top of page

Innhald

 (56 sider, utsalspris 6 kroner)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

 

 Skriftstyrar: Erling Skjølberg

 

Paul Ohrvik:                   Song til Nordmøre (dikt)

Paul Ohrvik:                   Nordmørsk rundskue  (på bokmål)

Leif Halse:                      Ymse karar attgjennom tidene

Nils Hallan:                    Kulisteinen og kristenrettsvedtaket på Mostertinget

Hans Hyldbakk:            Lys som slokner og blir til

Jørgen Haugedal:         Folkeminnesamlaren Edvard Langset

Edvard Langset:           Folkedikting frå Nordmøre

Sturla Brørs:                 Fjell-brev

Bjarne Østbø:               Bygdediktaren

Erling Skjølberg?:          Veggbileta i den gamle kaffistova og A.L.Witzøe  

Hans Hyldbakk:            Trollheimen

bottom of page