top of page

Innhald 1989   

(112 sider, alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Lars Mogstad (red. og rekneskapsførar), Astrid Rossland (salsleiar), Ola Moen, Ottar Korsnes

Føreord

Lars Mogstad:                    Minneord om Sivert Todal

Martin Lamvik:                   Litt om skulehus med inventar og læremiddel på 1800-talet

Lars P. Mogstad:                Surnadalsøra – framgang, blomstring og nedgang

Tor Halle:                            Ein fjelltur med noko attåt

Hans Hyldbakk:                 Helsing til månen (dikt)

Odin Hals:                          Gled deg, men med måte!

Olav Bergheim:                  Kjende menn frå noregssoga

Anders K. Sæter:                Snilldalingen

Laura Vatten Grimstad:    Tankar attover tida

Bernt Bøe:                           Eit hus, tre kvinner og litt tradisjon

Steinar Husby:                   Talgø i Todalen – ein gard med fortid, ein gard med framtid

Jon Eide:                              Frå farne tider. Garden Eidet i Aure

Hans Hyldbakk:                  Glimt frå den lokale scenekunst

Hans Hyldbakk:                  Granskog i potetåkeren (dikt)

Endre Holten:                      Ein utvandrar frå Jordalsgrenda

Berta Aspås:                        Vitaminrike sommarminne

Oddmund Tveikra:             Dei bygde hus til helsebot

Oddmund Tveikra:             Song til Vonheim (dikt)

Kristen Fugelsnes:              Utdrag frå ei interessant dagbok

Rolv Sæter:                          Nynorsk i avisene på Nordmøre

Rolv Sæter:                          Innvandrarnorsk

Ola J. Holten:                       Register over målførestoff i Driva 1972-75, Del 1

                                              Styret i Nordmøre Mållag 1989

bottom of page