top of page

Forfattaroversyn A-F

Aae, Merete Bratsberg: Dei brysame turistskattane (2012)
Aae, Merete Bratsberg: Vikværing i nordvest – min veg til nynorsk (2012)
Aae, Merete Bratsberg: Bunaden og eg (2014)
Aae, Merete Bratsberg: Strikkedilla (2014)
Aae, Merete Bratsberg: Mette Karlsvik (2014)
Aae, Merete Bratsberg: Latvia (2015)
Aae, Merete Bratsberg: Edvard Langset i 150 (2017)
Aae, Merete Bratsberg: Språk, læring og leik heng saman (2017)
Aakvik, Margit: Heimgarden min i Aakvika (1994)
Aareskjold, Solveig: Vangsgutane, Larris og meg (2000)
Aarnes, Asbjørn: Heimlengt (2011)
Aarnes, Asbjørn: Utan vatn (2011)
Aarnes, Asbjørn: Diktet (2011)
Aarnes, Asbjørn: Då lausluggen kom til bygda (2011)
Aarnes, Asbjørn: Diktet Antigone (2012)
Aarnes, Asbjørn: Nevekamp på Slemdal (2012)
Aarnes, Asbjørn: Herren talar, trælen teier (2013)
Aarnes, Asbjørn: Veidemanns uhell (2016)
Aarnes, Asbjørn: Eg bur i morsmålet mitt (2017)
Aarnes, Asbjørn: Nonner i eksil (2018)
Aarnes, Asbjørn: Bjørnen i varevogna (2019)
Aarnes, Asbjørn: Skjorene på taket (2020)
Aarnes, Asbjørn; Dyr og menneske (2021)
Aarnes, Asbjørn: Løyndomen (2022)
Aarnes, Asbjørn: 2 tekstar: Satans eld; Trua og trolla (2023)
Aarset, Dortea Gullstein/Heimbygdlaget i Halsa: Olav Halse 1903-1981 (1999)
Aarsund, Ola: Minneord om John Røen (1999)
Aarsund, Ola og Leivdal, Nils Tore: Møte med Reidar Hilstad (1997)
Aasbrenn, Magne: November på Nordmøre (2017)
Aasgaard, Magnar E.: Prolog (1992)
Aksdal, Bjørn: Neonlys på Henning Sommerro (2013)
Almberg, Magnar: Produksjon og bruk av ski i Rindal (Semesteroppgave) (1996)
Almberg, Magnar: Transport på Almbergsgardane frå 1950 til 2000 (2009)
Almberg, Magnar: Overtru? (2011)
Almberg, Magnar: Målprisen 2015 til Helge Husby. (2015)
Amdam, Rolv Petter: Om plogen og harva – etter Bersvend Røkkum (1985)
Anmarkrud, Bjørn: Nils Bakke (2004)
Anmarkrud, Bjørn: Tankar om musikk og kommunikasjon (2010)
(Anonym): Sjølvgjort er velgjort (skulestil) (1994)
Ansnes, Marit Ingeborg: Eg vil (dikt) (2016)
Ansnes, Ole Magne: Livet midt på Skei (2012)
Ansnes, Ole Magne: Ei verd som er vår (2017)
Arnøy, Ingar: Ringdrotten (2006)
Arnøy, Ingar: Du er da ikkje sunnmøring, du? (2018)
Aspås, Berta: Fattigmannsfrinseln na Besta (1978)
Aspås, Berta: Minne frå grenda som byggjest ned (1979)
Aspås, Berta: Spovelåt (dikt) (1979)
Aspås, Berta: Borti ruskmarkjen (dikt ) (1979)
Aspås, Berta: Åklefargar (dikt ) (1980)
Aspås, Berta: Dei som hang i klokkestrengen (1980)
Aspås, Berta: Tankar kring dei gamle stølar (dikt ) (1980)
Aspås, Berta: Arme dialekt kvar går du? (1981)
Aspås, Berta: Ordtak og seiemåtar ein høyrde i barndomsgrenda (1981)
Aspås, Berta: I år og……. (dikt ) (1982)

Aspås, Berta: Kjerringtankar på gamal grusveg (1982)
