top of page

Forfattaroversikt A-F

Aae, Merete Bratsberg: Dei brysame turistskattane (2012)

Aae, Merete Bratsberg: Vikværing i nordvest – min veg til nynorsk (2012)

Aae, Merete Bratsberg: Bunaden og eg  (2014)

Aae, Merete Bratsberg: Strikkedilla  (2014)

Aae, Merete Bratsberg: Mette Karlsvik    (2014)

Aae, Merete Bratsberg: Latvia (2015)

Aae, Merete Bratsberg: Edvard Langset i 150 (2017)

Aae, Merete Bratsberg: Språk, læring og leik heng saman (2017)

Aakvik, Margit:           Heimgarden min i Aakvika (1994)

Aareskjold, Solveig:     Vangsgutane, Larris og meg  (2000)

 

Aarnes, Asbjørn: Heimlengt (2011)

Aarnes, Asbjørn: Utan vatn (2011)

Aarnes, Asbjørn: Diktet (2011)

Aarnes, Asbjørn: Då lausluggen kom til bygda  (2011)

Aarnes, Asbjørn: Diktet Antigone (2012)

Aarnes, Asbjørn: Nevekamp på Slemdal (2012)

Aarnes, Asbjørn: Herren talar, trælen teier  (2013)

Aarnes, Asbjørn: Veidemanns uhell (2016)

Aarnes, Asbjørn: Eg bur i morsmålet mitt (2017)

Aarnes, Asbjørn: Nonner i eksil (2018)

Aarnes, Asbjørn: Bjørnen i varevogna (2019)

Aarnes, Asbjørn: Skjorene på taket (2020)

Aarnes, Asbjørn; Dyr og menneske (2021)

Aarset, Dortea Gullstein / Heimbygdlaget i Halsa: Olav Halse 1903-1981 (1999)

Aarsund, Ola og Leivdal, Nils Tore: Møte med Reidar Hilstad (1997)

 

Aarsund, Ola:            Minneord om John Røen (1999)

Aasbrenn, Magne:     November på Nordmøre (2017)

Aasgaard, Magnar E.: Prolog (1992)

Aksdal, Bjørn:           Neonlys på Henning Sommerro  (2013)

 

Almberg, Magnar:        Produksjon og bruk av ski i Rindal (Semesteroppgave) (1996)

Almberg, Magnar:        Transport på Almbergsgardane frå 1950 til 2000   (2009)

Almberg, Magnar:        Overtru?  (2011)

Almberg, Magnar:        Målprisen 2015 til Helge Husby. (2015)

Amdam, Rolv Petter:     Om plogen og harva – etter Bersvend Røkkum (1985)

Anmarkrud, Bjørn:         Nils Bakke (2004)

Anmarkrud, Bjørn:         Tankar om musikk og kommunikasjon  (2010)

(Anonym):                      Sjølvgjort er velgjort (skulestil) (1994)

Ansnes, Marit Ingeborg: Eg vil (dikt) (2016)

Ansnes, Ole Magne:        Livet midt på Skei (2012)

Arnøy, Ingar:                  Ringdrotten  (2006)

Arnøy, Ingar:                  Du er da ikkje sunnmøring, du? (2018)

 

Aspås, Berta: Fattigmannsfrinseln na Besta (1978)

Aspås, Berta: Minne frå grenda som byggjest ned (1979)

Aspås, Berta: Spovelåt (dikt) (1979)

Aspås, Berta: Borti ruskmarkjen (dikt ) (1979)

Aspås, Berta: Åklefargar  (dikt ) (1980)

Aspås, Berta: Dei som hang i klokkestrengen (1980)

Aspås, Berta: Tankar kring dei gamle stølar  (dikt ) (1980)

Aspås, Berta: Arme dialekt kvar går du? (1981)

Aspås, Berta: Ordtak og seiemåtar ein høyrde i barndomsgrenda (1981)

Aspås, Berta: I år og……. (dikt ) (1982)

Aspås, Berta: Kjerringtankar på gamal grusveg (1982)

Aspås, Berta: Novembernatt i Torbudalen (1983)

Aspås, Berta: Optimistar (dikt) (1983)

Aspås, Berta: Hender talar (dikt) (1983)

Aspås, Berta: Kjerringtankar kring eit tiriltungeår (1984)

Aspås, Berta: Avleggs tema -? (dikt) (1984)

Aspås, Berta: Gammel ferdselsåre (dikt) (1984)

