Du mitt Nordmøre

Du mitt Nordmøre er Nordmøre mållag si årvisse bok som tek for seg eit breitt spekter av tema knytt til nordmørsk kultur og historie. Boka har vorte kalla "flaggskipet" i målrørsla sin tidsskriftproduksjon, og har lesarar over heile landet.

 

Den første utgåva av Du mitt Nordmøre kom i 1966, og på desse sidene finn du informasjon om alle årgangane av boka. I menyen øvst på sida, finn du oversyn over kven som har sete i skriftstyra opp gjennom, oversyn over alle forfattarane, og framsidebilete og innhaldsliste for alle årgangane.

 

Vi har restopplag av nokre eldre årgangar som vi sel. Klikk deg inn på årgangen du er ute etter for å sjå om han framleis er i sal. Er han det kan du ta kontakt med vår salsansvarleg Nils Ulvund på nils.ulvund @ gmail.com for å tinga boka. 

Skulemålsskrivar i Noregs Mållag, Ingar Arnøy, (i midten)  sa på Nordmøre Mållag sitt hauststeminar at Du mitt Nordmøre er sjølve flaggskipet i målrørsla sin tidsskriftproduksjon.