top of page

INNHALD 2006

(96 sider)

 

Skriftstyre: Reidun Dahle (red.), Liv Krumsvik, Terje Ramsøy- Halle, Jon Ingvald Håbrekke

 

Forord

Bjørn Hovde:               Ordet og trua    

Rannei Reinset:            Mager mold (dikt) 

Anne Grete Botten:       Myrlandskap (dikt) 

Mari Hope:                  Vaksen – berre eit begrep 

Målfrid Solli:               Sauehald med sorger og gleder  

Torolv Løset:               Møkkakjøring  

Rolf Hindhammer:        Stafettspringing 

Oddny og John Brevik: 30 år med Tingvoll helsesportlag 

Eldrid Lausund:                       Fire dikt om kjærleik (dikt) 

Dag T. Straumsvåg:      Nordvestlandet  

Ivar Bølset:                  Litt om postføringa Tingvoll – Stangvik  

Rannei Reinset:            Du mitt Nordmøre (dikt) 

Randi Skrøvset Hatle:   Drukningsulykke i Surna 

Sonja Wæraas:             Kåre Espolin Johnson  

Odin Hals:                   Minneord om Ingrid Fuglsnes 

Anne Grete Botten:       Kyrkjegarden (dikt) 

Morten Folstad:            La det svinge 

Albert Lervik:              Søskena Johannes, Arnt og Nikoline 

Ottar Roaldset:             Luft i luka (dikt)

Jon Fosse:                    Peer Gynt, nynorsk omsetjing (utdrag)

Ottar Roaldset:             Eit dikt frå poeten (dikt)

Alexey Kurbanov:        Vera P. Strogova

KMH:                          Ein språkmann si reise

Dag T. Straumsvåg:      Nordvestlandet (2)

Anne Grete Botten:       Tidleg vår (dikt)

Jon Ingvald Håbrekke: Svarthyll

Ingar Arnøy:                Ringdrotten 

Frå jubileumsmarkeringane på Nordmøre

Bidragsytarane  2006

Adresselister 

bottom of page