Aspås, Berta: Novembernatt i Torbudalen (1983)
Aspås, Berta: Optimistar (dikt) (1983)
Aspås, Berta: Hender talar (dikt) (1983)
Aspås, Berta: Kjerringtankar kring eit tiriltungeår (1984)
Aspås, Berta: Avleggs tema -? (dikt) (1984)
Aspås, Berta: Gammel ferdselsåre (dikt) (1984)
Aspås, Berta: Prolog til lysfesten for Tingvoll Sørland (1985)
Aspås, Berta: Fjellet vårt (1985)
Aspås, Berta: Tankar over mølsgrautgryta (1986)
Aspås, Berta: Kveld på fjorda (dikt) (1986)
Aspås, Berta: Sanne tankar – store hau (dikt) (1988)
Aspås, Berta: Sår fjellsong (dikt) (1988)
Aspås, Berta: Romhelgsvandring (dikt) (1988)
Aspås, Berta: Vitaminrike sommarminne (1989)
Aspås, Berta: Forteljingar frå gamle dager i Markgrendene (1990)
Aspås, Berta: Enno ein gong (1991)
Aspås, Berta: Vår 91 (dikt) (1991)
Aspås, Berta: Annan sort slitasje og trim (dikt) (1992)
Aspås, Berta: Berre eg – eller ? (dikt) (1992)
Aspås, Berta: Haustvers (dikt) (1993)
Aspås, Berta: Mens vi ventar på SKRUK (1993)
Aspås, Berta: Bestemorglede (dikt) (1993)
Aspås, Berta: Liv i stuåhus, før og no (dikt) (1994)
Aspås, Berta: Pensjonistproblem? (dikt) (1994)
Aspås, Berta: Besta sine voggesullar (1994)
Aspås, Berta: Krigsmødrene (dikt) (1995)
Aspås, Berta: Skiftande fortid (dikt) (1996)
Aspås, Berta: Avlegse poetar? (dikt) (1996)
Aspås, Berta: Sommarsti i år og - (dikt) (1996)
Aspås, Berta: Arbeidsliv i eit tideskifte (dikt) (1997)
Aspås, Berta: Avleggs tema? (dikt) (2013)
Aspås, Berta: Arme dialekt, kvar går du? (2013)
Aspås Berta: Optimistar (dikt) (2016)
Aspås, Berta: Kjerringtankar (2017)
Aspås, Berta: Novembernatt (dikt) (2017)
Aspås, Berta: Åklefargar (dikt) 2022)
Aspås, Ragnhild: Skileikar i Torvikbukt (2023)
Aspås, Ragnhild: Tradisjonsrik sauesanking i Vindøldalen (2023)
Aubert, Astrid Asheim: Ein uvanleg grensekryssar (2012)
Aubert, Astrid Asheim: Hyllest til Ivar Aasen (dikt) (2013)
Aubert, Astrid Asheim: Edvard Bræin og Julverset (2014)
Aubert, Astrid Asheim: Du mitt Nordmøre for 50. gong (2015)
Aubert, Astrid Asheim: «Mitt» Nordmøre – kven kan seie det? (2015)
Aubert, Astrid Asheim: Kaare Fostervoll – «Kongen på Marienlyst» (2015)
Aubert, Astrid Asheim: Flatøy – ei ukjend perle (2015)
Aubert, Astrid Asheim: Torbjørn Garshol – Veteran på Freikollen og senior i særklasse (2016)
Aubert, Astrid Asheim (red.): Spor av samisk språk på Nordmøre (2017)
Aubert, Astrid Asheim: Forfattaren Lars Mæhle (2017)
Aubert, Astrid Asheim: Kammerkorfamilien frå Eide (2017)
Aubert, Astrid Asheim: Bokstaven Å hundre år (2017)
Aubert, Astrid Asheim: Kulturhelga Havglimt – Ung festival med original vri (2018)
Aubert, Astrid Asheim: Domkantor med klare meiningar (2018)
Aubert, Astrid Asheim: Arabisktalande bunadsentusiast og ølbryggar (2019)
