top of page

Innhald 1978

(Kr. 20;  112 s., inkludert 9 sider annonser; alle bileta i svart-kvitt)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

Skriftstyre: Erling Magne Taftø (red.), Ingrid Fugelsnes, Tor Erik Jenstad, Per Kristians Orset; Kristian Ormset (kasserar)

 

Forord

Kristen Fugelsnes:        Helsing frå formannen

Per Kallset:                  Tustnasong (dikt)

Kristen Fugelsnes:        Den store Hyldbakk-festen

Hans Hyldbakk:            Strandhogg på Averøya

Rolf Huus:                   Hus og heim på bygdene. Seminar på Tingvoll.

Jørgen Gravvold:          Kveld på nothusvollen.  Troll-ferd. (dikt)

Ingrid Fugelsnes:          Om ei fornøyeleg rettssak i Stangvik på 1700-talet

Ola Stemshaug:            Hjortejakt på Skardsøya før hundreårsskiftet

Gudbjørg Melland:       Kong Alkohol – Kong Nikotin (dikt)

Ove Gjernes:                Ein dag etter Skreia

Nils Tore Leivdal:        Segn og sanning – Hannibal og fantdrapet på Stokkåsen i Batnfjord

Ottar Roaldset:             Den store stasjonen. Fiskaren  (dikt)

Bernt Bøe:                   Bølandet folkeskole 1916-1922

Per P. Todal:                Tileigna sommaren (dikt)  

Tor Erik Jenstad:          Gamlekarane kunne rima

Ola J. Holten:               Han Olaf Øyåbakka – Olaf the King

Knut O. Vik:                Nokre huldresegner frå Aure

Berta Aspås:                 Fattigmannsfrinseln na Besta

Gudtorm Bugen:           Nils Steinarsen og dei 3 Larsane i Lesundet

Lars Røslie:                  Småtteri frå Stangvik

Amund Gravem:           Kvern og maling

John Sæter:                  Markaslått i Rindal

Ottar Roaldset:             Av jord. Medan vi ventar. Det regnar mot ruta. (dikt)

bottom of page