Aspås, Berta: Prolog til lysfesten for Tingvoll Sørland (1985)

Aspås, Berta: Fjellet vårt (1985)

Aspås, Berta: Tankar over mølsgrautgryta (1986)

Aspås, Berta: Kveld på fjorda (dikt) (1986)

Aspås, Berta: Sanne tankar – store hau (dikt)  (1988)

Aspås, Berta: Sår fjellsong (dikt) (1988)

Aspås, Berta: Romhelgsvandring (dikt)  (1988)

Aspås, Berta: Vitaminrike sommarminne (1989)

Aspås, Berta: Forteljingar frå gamle dager i Markgrendene (1990)

Aspås, Berta: Enno ein gong (1991)

Aspås, Berta: Vår 91 (dikt) (1991)

Aspås, Berta: Annan sort slitasje og trim (dikt) (1992) 

Aspås, Berta: Berre eg – eller ? (dikt) (1992)

Aspås, Berta: Haustvers (dikt) (1993)

Aspås, Berta: Mens vi ventar på SKRUK (1993)

Aspås, Berta: Bestemorglede (dikt) (1993)

Aspås, Berta: Liv i stuåhus, før og no (dikt) (1994)

Aspås, Berta: Pensjonistproblem? (dikt) (1994)

Aspås, Berta: Besta sine voggesullar (1994)

Aspås, Berta: Krigsmødrene (dikt) (1995)

Aspås, Berta: Skiftande fortid (dikt) (1996)

Aspås, Berta: Avlegse poetar? (dikt) (1996)

Aspås, Berta: Sommarsti i år og - (dikt) (1996)

Aspås, Berta: Arbeidsliv i eit tideskifte (dikt) (1997)

Aspås, Berta: Avleggs tema?  (dikt)  (2013)
Aspås, Berta: Arme dialekt, kvar går du?  (2013)

Aspås Berta: Optimistar  (dikt) (2016)

Aspås, Berta: Kjerringtankar (2017)

Aspås, Berta: Novembernatt (dikt)  (2017)

Ansnes, Ole Magne: Ei verd som er vår (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Ein uvanleg grensekryssar (2012)

Aubert, Astrid Asheim: Hyllest til Ivar Aasen (dikt)  (2013)

Aubert, Astrid Asheim: Edvard Bræin og Julverset (2014)

Aubert, Astrid Asheim: Du mitt Nordmøre for 50. gong (2015)

Aubert, Astrid Asheim: «Mitt» Nordmøre – kven kan seie det? (2015)

Aubert, Astrid Asheim: Kaare Fostervoll –  «Kongen på Marienlyst» (2015)  

Aubert, Astrid Asheim:  Flatøy – ei ukjend perle (2015)  

Aubert, Astrid Asheim: Torbjørn Garshol – Veteran på Freikollen og senior i særklasse (2016)

Aubert, Astrid Asheim (red.): Spor av samisk språk på Nordmøre (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Forfattaren Lars Mæhle (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Kammerkorfamilien frå Eide (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Bokstaven Å hundre år (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Kulturhelga Havglimt – Ung festival med original vri (2018)

Aubert, Astrid Asheim: Domkantor med klare meiningar (2018)

Aubert, Astrid Asheim: Arabisktalande bunadsentusiast og ølbryggar (2019)

Aubert, Astrid Asheim: Idar Handagard – Ein gåverik personlegdom (2019)

Aubert, Astrid Asheim: Høvedsmann – historia om aksjonsbåten og… (2019)

Aubert, Astrid Asheim: Livet på Lauvøya  (2020)

Aubert, Astrid Asheim: Ung årisvinnar med verdfull hobby (2020)

Aubert, Astrid Asheim: Låven som blei ei kulturperle (2020)

Aubert, Astrid Asheim: Stangvik Prestegard, Kulturspinneriet (2021)

Aubert, Astrid Asheim: Familien Alkifo frå Syria (2021)

 

Aune, Ingeborg / Grytbakk , Solveig Johansen: Prosjekt «Lokale folkemusikktradisjonar i Rindal» (1994)

Aune, Jon Kr.:       Minneord om Synnøve Almberg   (2001)

Aure kommune:      Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

Averøy kommune: Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

Avset: Liv Mildrid: Norrøn mytologi  (elevstil)   (2002)

Avset, Arne:          Omkring bygginga av Meek andelskai 1944 (1986)

 

Bakken, Ivar:         Litegrand om dei fyrste åra åt ungdomslaget Frihug, Ålvundeid (1982)