Aubert, Astrid Asheim: Idar Handagard – Ein gåverik personlegdom (2019)
Aubert, Astrid Asheim: Høvedsmann – historia om aksjonsbåten og… (2019)
Aubert, Astrid Asheim: Livet på Lauvøya (2020)
Aubert, Astrid Asheim: Ung prisvinnar med verdfull hobby (2020)
Aubert, Astrid Asheim: Låven som blei ei kulturperle (2020)

Aubert, Astrid Asheim: Stangvik Prestegard, Kulturspinneriet (2021)
Aubert, Astrid Asheim: Familien Alkifo frå Syria (2021)
Aubert, Astrid Asheim: Brurekrona og Krimkrigen (2022)
Aubert, Astrid Asheim: Minneordo m Hedvig Wist (2023)
Aubert, Astrid Asheim: Utdrag av rapport: Carl F.Wahr-Hansen Vemmestad: Kavlevegen i Ålvundfjord (2023)
Aubert, Astrid Asheim: 2 tekstar: Smøla har fått gratis ferje; På veg over fjorden (2023)
Aubert, Astrid Asheim: Skomakarmuseum på Halsanaustan (2023)
Aubert, Astrid Asheim: Minneordo om Hedvig Wist (2023)
Aune, Ingeborg / Grytbakk , Solveig Johansen: Prosjekt «Lokale folkemusikktradisjonar i Rindal» (1994)
Aune, Jon Kr.: Minneord om Synnøve Almberg (2001)
Aure kommune: Tusenårsstader og historiske plassar) (2000)
Averøy kommune: Tusenårsstader og historiske plassar) (2000)
Avset: Liv Mildrid: Norrøn mytologi (elevstil) (2002)
Avset, Arne: Omkring bygginga av Meek andelskai 1944 (1986)
Bakken, Ivar: Litegrand om dei fyrste åra åt ungdomslaget Frihug, Ålvundeid (1982)
Ball, Nelson: Etter ein større operasjon (dikt) (2017)
Barlaup, Asbjørn: Minneord om Ingebjørg Todal (2001)
Barlaup, Asbjørn: Bjørnholmstemnet (2014)
Barlaup, Asbjørn: Primstaven og vestfronten (2015)
Barlaup, Ivar: Inspirasjon i Fjellheimen (2016)
BATTERI: Haustavind (dikt) (2011)
Berg, Gudmund Frode: Erling Skjølberg (2015)
Berg, Iver: 22. juli 2011 (dikt) (2015)
Berg, Solveig: Lekser (dikt 2016)
Bergem, Anders O.: Mi heimbygd (dikt) (1990)
Bergem, Anders O.: Orsetra (dikt) (1990)
Bergem, Anders O.: Rastarkalv (Tusenårsstader og historiske plassar) (2000)
Bergem, Anders O.: Kongsgarden Bjerkestrand (2001)
Bergem, Anders O.: Min barndomsheim (dikt) (2002)
Bergem, Anders O.: Frei Nybrottslag (2002)
Bergem, Anders O. og Håbrekke, Jon Ingvald: Gamle Frei sokn (2004)
Bergheim, Olav: Nordmøre (dikt) (1972)
Bergheim, Olav: Stadnamn i Surnadal (1982)
Bergheim, Olav: Kjende menn frå noregssoga (1989)
Berset, Mikal Lars Harang: Sinna-dikt (dikt) (2016)
Birkeland, Narve F.: Martinus Følling – «national reising i maal og minne» (2013)
Birkeland, Narve F.: Kaffistova i Kristiansund (2017)
Bjørkum, Andreas: Ragnhild Magerøy og bruken av nordmørsmål i trilogien om Gunhild (2013)
Bjørnholm, Johanne: Den største gleda ein kan ha, det er å gjere andre glad (skulestil) (1997)
Bjørnstad, Ola L.: Husmannsminner frå Rindal (1994)
