top of page

Språket på Vestlandet

Høyringssvar

Ei oppmura bogebru som finst i ei grend i Sunndal kommune, er eit verdifullt kulturminne for heile Nordmøre. Denne brua har i tillegg stor verdi for heile landet som eit nasjonalt kulturminne.

På same måten er det med språket. Det er eit faktum at nynorsk står sterkt på Vestlandet, men som brua har nynorsken verdi langt utanfor eige etablert område. Derfor må Vestlandet ta hovudansvaret for nynorsk ved å bruke det som språket sitt i ein eventuell stor region for Vestlandet.

Nynorsken på Vestlandet er nasjonalt eige.

Mållaga på Nordmøre samla til haustseminar 19.11.2016

Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page