Kontakt

  • b-facebook

Ring 41602489

Epost aukan08[at]gmail.com

Styret:

Ingrid Kjønnøy, leiar

Øystein Hjelle Bondhus,  nestleiar

Dordi Kjersti Mogstad, kassastyrar

Marianne Følsvik, skrivar

Astrid Sæter, styremedlem

Nils Ulvund, 1. vara

Nils Bjørsvik, 2. vara

Trygve Roaldset, 3. vara

Grasrotandelen:

Tippar du hjå Norsk Tipping? Då kan du gje grasrotandelen din til Nordmøre Mållag

Relevante dokument for tillitsvalde:

Adresseliste lokallag og andre tillitsvalde i Nordmøre Mållag: her

Arbeidsplan for Nordmøre Mållag: her

Lov for Nordmøre Mållag: her

Reiserekning: her

Vedtekter for språkprisen til Nordmøre Mållag: her

Rulleringsplan fylkesårsmøta: her