top of page
2018.jpg

Du mitt Nordmøre 2018 

 

207 sider

Skriftstyre: Ingrid Kjønnøy, Rolv Sæter, Astrid A. Aubert (leiar)

 

INNHALDSLISTE  2018

Føreord

Styrkår Brørs:                          Bjarne Østbø - eit hundreårsminne

Hans Hyldbakk:                       Kunnskap og vett (dikt)

Ingvild Dverseth Sæter:         Møre og Romsdal  -  frå amt til fylke          

Svein Sæter:                            Rett på Reinsfjellet  

Astrid A. Aubert:                     Kulturhelga Havglimt – ung festival med original vri

Øyvind Rangøy:                       4 dikt: Har eg fortalt – Gløyme – Nåde – The Blue Marble

Ingrid Kjønnøy:                       Hestskjærets venner

 Rolf Hindhammer:                AS Rødsand Gruber

Dag T. Straumsvåg:                Nr. 1964

Eivind Hasle:                           Den farlege historia?  Krigskulturminne frå Surnadal

Rolv Sæter:                             Spionasje på Skei                  

Arne Nilssen:                          Lensmenn og politimeistrar i Nilssen-ætta

Olve Utne:                               Hermann Fischer – kven var han?

Klasse 10a Eide U-skule:       Diktator i Hustadvika

Astrid Sæter:                           Lege Ingeborg Seter  - ei foregangskvinne frå Øksendal

Dag T. Straumsvåg:                Tåfeste

Tor Helge Gravem:                 Raset på Otthjellen 10. februar 1868

Kjell André Brevik:                  Dei løyndomsfulle skålgropene

Bjarne Stenberg:                    Fargeblind kunstnar og illustratør

Eli B. Rye/Ingrid Kjønnøy:     Gammal tradisjon i unge hender

Nora Bæverfjord Rye:            Grøvuhelga 2018

Du mitt Nordmøre gratulerer Nils Tore Leivdal

Rolf Hindhammer:                  Du vakre jord (dikt)

Øystein Folden:                       Når nokon byggjer ein veg

Du mitt Nordmøre gratulerer Per Anders Todal

Johannes Vaag:                        Julefeiring i etterkrigstida

Astrid B. Hindhammer:          Berget og steinen (dikt)

Torolv Løset:                            Gamle vener

Michael Dennis:                      biblioteket (dikt)

Unni K. Solli:                            Suksess med cello

Astrid A. Aubert:                     Domkantor med klare meiningar

Gudbjørg Melland:                 Då Gud sende ljos (dikt)

Alexey Kurbanov:                   Då Gud sende ljos (noter)

Åsmund Ormset:                    Eldrid Grimeland Lausund til minne

Eldrid Lausund:                      Påskesalme  (dikt)

Asbjørn Aarnes:                      Nonner i eksil

Magne Hoem:                         Mellom jord og himmel – skaparverket talar til sansane våre

Rolf Hindhammer:                 Kjærleiksnatt (dikt)

Michael Dennis:                     snorkinga (dikt)

Solveig Hindhammer:           Naglesprett og morskjærleik

Rolv Sæter:                             Reisa til Aasmund Olavsson Vinje på Nordmøre

Ingar Arnøy:                           Du e da ikkje sunnmøring du?

Jon Ingvald Håbrekke:          Treng vi nynorsk?

Nordmøre Mållag sin Målpris 2017

Andreas Skartveit:                 Morsmålet

Kåre Magne Holsbøvåg:       Sjølægskodde

Tor Erik Jenstad:                     Samisk språk på Nordmøre?

Vil du skrive i Du mitt Nordmøre?

Bidragsytarane 2018

Nordmøre Mållag 2018

bottom of page