Bjørsvik, Ane Hammervold: Ungdomstida er ingen søndagsskule (skulestil) (1994)
Bjørsvik, Nils A.: Altertavla i Ålvundeid kyrkje og dei som laga ho (2012)
Bjørsvik, Nils A.: Altertavla i Ålvundeid kyrkje (2013)
Bliksrud, Liv m.fl.: Leif Magnar Mæhle til minne (2017)
Blindheim, Arvid og Torske, Nina Karin: Historia om Klippen på Kvernes Kulturområde (2009)
Bolme, Ragnhild Stavne: Gamle dialektord frå Rindal (2013)
Bondhus, Øystein: Nynorskforkjemparen frå England (2021)
Botten, Anne Grete Witzøe: Pelsdyrnæringa (2003)
Botten, Anne Grete Witzøe: Lett bris (dikt) (2003)

Botten, Anne Grete Witzøe: To dyr ved hytta vår i Gisnadalen (2004)
Botten, Anne Grete Witzøe: Myrlandskap (dikt) (2006)
Botten, Anne Grete Witzøe: Tidleg vår (dikt) (2006)
Botten, Anne Grete Witzøe: Kyrkjegarden (dikt) (2006)
Botten, Anne Grete Witzøe: Regn (dikt) (2011)
Botten, Anne Grete Witzøe: Vatn (dikt) (2011)
Botten, Anne Grete Witzøe: Røros (dikt) (2012)
Botten, Anne Grete Witzøe: Torv og røter (dikt) (2012)
Botten, Randi: Jordmor Margrethe Witzøe (2019)
Botten, Bent: Typisk nynorsk (2013)
Botten, Sivert: Kjende slekter på Nordmøre (2008)
Botten, Sivert: Oldfunn i Halsa (2009)
Brevik, Kjell André: Å gå under jordas smykke - Meir om jorddraging (2016)
Brevik, Kjell André: Vakar ir visados – Mytisk poesi frå Litauen (2017)
Brevik, Kjell André: Dei løyndomsfulle skålgropene (2018)
Brevik, Oddny og John: 30 år med Tingvoll helsesportlag (2006)
Brørs, Kjellaug Handegard: Prolog ved førolympisk fest i Surnadal Idrettshall (dikt) (1994)
Brørs, Kjellaug Handegard: Prolog til 100-årsjubileum i Surnadal Lærarlag (1997)
Brørs, Kjellaug Handegard: Neådalssnotå (2002)
Brørs, Kjellaug Handegard: Friluftslivets år (2005)
Brørs, Kjellaug Handegard: Fjelltrimmen 2018 (2019)
Brørs, Sturla: Fjell-brev (1966)
Brørs, Sturla: Haustfjell – eit dagboksblad frå krigsåra (1968)
Brørs, Sturla: Fridomsvåren 1945, eit privat brev (1995)
Brørs, Styrkår: Min største idrettsprestasjon. Aurgjeldingar på skirenn 1936 (1994)
Brørs, Styrkår: Krigsminne fortalt av Kaare Waag (1995)
Brørs, Styrkår: Kjerkjebrannen i Aure i 1923, fortalt av Kaare Waag (1996)
Brørs, Styrkår: Portrett (dikt) (2001)
Brørs, Styrkår: Kraftverket i grytå (2003)
Brørs, Styrkår: Lars Sæter. Ein hovding (2008)
Brørs, Styrkår: Kveitefiske i Stangvikfjorden (2009)
Brørs, Styrkår: Med piggtråd rundt ein barndom (2010)
Brørs, Styrkår: Bjarne Østbø – eit hundreårsminne (2018)
Brørs, Styrkår: Jørgen Gravvold 1930-2005 (2020)
Brøske, Bergsvein: Helsing frå Surnadal kommune (1998)
Brøske, Bergsvein: Ferjefri Todalsfjord – ei samferdslereise sidan 1939! (2015)
Brøske, Bjørn Tore: Stadig meir stemmer for nye stemmer frå Nordmøre (2022)
Bruset, Anders: Leif Halse – slik eg kjente han (2000)
