top of page
Du mitt Nordmøre 2023_forside.jpg
Du mitt Nordmøre 2023

 

INNHALDSLISTE

 

0 Føreord

1 Sæter, Svein:                      Vårsøgen, fridommen

2 Gammelseter, Ståle:          Eit møte med Hans Hyldbakk

3 Hyldbakk, Hans:               Det er så rart (dikt)

4 Tangen, Ståle:                    Fogderifylke -  myte eller norsk Balkan?

5 Strøm, Anne-Marit:          «Nynorsk er gauvast!» 

6 Strøm, Anne-Marit:          På feil si’ av vei’n

7 Aspaas, Ragnhild:             Skileikar i Torvikbukt

8 Vaag, Johannes:                Jaging av utpåkarar

9 Vaag, Johannes:                Mandlane skulle bort

10 Aarnes, Asbjørn:             Satans eld; Trolla og trua

11 Grepstad, Ottar:             Bokhandlaren i Fosna

12 Langset, Edvard              Ei segn frå Straumsnesset

13 Folden, Øystein:              Ei sherpatrapp, ein handelspark og nokre fiskemåker

14 Kiplesund, Kenneth:       Segner frå Tustna

15 Aspås, Ragnhild:             Vindøldalen beitelag Øst

16 Aubert, Astrid A.:           Carl F. Wahr-Hansen Vemmestad: Kavlevegen i Ålvundfjord

17 Salpeter, Fredrikke        Heimtur frå Follo  

18 Aubert, Astrid A:            På veg over fjorden 

19 Aubert, Astrid A:            Smøla har fått gratis ferje

20 Hindhammer, Rolf:         Barneår ved Tingvollfjorden

21 Straumsvåg, Dag T.:       Sild 

22 Hindhammer, Solveig Ørsal: Nordmøre husmorskule

23 Aubert, Astrid Asheim: Skomakarmuseum på Halsanaustan

24 Sæter, Rolv:                     Helge Hegerberg: Fiske & Frei  – Bokomtale  .

25 Gammelsæter, Ståle:       Målarinna Karen Dorothea Follestad

26 Hennen, Tom:                  Utandørsfoto

27 Godal, Ragnhild:             Kystpilegrimsleia

28 Rangøy, Øyvind:             Langt borte

29 Gaustad, Kolbjørn:         Eit barndomsminne om Elias Blix  

30 Hasle, Eivind:                  Mine jødiske historier 

31 Rangøy, Øyvind:             Essens

32 Jenstad, Tor Erik:           Akselbrei over rauva

33 Hennen, Tom:                  Funne på jorda

34 Fenne, Øyvind:                Nynorsk eller bokmål på Straumsnes?

35 Kjønnøy, Ingrid:             Norsk barneblad – ein god idé

36 Sæther, Ole Roar:           Utvalde øynamn Del 2

37 Minneord om Hedvig Wist  v/Astrid Asheim Aubert

38 Wist, Hedvig Rossbach: Møremål

39 Minneord om Nils Bjørsvik v/Nils Ulvund

40 Minneord om Ottar Roaldset v/Åsmund Ormset  

41 MÅLPRISEN 2022         til Ole Øverland

42 Du mitt Nordmøre gratulerer

43 Vil du skrive i Du mitt Nordmøre?

44 Fenne, Øyvind:                JUL

45 Bidragsytarane 2023

46 Lagstoff 2023

Forfattaroversikt A-F

Aae, Merete Bratsberg:          Dei brysame turistskattane (2012)

Aae, Merete Bratsberg:          Vikværing i nordvest – min veg til nynorsk (2012)

Aae, Merete Bratsberg:          Bunaden og eg  (2014)

Aae, Merete Bratsberg:          Strikkedilla  (2014)

Aae, Merete Bratsberg:          Mette Karlsvik    (2014)

Aae, Merete Bratsberg:          Latvia (2015)

Aae, Merete Bratsberg:          Edvard Langset i 150 (2017)

Aae, Merete Bratsberg:          Språk, læring og leik heng saman (2017)

Aakvik, Margit:                      Heimgarden min i Aakvika (1994)

Aareskjold, Solveig:              Vangsgutane, Larris og meg  (2000)

 

Aarnes, Asbjørn:                    Heimlengt (2011)

Aarnes, Asbjørn:                    Utan vatn (2011)

Aarnes, Asbjørn:                    Diktet (2011)

Aarnes, Asbjørn:                    Då lausluggen kom til bygda  (2011)

Aarnes, Asbjørn:                    Diktet Antigone (2012)

