Leirvoll, Nikolai: «Av slitets saga» (1970)
Leivdal, Nils: Bjørnedrap og bjørkeris (1968)
Leivdal, Nils: Første 17.maifeiringa i Batnfjord (1969)
Leivdal, Nils: Den tid lærarløna var 6 kr. veka (1972)
Leivdal, Nils Tore: I fossedur og kvennalåt (1972)
Leivdal, Nils Tore: Ei trist kyrkjeferd (1973)
Leivdal, Nils Tore: Skoleholder Ole Eriksen Bjerkestrand (1974)
Leivdal, Nils Tore: «Til ingen anden nøtte end Brændeved» (1976)
Leivdal, Nils Tore: Frå gamal tid (1976)
Leivdal, Nils Tore: Som sagt er - (1976)
Leivdal, Nils Tore: Edvard Langset og folkeminnesamlinga hans (1977)
Leivdal, Nils Tore: Segn og sanning – Hannibal og fantdrapet på Stokkåsen i Batnfjord (1978)
Leivdal, Nils Tore: John Neergård – bygdedoktoren (1990)
Leivdal, Nils Tore og Aarsund, Ola: Møte med Reidar Hilstad (1997)
Leivdal, Nils Tore: Bygdebøker på Nordmøre (1998)
Leivdal, Nils Tore: På innsteg hjå Erik Børset på Ålvundeid (2000)
Leivdal, Nils Tore: Smiset – ein spelemannsheim i Ålvundfjord (2001)
Leivdal, Nils Tore: Neverspel (samtale med Jon Holten) (2002)
Leivdal, Nils Tore: Liv og lagnad på Flå i 1920-åra (2002)
Leivdal, Nils Tore: Glimt frå ein spelmannsheim: Bjarne Engli frå Valsøyfjorden (2003)
Leivdal, Nils Tore: Silsethytta og Silsetrenna (2005)
Leivdal, Nils Tore: Henrik Rytter sin motkultur I (2007)
Leivdal, Nils Tore: Eit vondt minne: «Stolt-Dagali»-forliset 24. november 1964 (2009)
Leivdal, Nils Tore: Ivar Otto Irgens Mogstad – nordpolfarar og bjørneskyttar (2017)
Leivdal, Torgeir: Å verte ein bakstrevar (2016)
Lerum, Dordi Boksasp: Målungdommen på Tingvoll (2021)
Lervik, Albert: Prestar i Edøy prestegjeld 1892-1971 (2002)
Lervik, Albert: Folket på Arnøya (2003)
Lervik, Albert: Folket på Mannsholmen (2003)
Lervik, Albert: Folket på Nordholmen (Eilertholmen) (2003)
Lervik, Albert: Folket på Torvholmen (2003)
Lervik, Albert: Meritt og fantestrekar (2005)
Lervik, Albert: Søskena Johannes, Arnt og Nikoline (2006)
Lien, Olav K.: Blomsterglede (dikt) (2016)
Lillebø, Lars Olav: Kva gjorde Keiko med Halsa (2004)
Lillegård, Magne: Historia bak Vårsøglandet (2015)
Losnegård, Gaute:Langs den trondhjemske postvegen del 5 (2021)
Løfald, Ola, Kattem, E. Edgar og Løset, Fredrik: Flyttsamen Thorkel Jonassen Rutfjell (2009)
Løset, Fredrik, Løfald, Ola og Kattem, E. Edgar: Flyttsamen Thorkel Jonassen Rutfjell (2009)
Løset, Torolv: Litt om husdyrhaldet i Tingvoll for hundre år sia (1996)
Løset, Torolv: Tankar kring ein fjøsrekneskap (1996)
Løset, Torolv: Gamle ord og uttrykk (2002)

Løset, Torolv: Gamle kyrkjevegar i Tingvoll (2004)