Ball, Nelson:          Etter ein større operasjon (dikt) (2017)

 

Barlaup, Asbjørn:   Minneord om Ingebjørg Todal    (2001)

Barlaup, Asbjørn:   Bjørnholmstemnet (2014)

Barlaup, Asbjørn:   Primstaven og vestfronten (2015)

Barlaup, Ivar:         Inspirasjon i Fjellheimen (2016)

BATTERI:            Haustavind (dikt)  (2011)

Berg, Gudmund Frode: Erling Skjølberg (2015)

Berg, Iver:             22. juli 2011 (dikt) (2015)

Berg, Solveig:        Lekser (dikt 2016)

 

Bergem, Anders O.: Mi heimbygd (dikt) (1990)

Bergem, Anders O.: Orsetra (dikt) (1990)

Bergem, Anders O.: Rastarkalv (Tusenårsstader og  historiske plassar)  (2000)

Bergem, Anders O.: Kongsgarden Bjerkestrand  (2001)

Bergem, Anders O.: Min barndomsheim (dikt) (2002)

Bergem, Anders O.: Frei Nybrottslag   (2002)

Bergem, Anders O. og Håbrekke, Jon Ingvald:  Gamle Frei sokn (2004)

             

Bergheim, Olav:     Nordmøre (dikt) (1972)

Bergheim, Olav:     Stadnamn i Surnadal (1982)

Bergheim, Olav:     Kjende menn frå noregssoga (1989)

Berset, Mikal Lars Harang: Sinna-dikt (dikt) (2016)

 

Birkeland,  Narve F.: Martinus Følling – «national reising i maal og minne»  (2013)
Birkeland, Narve F.: Kaffistova i Kristiansund (2017)

Bjørkum, Andreas:                 Ragnhild Magerøy og bruken av nordmørsmål i trilogien om Gunhild  (2013)
Bjørnholm, Johanne: Den største gleda ein kan ha, det er å gjere andre glad (skulestil) (1997)

Bjørnstad, Ola L.:     Husmannsminner frå Rindal (1994)

Bjørsvik, Ane Hammervold: Ungdomstida er ingen søndagsskule (skulestil) (1994)

Bjørsvik, Nils A.:     Altertavla i Ålvundeid kyrkje og dei som laga ho (2012)

Bjørsvik, Nils A.:     Altertavla i Ålvundeid kyrkje  (2013)

Bliksrud, Liv m.fl.:    Leif Magnar Mæhle til minne  (2017)

 

Blindheim, Arvid  og Torske, Nina Karin: Historia om Klippen på Kvernes Kutlurområde (2009)

Bolme, Ragnhild Stavne: Gamle dialektord frå Rindal  (2013)

Bondhus, Øystein: Nynorskforkjemparen frå England (2021)
 

Botten, Anne Grete Witzøe: Pelsdyrnæringa (2003)

Botten, Anne Grete Witzøe: Lett bris (dikt) (2003)

Botten, Anne Grete Witzøe:  To dyr ved hytta vår i Gisnadalen   (2004)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Myrlandskap (dikt)  (2006)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Tidleg vår (dikt) (2006)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Kyrkjegarden (dikt)  (2006)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Regn (dikt) (2011)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Vatn (dikt) (2011)

Botten, Anne Grete Witzøe: Røros (dikt) (2012)

Botten, Anne Grete Witzøe: Torv og røter (dikt) (2012)

 

Botten, Randi:                     Jordmor Margrethe Witzøe (2019)

Botten, Bent:                       Typisk nynorsk  (2013)
Botten, Sivert:                     Kjende slekter på Nordmøre  (2008)

Botten, Sivert:                     Oldfunn i Halsa  (2009)

Brevik, Kjell André:             Å gå under jordas smykke - Meir om jorddraging (2016)

Brevik, Kjell André:             Vakar ir visados – Mytisk poesi frå Litauen (2017)

Brevik, Kjell André:             Dei løyndomsfulle skålgropene (2018)

Brevik, Oddny og John:       30 år med Tingvoll helsesportlag   (2006)

 

Brørs, Kjellaug Handegard: Prolog ved førolympisk fest i Surnadal Idrettshall (dikt) (1994)

Brørs, Kjellaug Handegard: Prolog til 100-årsjubileum i Surnadal Lærarlag (1997)

Brørs, Kjellaug Handegard: Neådalssnotå    (2002)

