top of page

Innhald 1991  

(106 s; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Kristen Fugelsnes (red.), Astrid Rossland (salsleiar), Ottar Korsnes,  Kirsti Orheim Ås, Lars Mogstad (rekneskapsførar)

Forord

Tor Halle:                                Minne frå barndomen

Tor Erik Jenstad:                      Nokre spelmannsuttrykk frå Nordmøre

Ola Langset:                             Med båt til byen

Ola Langset:                             Song til Atlanterhavsvegen (dikt)

Kristen Fugelsnes:                    Det skriftlege opplæringsmålet i skulen i «Gamle Halsa»

Ola Langset:                             Som ein ser det (dikt)

Ola Langset:                             Bygdemålet ditt (dikt)

Ola Langset:                             Det gode mennesket Fridtjof Nansen

Kristen Fugelsnes:                    Minneord om Ola Langset

Ola Langset:                             Tankar til ein veteran (dikt)

Kristen Fugelsnes:                    Martinus Nielsen

Steinar Husby:                          Med Sigurd Ansnes frå Flemma til Stiklestad

Gudbjørg Melland:                   Mai (dikt)

Anders K. Sæter:                      Olaus Fjørtoft – ein omstridd pedagog

Gudbjørg Melland:                   Såte-tid (dikt)

Gudbjørg Melland:                   Skjære-vise (dikt)

Lars Mogstad:                          Lov om stadnamn av 18.mai 1990

Gudbjørg Melland:                   Kveps (dikt)

Gudbjørg Melland:                   17de mai -91 (dikt)

Ivar Vik:                                       På songarferd

Hans Hyldbakk:                        Utsyn frå Tovmo (dikt)

Peter Hallaråker:                       Normering og skrivemåten av stadnamn

O. Tveikra / S. Romundstad:     Veger og kommunikasjonar i Tingvoll og Straumsnes

Gunnvor Dønnem:                    Kastspjeld frå 1845 (dikt)

Hans Hyldbakk:                        Presset innafrå

Hans Hyldbakk:                        Nervane og farten

Oddmund Tveikra:                   Bjørn på Gylfjellet

Hans Hyldbakk:                        Til ein pessimist (dikt)

Hans Hyldbakk:                        Han Pe, bror min

Hans Hyldbakk:                        Takk til gamle venner (dikt)

Hans Hyldbakk:                        Første vintersnøen (dikt)

Finn  Oldervik:                         «Tjørrå-Erik» eller «Næggelbit-Erik»

Berta Aspås:                             Enno ein gong

Berta Aspås:                             Vår 91 (dikt)

                                                     Nordmøre Mållag 1991

bottom of page