Løset, Torolv: Meisingset kring 1905 (2005)
Løset, Torolv: Møkkakjøring (2006)
Løset, Torolv: Bureisingsfeltet Tørlenda (2008)
Løset, Torolv: Kornberging i gamle dagar (2009)
Løset, Torolv: Veg som kulturminne (2011)
Løset, Torolv: På dialekt (2012)
Løset, Torolv: Frå krigens dagar (2013)
Løset, Torolv: Haust (2016)
Løset, Torolv: Små historier (2017)
Løset, Torolv: Gamle vener (2018)
Løset, Torolv: Slekters gang (2019)
Magerøy, Lars Inge; Hans Nielsen Hauge på Nordmøre (2020)
Maurset, Berit Dalsegg: Syttitalsnostalgi (2007)
Melkild, Jon: Jordalsgrending, korleis og kvar er han? (1981)
Melkild, Jon: Langtidsvarsel (1986)
Melland, Gudbjørg: Kong Alkohol – Kong Nikotin (dikt) (1978)
Melland, Gudbjørg: Narre-spel (dikt) (1979)
Melland, Gudbjørg: Bufast – trufast (dikt) (1979)
Melland, Gudbjørg: Vårteikn (dikt ) (1980)
Melland, Gudbjørg: Hildreland (dikt ) (1982)
Melland, Gudbjørg: Onsdag 11.8.82 (dikt ) (1982)
Melland, Gudbjørg: Hjartelag (dikt ) (1982)
Melland, Gudbjørg: Haust-tankar (dikt) (1984)
Melland, Gudbjørg: Haust over garden (dikt) (1984)
Melland, Gudbjørg: Aura-kraft (dikt) (1984)
Melland, Gudbjørg: Grågåstankar (dikt) (1986)
Melland, Gudbjørg: Vevstolen min (dikt) (1986)
Melland, Gudbjørg: Snøklokka (dikt) (1987)
Melland, Gudbjørg: Marstankar (dikt) (1987)
Melland, Gudbjørg: Sommartankar (dikt) (1987)
Melland, Gudbjørg: Advent (dikt) (1988)
Melland, Gudbjørg: Vinterferie (dikt) (1988)
Melland, Gudbjørg:: Seinsommar (dikt) (1988)
Melland, Gudbjørg: Haust (dikt) (1988)
Melland, Gudbjørg: Barnet (1990)
Melland, Gudbjørg: 8.07.90 (dikt) (1990)
Melland, Gudbjørg: Aktuelt (dikt) (1990)
Melland, Gudbjørg: Livstankar (dikt) (1990)
Melland, Gudbjørg: Mai (dikt) (1991)
Melland, Gudbjørg: Såte-tid (dikt) (1991)
Melland, Gudbjørg: Skjære-vise (dikt) (1991)
Melland, Gudbjørg: Kveps (dikt) (1991)
Melland, Gudbjørg: 17de mai -91 (dikt) (1991)
Melland, Gudbjørg: Orkan (dikt) (1992)
Melland, Gudbjørg: 18de mai -93 (dikt) (1993)
Melland, Gudbjørg: Vermelding (dikt) (1993)
Melland, Gudbjørg: Lengt (dikt) (1993)
Melland, Gudbjørg: Då Gud sende ljos (dikt) (2018)
Melland, Gudbjørg: Advent (dikt) (2020)
Melland, Gudmund: Minneord om Gudbjørg Melland (2020)
Mo, Håkon: Hans Hyldbakk (stilkonkurranse) (1998)
Mo, Mari: Tusenårsmannen (Stilkonkurranse) (2000)
Moen, Anders: Hausten og vona (dikt) (1973)
Moen, A.L og Holten, O.J.: Vindøla (1970)
Moen, Anny Marie: Kultur i barnehagane i Aure (2002)

Moen, Gunnar J.: Den gamle rogna (dikt) (2011)
Moen, Gunnar J.: Vassdalen (dikt) (2012)