Brørs, Kjellaug Handegard: Friluftslivets år   (2005)

Brørs, Kjellaug Handegard: Fjelltrimmen 2018 (2019)

 

Brørs, Sturla:   Fjell-brev (1966)

Brørs, Sturla:   Haustfjell – eit dagboksblad frå krigsåra  (1968)

Brørs, Sturla:   Fridomsvåren 1945, eit privat brev (1995)

Brørs, Styrkår: Min største idrettsprestasjon. Aurgjeldingar på skirenn 1936 (1994)

Brørs, Styrkår: Krigsminne fortalt av Kaare Waag (1995)

Brørs, Styrkår: Kjerkjebrannen i Aure i 1923, fortalt av Kaare Waag (1996)

Brørs, Styrkår: Portrett (dikt)  (2001)

Brørs, Styrkår: Kraftverket i grytå (2003)

Brørs, Styrkår: Lars Sæter. Ein hovding  (2008)

Brørs, Styrkår: Kveitefiske i Stangvikfjorden  (2009)

Brørs, Styrkår: Med piggtråd rundt ein barndom  (2010)

Brørs, Styrkår: Bjarne Østbø – eit hundreårsminne (2018)

Brørs, Styrkår: Jørgen Gravvold 1930-2005 (2020)

 

Brøske, Bergsvein: Helsing frå Surnadal kommune (1998)

Brøske, Bergsvein:               Ferjefri Todalsfjord – ei samferdslereise sidan 1939! (2015)

Bruset, Anders:       Leif Halse – slik eg kjente han  (2000)

Bråten, Lars: Visdomsord (2020) og tre dikt: Ein til ti;  Stygg,fin; Titan uttel, utan tittel (2020)

 

Bugen, Gudtorm: Sildåret 1876 – 100-årsminne (1976)

Bugen, Gudtorm: Gamle forteljingar frå Bærøya i Aure (1977)

Bugen, Gudtorm: Nils Steinarsen og dei 3 Larsane i Lesundet (1978)

Bugen, Gudtorm: Lindus Todal, ein gullgravar frå Aure (1979)

Bugen, Gudtorm: Fanteslaget ved Lindåshammaren (1980)

Bugen, Gudtorm: Einesdoktern (1981)

Bugen, Gudtorm: Aurelensmannen Angell Landmark (1982)

Bugen, Gudtorm: Det gamle skulehuset på Aur (1983)

Bugen, Gudtorm: Siste omgangsskulelæraren (1984)

Bugen, Gudtorm: Nordkapptur (1988)

Bugen, Gudtorm: Doktor Pareli og andre doktorar i Aure (1990)

 

Bæverfjord, Eistein:    Det gode  (2010)

Bæverfjord, Leif M.:   Bytur den 1. oktober 1934  (2009)

Bæverfjord, Leif M.:   I kveldsseta   (2010)

Bævre, Kåre og Sæterbø, Einar: Skrivarsteinen   (2009)

 

Bøe, Bernt: Bølandet folkeskole 1916-1922 (1978)

Bøe, Bernt: Ole Andreas Lindeman (17. jan. 1769-26. feb. 1857) (1982)

Bøe, Bernt: «Det aar, og Nordmør, ey forglem» Kongejubileum i eit musikkår (1985)

Bøe, Bernt: Olaus Jeldness (1986)

Bøe, Bernt: Hundre år sidan Edvard Bræin vart født. «En kunstner av rang» (1987)

Bøe, Bernt: Eit hus, tre kvinner og litt tradisjon (1989)

Bøe, Bernt: Segner frå Bøfjorden (1994)

Bøe, Bernt: «Ola Soldat», dystert minne frå 1658 (1994)

Bøe, Bernt: Litt om posten vår (1997)

Bøe, Bernt: Med segl og Wichmann – ein hyllest til slitet og motet og truskapen (1998)

Bøe, Bernt: Korset og lyset sin målar (Kalla Skrøvseth 1913-1997) (1999)

Bøe, Bernt: «Bøfjords Rederi» (2003)

Bøe, Bernt: Om Conrad Valeur  (2007)

Bøe, Bernt: Ole Joensen Kolset  (2008)

Bøe, Bernt: Kulturhistoria vår – på ein annan måte   (2010)

Bøe, Bernt: Guro Grøtan. Kvinneprofil med sterke drag  2011

Bøe, Bernt: Litt om fut og folk på 1700-talet (2012)

Bøe, Bernt: Songarven frå Sjølgjetla  (2013)

