top of page

 Du mitt Nordmøre 2010

(156 sider)

Skriftstyre: Ingrid Kjønnøy  (leiar), Kristin Sørheim, Olve Utne, Eli Smisetfoss (kasserar)

 

INNHALD

Forord

Randi Skrølvset Hatle: Bruer  (dikt)

Odin Hals:                   Oppdølstranda – frå framsteg til frykt og strid

Tor Helge Gravem:       Vegar over fjellet – ferdselen mellom Lesja og Sunndalen i gammal tid

Magnar Kjønnøy:         Miljø og levevis på 1800-talet på kysten av Nordmøre

Peder Halsbog/Ottar Roaldset: Så lenge skuta kan gå – 2  

Ola Stemshaug:            Farvel til utburden – utboren? 

Eldrid Lausund:            Fylte bekkar  (dikt)

Hans Hyldbakk:            Ei haustferd på Nordmøre 1934  

Hans Hyldbakk:            Nordmøre  (dikt)      

Øystein Folden:            Biologisk mangfald  

Randi Skrøvset Hatle:   Høgsommar (dikt)

Russell Edson:              Hausten  (dikt)    

Kjell-Erik N. Kallset:    Saft suse!   

Eva Peggy Stensønes:   Remmingen og Tausaskjær  

Franz Kafka:                Å vera ulykkeleg   

Bjørn Hovde: Kommunisere med Gud  

Dag T. Straumsvåg:      Skuld       

Eldrid Lausund:            Himmelgleder (dikt)  

Eistein Bæverfjord:       Det gode    

Sverre Hatle:                Kjønnsinkluderande språk  

Ingrid Kjønnøy:            Verda – ein landsby?   

Dag T. Straumsvåg:      På hotell i Riga  

Dag T. Straumsvåg:      Karl    

Bjørn Anmarkrud:        Tankar om musikk og kommunikasjon 

Randi Skrøvset Hatle:   Ein diamant (dikt)  

Tor Erik Jenstad:          Sjursmessedag  

Bernt Bøe:                   Kulturhistoria vår – på ein annan måte  

Kenneth Kiplesund:      Slaktar-Jo – om ei gamal vise og om dei som noterte ho ned  

Styrkår Brørs:               Med piggtråd rundt ein barndom 

Leif M. Bæverfjord:      I kveldsseta 

Gudrun Sogge/Oddvar Moen: Raneslia og Ranssetra   

Kåre Sæterbø:              Eit apropos til kulturminneåret 2009   

Russell Edson:              God natt (dikt)    

Franz Kafka:                Om natta    

Eldrid Lausund:            Den vesle visa (dikt)

Russell Edson:              Trillebåra    

Om bidragsytarane

bottom of page