Moen, Marit: Kunstnaren Kalla Skrøvseth og arbeida hennar …… (1999)
Moen, Oddvar / Sogge, Gudrun: Raneslia og Ranssetra (2010)
Moen, Oddvar: Brev frå krigsfangenskap 1942 (2013)
Moen, Oddvar: Politimeisteren som nekta å møte statsråden (2014)
Moen, Oddvar: Om MA 1949-2014 (2015)
Moen, Oddvar: Ei legerekning (2016)
Moen, Oddvar: (2020)
Moen, Olav: Barnerim frå Nordmøre (dikt ) (1980)
Mogstad, Edvard: Dei norske stadnamna i Gíslasaga (2012)
Mogstad, Edvard: Korleis kom raumane til Romsdal? (2016)
Mogstad, Edvard: Korleis kom raumane til Romsdal? (2017)
Mogstad, Kristina: Helsing til Nordmøre (1968)
Mogstad, Kristina Østbø: Tankar ved vevstolen på museet (1986)
Mogstad, Lars P.: Minneord om Per Todal (1984)
Mogstad, Lars P.: Livsgrunnlag i eldre tider (1985)
Mogstad, Lars P.: Resignasjon (dikt) (1985)
Mogstad, Lars P.: Harde nedgangsår, men oppsving og framgang på 1600-talet (1986)
Mogstad, Lars P.: Follerø Bruk (1986)
Mogstad, Lars P.: Namne- og saksregister for Du mitt Nordmøre 1976-1986 (1986)
Mogstad, Lars P.: Innhaldsliste for Du mitt Nordmøre 1976-1986 (1986)
Mogstad, Lars P.: Utdrag frå ei namnesamling (1987)
Mogstad, Lars P: Landbruksopplæringa på Nordmøre 1900-1966 (1987)
Mogstad, Lars P: Landbruksmesse på Gjermundnes og Steinar Husby frå Todalen (1988)
Mogstad, Lars P / Hyldbakk, Hans: Husmenn og husmannskår (1988)
Mogstad, Lars P.: Minneord om Sivert Todal (1989)
Mogstad, Lars P.: Surnadalsøra – framgang, blomstring og nedgang (1989)
Mogstad, Lars P: Arbeid i ei kommunal namnenemnd (1990)
Mogstad, Lars P: Lov om stadnamn av 18.mai 1990 (1991)
Mogstad, Lars P: Ein jordbruksapostel frå førre hundreåret (1995)
Mogstad, Lina: Røv Mølle AS (2000)
Myhra, Magne: Antigone (dikt) (2012)
Myrvold, Klaus Johan: Norsk som einaste riksmål (Stilkonkurranse) (2000)
Myrvold, Klaus Johan: Nordmøring trælbunden i «tyrkeriet»? (2022)
Mæhle, Lars: Kulturelt mangfald (2008)
Mæhle, Lars: Tale ved opninga av Dei nynorske festspela 2017 (2017)
Mæle, Liv Inger: Nordmørsmat (2001)
Mæle, Liv Inger: Korn og internasjonalt risår (2004)
Mæle, Olav: Skule og «skoleholdere» i Aure (1980)
Mølsæter, Astrid Lovise/Sunndal ungdomsskule, klasse 10A: Det blømer i jentefotballen i Sunndal (2019)
Møre Bispedøme: Den nynorske rikdomen i Møre (2016)
Målprisen 2022 til Ole Einar Øveland (2023)
Neeraas, Hans Martin: Du Fosna, gamle Fosna (dikt) (2019)
Nergård, Lars: Eit amerikabrev frå 1888 med litt orientering om sendaren (1979)
Nergård, Lars: Ei folkevise anno 1980 (dikt ) (1980)
Nergård, Lars: Husfliden i «Surendalen Præstegjeld» for ca 140 år sidan (1980)