Bøe, Bernt : Fjordabåten -  Hundre år med dampen … (2015)

Bøe, Bernt G.: Diskriminerer vi morsmålet vårt? (2016)

Bøe, Bernt G.: Minneord om Eistein Bæverfjord (2016)

Bøe, Bernt G.: Gunnvald Bøe til minne (2019)

Bøe, Bernt G.: Flagg over fjorden (2020)

Bøe, Gunnvald:  Pikpose eller kremmarhus? (2004)

Bøe, Gunnvald:  Ivar Aasen og Nordmøre (2013)

Bøe, Gunnvald:  Sjøbruksmuseet i Bøfjorden (2017)


Bøe, Ida: (1996): Hallo, alle i 8.klasse! (Stilkonkurranse, 1. premie) (1996)

Bøhn, Bibbi:        Musikk kring eit bord (2019)

Bølset, Ivar:         Litt om postføringa Tingvoll – Stangvik   (2006)

Bølset, Ivar:         Energikrise også i tidlegare hundreår – Om energi på Bølsetgardane (2019)

Børset, J.A.:         John O. Rindal (1975)

 

Charbellet, Sigdis Heggem:   Eit 100-årsminne frå Osmarka (1992) 

Dag og Tid november 2003: Vil ha klår og lettlærd nynorsk (2003)

 

Dahle, Reidun:       Minneord om Lars Mogstad (1996)

Dahle, Reidun:       Helsing til «Du mitt Nordmøre» (1997)

Dahle, Reidun:        Helsing frå Nordmøre Mållag (1998)

Dahle, Reidun:       Minneord om Berta Aspås (1999)

Dahle, Reidun:       Minneord om Oddlaug Østbø (1999)

Dahle, Reidun:       Aktuelt i Nordmøre Mållag (2003)

             

Dennis, Michael:     Biblioteket (dikt) (2018) og  Snorkinga (dikt) (2018)

Dennis, Michael:     Verandaen (dikt) (2020)

Du mitt Nordmøre gratulerer Øyvind Rangøy (2021)

Dybvik, Ragnar:     Tingvoll Statsrealskule 1946-73 (1983)

 

Dønheim, Ola:       Åsskard bygd (dikt) (1967)

Dønheim, Ola:       Anders Fiskjaslia (1967)

Dønheim, Ola:       Foldalen i gamal og ny tid (1968)

Dønheim, Ola:       Foldalen i gamal og ny tid  2 (1969)

Dønheim, Ola:       Alv Svorklia og Ola Almbergsøya (1970)

Dønheim, Ola:       Ole Sivertsen Aune (1971)

Dønnem, Gunnvor: Kastspjeld frå 1845 (dikt) (1991)

Dønnem, Gunnvor: Surnadal Sparebank 150 år; Prolog (dikt) (1993)

Dønnem, Gunnvor: Prolog til frigjeringsjubileet 1995 (1995)

Dønnem, Gunnvor: Fadervår (dikt) (2002)

Dønnem, Gunnvor: Dialektkåseri: Tu hæmbøgden (2019)

Døving, Tone Søyset: Dialekta før og no (2011)

 

Edson, Russell:      God natt (dikt)    (2010)

Edson, Russell:      Trillebåra     (2010)

Edson, Russell:      Hausten  (dikt)    (2010)

Eide, Jon:              Sann soge, og segn frå gamalt militærmiljø på Nordmøre (1983)

Eide, Jon:                            «Solens og naturens barn» - Gamalgrisilla og Helena på Fosnareis (1986)

Eide, Jon:              Gamalvegen og folketinget på Tingsbakken (1987)

Eide, Jon:                            Frå farne tider. Garden Eidet i Aure (1989)

Eide, Jon:              Fantelaget (1990)

Eide, Kitty:            Ei lita verd (2012)

Eide kommune (Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

Eide ungdomsskule, klasse 10A: Diktator i Hustadvika (2018)

 

Eikrem, Kjellfrid:   Baking i gamle dagar (1993)

Einset, Olav:          Daglegliv ved hundreårsskiftet (2016)

Elstad, Anne Karin: Den våren eg fylte sju, kom FREDEN (1995)

Elstad, Anne Karin: Helsing til Hans Hyldbakk (1998)

Engjaberg-Røe, Jorunn: Prolog ved 100-årsjubileet til Torjulvågen Kvinneforening  (1984)

Engjaberg-Røe, Jorunn: Prolog ved innviinga av Torjulvågen skule (1986)

