top of page

Innhald 1971

(72 sider inkludert 9 sider med annonser.)

Skriftstyre: Bjarne Østbø (red.) Lars Flaa, Aksel Sæsbøe, Per Todal

 

Føreord                         v/ Bjarne Østbø

Per Todal:                     Det var ein gong -  (dikt)

Kr. Ødegård:                M.F. Glærum til minne

Ola Dønheim:              Ole Sivertsen Aune

Nils Virum:                   Bygdespelmenn

Per Hoel:                      Biskop Peter Olivarius Bugge og «Sundalitene»

Knut O. Vik:                  Så blodet rann –

Ola J. Holten:               Namn langs den nye Vindølavegen

Ingeborg Solem:         Kvittrøyå hass far (dikt)

Torleiv Østbø:              Men det var da ikkje berre arbeid

Anders E. Skrondal:    Føregangsmenn

Kr. Ødegård:                Fosna Mållag

Ottar Roaldset:            Kveldssong for vandraren

bottom of page