Bråten, Lars: Visdomsord (2020) og tre dikt: Ein til ti; Stygg,fin; Titan uttel, utan tittel (2020)
Bugen, Gudtorm: Sildåret 1876 – 100-årsminne (1976)
Bugen, Gudtorm: Gamle forteljingar frå Bærøya i Aure (1977)
Bugen, Gudtorm: Nils Steinarsen og dei 3 Larsane i Lesundet (1978)
Bugen, Gudtorm: Lindus Todal, ein gullgravar frå Aure (1979)
Bugen, Gudtorm: Fanteslaget ved Lindåshammaren (1980)
Bugen, Gudtorm: Einesdoktern (1981)
Bugen, Gudtorm: Aurelensmannen Angell Landmark (1982)
Bugen, Gudtorm: Det gamle skulehuset på Aur (1983)
Bugen, Gudtorm: Siste omgangsskulelæraren (1984)
Bugen, Gudtorm: Nordkapptur (1988)
Bugen, Gudtorm: Doktor Pareli og andre doktorar i Aure (1990)
Bæverfjord, Eistein: Det gode (2010)
Bæverfjord, Leif M.: Bytur den 1. oktober 1934 (2009)

Bæverfjord, Leif M.: I kveldsseta (2010)
Bævre, Kåre og Sæterbø, Einar: Skrivarsteinen (2009)
Bøe, Bernt: Bølandet folkeskole 1916-1922 (1978)
Bøe, Bernt: Ole Andreas Lindeman (17. jan. 1769-26. feb. 1857) (1982)
Bøe, Bernt: «Det aar, og Nordmør, ey forglem» Kongejubileum i eit musikkår (1985)
Bøe, Bernt: Olaus Jeldness (1986)
Bøe, Bernt: Hundre år sidan Edvard Bræin vart født. «En kunstner av rang» (1987)
Bøe, Bernt: Eit hus, tre kvinner og litt tradisjon (1989)
Bøe, Bernt: Segner frå Bøfjorden (1994)
Bøe, Bernt: «Ola Soldat», dystert minne frå 1658 (1994)
Bøe, Bernt: Litt om posten vår (1997)
Bøe, Bernt: Med segl og Wichmann – ein hyllest til slitet og motet og truskapen (1998)
Bøe, Bernt: Korset og lyset sin målar (Kalla Skrøvseth 1913-1997) (1999)
Bøe, Bernt: «Bøfjords Rederi» (2003)
Bøe, Bernt: Om Conrad Valeur (2007)
Bøe, Bernt: Ole Joensen Kolset (2008)
Bøe, Bernt: Kulturhistoria vår – på ein annan måte (2010)
Bøe, Bernt: Guro Grøtan. Kvinneprofil med sterke drag 2011
Bøe, Bernt: Litt om fut og folk på 1700-talet (2012)
Bøe, Bernt: Songarven frå Sjølgjetla (2013)
Bøe, Bernt : Fjordabåten - Hundre år med dampen … (2015)
Bøe, Bernt G.: Diskriminerer vi morsmålet vårt? (2016)
Bøe, Bernt G.: Minneord om Eistein Bæverfjord (2016)
Bøe, Bernt G.: Gunnvald Bøe til minne (2019)
Bøe, Bernt G.: Flagg over fjorden (2020)
Bøe, Gunnvald: Pikpose eller kremmarhus? (2004)
Bøe, Gunnvald: Ivar Aasen og Nordmøre (2013)
Bøe, Gunnvald: Sjøbruksmuseet i Bøfjorden (2017)
Bøe, Ida: (1996): Hallo, alle i 8.klasse! (Stilkonkurranse, 1. premie) (1996)
Bøhn, Bibbi: Musikk kring eit bord (2019)
Bølset, Ivar: Litt om postføringa Tingvoll – Stangvik (2006)
Bølset, Ivar: Energikrise også i tidlegare hundreår – Om energi på Bølsetgardane (2019)
Børset, J.A.: John O. Rindal (1975)
Charbellet, Sigdis Heggem: Eit 100-årsminne frå Osmarka (1992)
Dag og Tid november 2003: Vil ha klår og lettlærd nynorsk (2003)
