top of page

 Du mitt Nordmøre 2003

 (120 sider)

 

Skriftstyre: Reidun Dahle (red.), Liv Krumsvik, Terje Ramsøy-Halle, Jon Ingvald Håbrekke (kasserar)

 

Forord

Bjørn  Hovde:              Trua og vatnet

Karen Oldervik Golmen: Menneskeverdet

Styrkår Brørs:               Kraftverket i grytå

Liv Johanne Røv:         Bestemors tankar (dikt)

Randi Skrøvset Hatle:   Vivendel (dikt)

Albert Lervik:              Folket på Arnøya

Albert Lervik:              Folket på Mannsholmen

Albert Lervik:              Folket på Nordholmen (Eilertholmen)  

Albert Lervik:              Folket på Torvholmen

Jon Ingvald Håbrekke: Groblad- ugras og medisinplante

Tor Erik Jenstad:          «Ja, hurra, da!» Ei helsing som held på og kjem bort

Svein Sæter:                 Fremskritt på Nordmøre

Jon Ingvald Håbrekke: Målform, geografi og samfunn

Liv Johanne Røv:         Min nye venn (dikt)

Liv Johanne Røv:         Birkebeiner’n 2003

?                                  «Bøfjords Rederi» 20 sider, forfattar ikkje nemnt

Ola Kvendset:              Carnegies heltefond i Aure i 1918

Anne Grete Witzøe Botten: Pelsdyrnæringa

Nils Tore Leivdal:        Glimt frå ein spelmannsheim: Bjarne Engli frå Valsøyfjorden

Helge Husby:               Folkemusikk og –dans i Aure

Anne Grete Witzøe Botten: Lett bris (dikt)

Ottar Roaldset:             Martin Halsbog

Faste tingarar

Tidlegare utgåver av Du mitt Nordmøre

Retting

Målprisen 2002 til Kirsti Orheim Ås

Reidun Dahle: Aktuelt i Nordmøre Mållag

Nordmøre Mållag 2003/2004 – adresser og telefonar tillitsvalde

Bidragsytarane i Du mitt Nordmøre 2003  (med i bladet for fyrste gong)

Appendiks frå Dag og Tid november 2003: Vil ha klår og lettlærd nynorsk

bottom of page