Velkomen

Dette er heimesida til Nordmøre mållag, og vil du finna informasjon om Du mitt Nordmøre, tilskipingar og anna relevant informasjon. Heimesida vår blir ikkje like ofte oppdatert som facebook-sida vår, så for å halda deg oppdatert på kva som skjer i målrørsla på Nordmøre bør du i tillegg følgja oss der. Lenke til facebook-sida vår finn du i menyen nedst på sida. 

Bruk menyane øvst på sida for å finna det innhaldet du søkjer