 

Falch, Marta Østerås:  Målsak er ein del av framtida (1990)

Falkberget, Johan:     Ved Ingrids seng (dikt) (2011)

Fenne, Øyvind:          «Kjærleik er best på nynorsk» ved Måndalen skule (2021)

Fiske, Leif Ragnar:     Ein engelskmann på vitjing i Surnadal i 1913   (2014)

Fiske, Leif Ragnar:     Nokre Telstadminne I (2019)

Fiske, Leif Ragnar:     Nokre Telstadminne II (2020)

Flå, Lars:                   Anders O. Ansnes (1974)

 

Folden, Øystein:  Naturvern og friluftsliv (2005) 

Folden, Øystein:  Sprettkønn (2005)

Folden, Øystein: Blir det nye polareventyr  (2007)

Folden, Øystein: Kina, Langesund. Afrika og Gyl…  (2009)

Folden, Øystein:  Biologisk mangfald   (2010)

Folden, Øystein: Stavklokka ved Eikremtunnelen (2012)

Folden, Øystein: Solblom  (2013)
Folden, Øystein: Ny slått på Vollasetra  (2013)
Folden, Øystein: Då det blei brunt   (2014)

Folden, Øystein: Ugreie venner på farten (2015)

Folden, Øystein: Leplanting og andre raritetar (2016)

Folden, Øystein: Ask for fall (2017)

Folden, Øystein: Når nokon byggjer ein veg (2018)

Folden, Øystein: Blomsterenga, biene og kulturlandskapet (2019)

Folden, Øystein: Då sitkagrana blei til lutzgran (2020)

Folden, Øystein: Artige venner (2021)

 

Folstad, Morten:    La det svinge  (2006)

Forsberg, Anna-Helene: Fri (dikt) (2015)

Fosse, Jon:             Peer Gynt, nynorsk omsetjing (utdrag) (2006)

Frei kommune        (Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

From, N.G.:           Om Folkets Sæder og Skikke (1973)

Fugelsnes, Ingrid: Vangsgutane av Leif Halse som TV-serie for barn (1977)

Fugelsnes, Ingrid: Rakkmannsteppet i Tingvoll-lia (1977)

Fugelsnes, Ingrid: Om ei fornøyeleg rettssak i Stangvik på 1700-talet (1978)

Fugelsnes, Ingrid: Husmannsjenta Kari Ora og Kari Or’n-visa (1985)

Fugelsnes, Ingrid: «Hjelmkånnå» - interessant malmfjell mellom Valsøyfjorden og Bæverdalen (1997)

Fugelsnes, Ingrid: Songar og sullar   (2001)

 

Fugelsnes, Kristen: Landsmøtet på Tingvoll (1977)

Fugelsnes, Kristen: Helsing frå formannen (1978)

Fugelsnes, Kristen: Den store Hyldbakk-festen (1978)

Fugelsnes, Kristen: Eit 75 års attersyn over Nordmøre Mållag (1981)

Fugelsnes, Kristen: Storkista frå Solskjel (1982)

Fugelsnes, Kristen: Futeslaget ved Solskjel (dikt ) (1982)

Fugelsnes, Kristen: Taterdrapet ved Lindåshammaren (dikt ) (1982)

Fugelsnes, Kristen: Størjefangst på Nordmøre (1988)

Fugelsnes, Kristen: Utdrag frå ei interessant dagbok (1989)

Fugelsnes, Kristen: Om «Ut mot havet» (omtale og dikt) (1988)

Fugelsnes, Kristen: Frå Mammon saliggjøre til fatalt uføre (dikt) (1988)

Fugelsnes, Kristen: Ein litin husmann punj Kløften gard (dikt) (1988)

Fugelsnes, Kristen: Det skriftlege opplæringsmålet i skulen i «Gamle Halsa» (1991)

Fugelsnes, Kristen: Minneord om Ola Langset (1991)

Fugelsnes, Kristen: Martinus Nielsen (1991)

Fugelsnes, Kristen: Lars Mogstad 80 år (1992)

Fugelsnes, Kristen: Song til jordvernet (dikt) (1992)

Fugelsnes, Kristen: Døyande manns tale (dikt) (1993)

Fugelsnes, Kristen: Attersyn  (2007)

Fyllingsnes, Unn Catodotter.: Arena for kreativitet (2015)

Fyllingsnes, Unn Catodotter.: Bokbåten – Det flytande biblioteket  (2015)

bottom of page