top of page

Innhald 1967

(64 sider)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

Skriftstyre:  Lars Flaa, Aksel Sæsbøe, Bjarne Østbø

 

Føreord

Aksel Sæsbøe:                     Dine fiendar (dikt)

Hans Hyldbakk:                   Surnadølen

Bersvein Røslie:                   Flyttinga av røykomnstua

Lars Røslie:                           En saga blott?

Anders E. Skrondal:            Litt almugeskulehistorie

Ola Dønheim:                      Anders Fiskjaslia

Bjarne Østbø:                       Jorddraging – ei folketru gjennom tusen år  

Nils Virum:                           Ein av dei siste

Bjarne Østbø:                      Presten med revglefsene

Hans Hyldbakk:                   Stor-Løsetin fortel

Ola Dønheim:                      Åsskard bygd (dikt)

Torleiv Østbø:                      Løyparskog-liv

Astrid Hamnes Slapgard:   Eit skuleår på Smøla

Anders E. Skrondal:             Frå minneboka i krigsåra

bottom of page