top of page

 Du mitt Nordmøre 2002

 (124 sider)

 

Skriftstyre: Reidun Dahle (red.), Liv Krumsvik, Terje Ramsøy-Halle, Jon Ingvald Håbrekke (kasserar)

 

Forord

Anny Marie Moen:            Kultur i barnehagane i Aure  

                                             Mål for barnehagane i Aure

                                             Den gode barnehagen – kvalitetsutvikling 2001-2003

                                             På kva grunnlag vel ein satsingsområde

                                             Val av lokale satsingsområde

                                             Den lokale satsinga i praksis

                                             Lokalt kurs og «pangstart»

Nils Ulvund:                        Målprisen 2001 til Anders O. Bergem   

Jon Ingvald Håbrekke:      Stornesle – naturen si gåve til mennesket

                                             Fakta om stornesle

                                             Hildegard av Binge sin vitskap

                                             Urtelegen Maurice Mességué

                                             Stornesle – mineralkjelde og medisinplante i dag

                                             Folketru og tradisjon

                                             Oppskrifter

                                             Naturen, sjela, kroppen og kjærleik

Stine Kvande:                    Større glede i livet mitt? (elevstil)  

Liv Mildrid Avset:              Norrøn mytologi  (elevstil)  

Dag Sverre Grønmyr:       Eg  (elevstil)  

Margrete Seter:                 Dialekt  (dikt)                          

Tor Erik Jenstad:                To ferske arbeid om nordmørsdialekt   

                                             Innleiing

                                             Dialekten i Fuglvågen

                                             Dialekten på Gyl

                                             Oppsummering

Torolv Løset:                      Gamle ord og uttrykk  

Kjellaug Brørs:                   Neådalssnotå   

Eivind Hasle:                      Edruskapsarbeid i med- og motvind    

                                             Med Surnadal som utsiktspunkt for målrørsla

                                             Måtehaldsrørsla

                                             Fråhald frå all bruk av rusmiddel

                                             Usemje om negerslaveriet i USA

                                             «En tenkende arbeider drikker ikke...»

                                             Samfunnsendringar

                                             Framvokster i ånds-, kultur og lagsliv

                                             Brennevinsforbodet

                                             Frå stordomstid til utsletting og gløymsle?

Ole Øye:                              No vil vi søng  (dikt) 

Rolf Huus:                           Hans Tausan, 1626-1697         

Albert Lervik:                      Prestar i Edøy prestegjeld 1892-1971   

John Harry Kvalshaug /

Terje Ramsøy Halle:          Avduking av minnesmerke etter hurtigruteskipet Irma  og …..                                                                                                   Minnesmerke etter hurtigruteskipet Irma og lastebåten Henry  (Tale om bord på M/S Midnattsol)

Rolf Hindhammer:            Glimt frå tida på Tingvoll Jordbruksskule           

Nils Tore Leivdal:               Neverspel (samtale med Jon Holten)                

Nils Tore Leivdal:               Liv og lagnad på Flå i 1920-åra            

                                             Flå Ungdomslag – det minste ungdomslaget i landet?

                                             Utflukt  til Oppdal

                                             Veglina Flå – Opdøl vert stukken

Anders O. Bergem:           Min barndomsheim (dikt)                    

Gunnvor Dønnem:           Fadervår (dikt)                        

Anders O. Bergem:           Frei Nybrottslag                      

Meldingsteneste:              Takk

                                             Faste tingarar

                                             Tidlegare utgåver av Du mitt Nordmøre (til sals hos Sigrun Hesjehagen)

                                             Medlem i Mållaget?

                                             Nordmøre Mållag 2002/2003

bottom of page