Dahle, Reidun: Minneord om Lars Mogstad (1996)
Dahle, Reidun: Helsing til «Du mitt Nordmøre» (1997)
Dahle, Reidun: Helsing frå Nordmøre Mållag (1998)
Dahle, Reidun: Minneord om Berta Aspås (1999)
Dahle, Reidun: Minneord om Oddlaug Østbø (1999)
Dahle, Reidun: Aktuelt i Nordmøre Mållag (2003)
Dahlen, Hanne Iren: Åkerfallet før og no (2022)
Dahlen, Hanne Iren: Folketru frå nordmør (2022)
Dennis, Michael: Biblioteket (dikt) (2018) og Snorkinga (dikt) (2018)
Dennis, Michael: Verandaen (dikt) (2020)
Du mitt Nordmøre gratulerer Øyvind Rangøy (2021)
Dybvik, Ragnar: Tingvoll Statsrealskule 1946-73 (1983)
Dønheim, Ola: Åsskard bygd (dikt) (1967)
Dønheim, Ola: Anders Fiskjaslia (1967)
Dønheim, Ola: Foldalen i gamal og ny tid (1968)
Dønheim, Ola: Foldalen i gamal og ny tid 2 (1969)
Dønheim, Ola: Alv Svorklia og Ola Almbergsøya (1970)

Dønheim, Ola: Ole Sivertsen Aune (1971)
Dønnem, Gunnvor: Kastspjeld frå 1845 (dikt) (1991)
Dønnem, Gunnvor: Surnadal Sparebank 150 år; Prolog (dikt) (1993)
Dønnem, Gunnvor: Prolog til frigjeringsjubileet 1995 (1995)
Dønnem, Gunnvor: Fadervår (dikt) (2002)
Dønnem, Gunnvor: Dialektkåseri: Tu hæmbøgden (2019)
Døving, Tone Søyset: Dialekta før og no (2011)
Edson, Russell: God natt (dikt) (2010)
Edson, Russell: Trillebåra (2010)
Edson, Russell: Hausten (dikt) (2010)
Eide, Jon: Sann soge, og segn frå gamalt militærmiljø på Nordmøre (1983)
Eide, Jon: «Solens og naturens barn» - Gamalgrisilla og Helena på Fosnareis (1986)
Eide, Jon: Gamalvegen og folketinget på Tingsbakken (1987)
Eide, Jon: Frå farne tider. Garden Eidet i Aure (1989)
Eide, Jon: Fantelaget (1990)
Eide, Kitty: Ei lita verd (2012)
Eide kommune (Tusenårsstader og historiske plassar) (2000)
Eide ungdomsskule, klasse 10A: Diktator i Hustadvika (2018)
Eikrem, Kjellfrid: Baking i gamle dagar (1993)
Einset, Olav: Daglegliv ved hundreårsskiftet (2016)
Elstad, Anne Karin: Den våren eg fylte sju, kom FREDEN (1995)
Elstad, Anne Karin: Helsing til Hans Hyldbakk (1998)
Engjaberg-Røe, Jorunn: Prolog ved 100-årsjubileet til Torjulvågen Kvinneforening (1984)
Engjaberg-Røe, Jorunn: Prolog ved innviinga av Torjulvågen skule (1986)
Falch, Marta Østerås: Målsak er ein del av framtida (1990)
Falkberget, Johan: Ved Ingrids seng (dikt) (2011)
Fenne, Øyvind: «Kjærleik er best på nynorsk» ved Måndalen skule (2021)
Fenne, Øyvind: Nynorsk skulemål på Ytre Nordmøre? (2022)
Fenne, Øyvind: Nynorsk eller bokmål i Straumsnes? (2023)
Fenne, Øyvind: Om ordet JUL (2023)
Fiske, Leif Ragnar: Ein engelskmann på vitjing i Surnadal i 1913 (2014)
Fiske, Leif Ragnar: Nokre Telstadminne I (2019)
Fiske, Leif Ragnar: Nokre Telstadminne II (2020)
Flå, Lars: Anders O. Ansnes (1974)
Folden, Øystein: Naturvern og friluftsliv (2005)
