top of page

Velkomen

Dette er heimesida til Nordmøre mållag, og vil du finna informasjon om Du mitt Nordmøre, tilskipingar og anna relevant informasjon. Heimesida vår blir ikkje like ofte oppdatert som facebook-sida vår, så for å halda deg oppdatert på kva som skjer i målrørsla på Nordmøre bør du i tillegg følgja oss der. Lenke til facebook-sida vår finn du i menyen nedst på sida. 

Bruk menyane øvst på sida for å finna det innhaldet du søkjer

bottom of page