Nergård, Lars: Om handel med lerret og strie (1981)
Nergård, Lars: Ei sørgmodig vise (dikt) (1981)
Nergård, Lars: Diktet og ordet (dikt) (1983)
Nergård, Lars: Det uskrevne diktet (dikt) (1983)
Nergård, Lars: Ein fjelltur (dikt) (1983)
Nergård, Lars: Ho Brit og han Per (dikt) (1993)
Nergård, Lars: Ho låghalte Tora (dikt) (1993)

Nergård, Lars: Tove (dikt) (1993)
Nes, Gyda: Livet på Nes rundt 1950 (2001)
Nes, Leiv: Diktaren og lokalhistorikaren Hans Hyldbakk (1983)
Nes, Leiv: Kvar skal du leite (dikt) (1984)
Nes, Leiv: Leif Halse. Diktaren og spelmannen (1984)
Nes, Leiv (?): Sorg over ein kjær avdød (dikt) (1984)
Nes, Leiv: Perspektiv (dikt) (1984)
Nes, Leiv: Slikt eg minnest (1985)
Nes, Leiv: Dine barnegrender (dikt) (1985)
Nes, Leiv: Vil du veksa (dikt) (1985)
Nes, Leiv: Hamn (dikt) (1986)
Nes, Leiv: Eit gamalt krav (dikt) (1986)
Nes, Leiv: Tvil og tru (dikt) (1987)
Nes, Leiv: I stilla (dikt) (1987)
Nes, Leiv: Du må ikkje stengje deg inne (dikt) (1987)
Nes, Leiv: Slik eg minnest (1987)
Nes, Leiv: Slik eg minnest (1988)
Nes, Leiv: Molda, lyset og livet (dikt) (1988)
Nes, Leiv: Diktaren og lokalhistorikaren Hans Hyldbakk (1998)
Nes, Odin: Elgen (dikt) (2015)
Nes, Synnøve: Utereglar (2015)
Nilssen, Arne: Lensmenn og politimeistrar i Nilssen-ætta (2018)
Nilssen, Olav Bjørn: Nils-Tore Leivdal til minne (2021)
Nordmøre Mållag: Målprisen 2020 til Kjellaug og Styrkår Brørs (2021)
Nordseth, Iver og Gjernes, Magne: Vindkraftutbygging på Smøla (2020)
Nordvik, Ola: Storfisk og storfiskarar (1972)
Ohr, Stein: IL Norodd 75 år (2004)
Ohrvik, Paul: Song til Nordmøre (dikt) (1966)
Ohrvik, Paul: Nordmørsk rundskue (1966) (Bokmål!)
Olden, Janne: Tilnamn som kulturminne (2009)
Oldervik, Finn: «Tjørrå-Erik» eller «Næggelbit-Erik» (1991)
Olsen, Olaug Sandshavn: Prolog (dikt) (1999)
Ormset, Mette Sæter: Næringshagane (2015)
Ormset, Åsmund: Målprisen til Solveig og Rolf Hindhammer (2016)
Ormset, Åsmund: Eldrid Grimeland Lausund til minne (2018)
Ormset, Åsmund: Målprisen 2017 til Lars Steinar Ansnes (2018)
Ormset, Åsmund: Ormset skule (2019)
Ormset, Åsmund: Målprisen 2018 (2019)
Ormset, Åsmund: Minneord om Torolv Løset (2020)
Ormset, Åsmund: Minneord om Ottar Roaldset (2023)
Orset, Per Kristian: Gymnasiastar på Tingvoll samlar barneleikar (1976)
Orten, Per Eilert: Året 1905 i Noreg, Aure og Valsøyford (2005)
Oterholm, Einar: Glødande kol (2005)
Oterholm, Einar: Dei første vindmøllene på Nordmøre? (2007)
Oterholm, Einar: Sundhedscommitionen for Halse Sogn (2020)
Otnes, Axel Olav: Så som så (dikt) (2016)

bottom of page