Folden, Øystein: Sprettkønn (2005)
Folden, Øystein: Blir det nye polareventyr (2007)
Folden, Øystein: Kina, Langesund. Afrika og Gyl… (2009)
Folden, Øystein: Biologisk mangfald (2010)
Folden, Øystein: Stavklokka ved Eikremtunnelen (2012)
Folden, Øystein: Solblom (2013)
Folden, Øystein: Ny slått på Vollasetra (2013)
Folden, Øystein: Då det blei brunt (2014)
Folden, Øystein: Ugreie venner på farten (2015)
Folden, Øystein: Leplanting og andre raritetar (2016)
Folden, Øystein: Ask for fall (2017)
Folden, Øystein: Når nokon byggjer ein veg (2018)
Folden, Øystein: Blomsterenga, biene og kulturlandskapet (2019)
Folden, Øystein: Då sitkagrana blei til lutzgran (2020)
Folden, Øystein: Artige venner (2021)
Folden, Øystein: Gamalt og nytt om lerk (2022)
Folden, Øystein: Ei sherpatrapp, ein handelspark og nokre fiskemåker (2023)
Folstad, Morten: La det svinge (2006)

Forsberg, Anna-Helene: Fri (dikt) (2015)
Fosse, Jon: Peer Gynt, nynorsk omsetjing (utdrag) (2006)
Frei kommune (Tusenårsstader og historiske plassar) (2000)
From, N.G.: Om Folkets Sæder og Skikke (1973)
Fugelsnes, Ingrid: Vangsgutane av Leif Halse som TV-serie for barn (1977)
Fugelsnes, Ingrid: Rakkmannsteppet i Tingvoll-lia (1977)
Fugelsnes, Ingrid: Om ei fornøyeleg rettssak i Stangvik på 1700-talet (1978)
Fugelsnes, Ingrid: Husmannsjenta Kari Ora og Kari Or’n-visa (1985)
Fugelsnes, Ingrid: «Hjelmkånnå» - interessant malmfjell mellom Valsøyfjorden og Bæverdalen (1997)
Fugelsnes, Ingrid: Songar og sullar (2001)
Fugelsnes, Kristen: Landsmøtet på Tingvoll (1977)
Fugelsnes, Kristen: Helsing frå formannen (1978)
Fugelsnes, Kristen: Den store Hyldbakk-festen (1978)
Fugelsnes, Kristen: Eit 75 års attersyn over Nordmøre Mållag (1981)
Fugelsnes, Kristen: Storkista frå Solskjel (1982)
Fugelsnes, Kristen: Futeslaget ved Solskjel (dikt ) (1982)
Fugelsnes, Kristen: Taterdrapet ved Lindåshammaren (dikt ) (1982)
Fugelsnes, Kristen: Størjefangst på Nordmøre (1988)
Fugelsnes, Kristen: Utdrag frå ei interessant dagbok (1989)
Fugelsnes, Kristen: Om «Ut mot havet» (omtale og dikt) (1988)
Fugelsnes, Kristen: Frå Mammon saliggjøre til fatalt uføre (dikt) (1988)
Fugelsnes, Kristen: Ein litin husmann punj Kløften gard (dikt) (1988)
Fugelsnes, Kristen: Det skriftlege opplæringsmålet i skulen i «Gamle Halsa» (1991)
Fugelsnes, Kristen: Minneord om Ola Langset (1991)
Fugelsnes, Kristen: Martinus Nielsen (1991)
Fugelsnes, Kristen: Lars Mogstad 80 år (1992)
Fugelsnes, Kristen: Song til jordvernet (dikt) (1992)
Fugelsnes, Kristen: Døyande manns tale (dikt) (1993)
Fugelsnes, Kristen: Attersyn (2007)
Fyllingsnes, Unn Catodotter.: Arena for kreativitet (2015)
Fyllingsnes, Unn Catodotter.: Bokbåten – Det flytande biblioteket (2015)

bottom of page