Aarnes, Asbjørn:                    Nevekamp på Slemdal (2012)

Aarnes, Asbjørn:                    Herren talar, trælen teier  (2013)

Aarnes, Asbjørn:                    Veidemanns uhell (2016)

Aarnes, Asbjørn:                    Eg bur i morsmålet mitt (2017)

Aarnes, Asbjørn:                    Nonner i eksil (2018)

Aarnes, Asbjørn:                    Bjørnen i varevogna (2019)

Aarnes, Asbjørn:                    Skjorene på taket (2020)

Aarnes, Asbjørn;                    Dyr og menneske (2021)

Aarnes, Asbjørn:                    Løyndomen (2022)

Aarset, Dortea Gullstein/
Heimbygdlaget i Halsa:         Olav Halse 1903-1981 (1999)

Aarsund, Ola:                         Minneord om John Røen (1999)

Aarsund, Ola og
Leivdal, Nils Tore:                 Møte med Reidar Hilstad (1997)

Aasbrenn, Magne:                  November på Nordmøre (2017)

Aasgaard, Magnar E.:            Prolog (1992)

Aksdal, Bjørn:                        Neonlys på Henning Sommerro  (2013)

 

Almberg, Magnar:                  Produksjon og bruk av ski i Rindal (Semesteroppgave) (1996)

Almberg, Magnar:                  Transport på Almbergsgardane frå 1950 til 2000   (2009)

Almberg, Magnar:                  Overtru?  (2011)

Almberg, Magnar:                  Målprisen 2015 til Helge Husby. (2015)

Amdam, Rolv Petter:             Om plogen og harva – etter Bersvend Røkkum (1985)

Anmarkrud, Bjørn:                 Nils Bakke (2004)

Anmarkrud, Bjørn:                 Tankar om musikk og kommunikasjon  (2010)

(Anonym):                               Sjølvgjort er velgjort (skulestil) (1994)

Ansnes, Marit Ingeborg:       Eg vil (dikt) (2016)

Ansnes, Ole Magne:              Livet midt på Skei (2012)

Ansnes, Ole Magne:              Ei verd som er vår (2017)

Arnøy, Ingar:                          Ringdrotten  (2006)

Arnøy, Ingar:                          Du er da ikkje sunnmøring, du? (2018)

 

Aspås, Berta:              Fattigmannsfrinseln na Besta (1978)

Aspås, Berta:              Minne frå grenda som byggjest ned (1979)

Aspås, Berta:              Spovelåt (dikt) (1979)

Aspås, Berta:              Borti ruskmarkjen (dikt ) (1979)

Aspås, Berta:              Åklefargar  (dikt ) (1980)

Aspås, Berta:              Dei som hang i klokkestrengen (1980)

Aspås, Berta:              Tankar kring dei gamle stølar  (dikt ) (1980)

Aspås, Berta:              Arme dialekt kvar går du? (1981)

Aspås, Berta:              Ordtak og seiemåtar ein høyrde i barndomsgrenda (1981)

Aspås, Berta:              I år og……. (dikt ) (1982)

Aspås, Berta:              Kjerringtankar på gamal grusveg (1982)

Aspås, Berta:              Novembernatt i Torbudalen (1983)

Aspås, Berta:              Optimistar (dikt) (1983)

Aspås, Berta:              Hender talar (dikt) (1983)

Aspås, Berta:              Kjerringtankar kring eit tiriltungeår (1984)

Aspås, Berta:              Avleggs tema -? (dikt) (1984)

Aspås, Berta:              Gammel ferdselsåre (dikt) (1984)

Aspås, Berta:              Prolog til lysfesten for Tingvoll Sørland (1985)

Aspås, Berta:              Fjellet vårt (1985)

Aspås, Berta:              Tankar over mølsgrautgryta (1986)

Aspås, Berta:              Kveld på fjorda (dikt) (1986)

Aspås, Berta:              Sanne tankar – store hau (dikt)  (1988)

Aspås, Berta:              Sår fjellsong (dikt) (1988)

Aspås, Berta:              Romhelgsvandring (dikt)  (1988)

Aspås, Berta:              Vitaminrike sommarminne (1989)

Aspås, Berta:              Forteljingar frå gamle dager i Markgrendene (1990)

Aspås, Berta:              Enno ein gong (1991)

Aspås, Berta:              Vår 91 (dikt) (1991)

Aspås, Berta:              Annan sort slitasje og trim (dikt) (1992) 

Aspås, Berta:              Berre eg – eller ? (dikt) (1992)

Aspås, Berta:              Haustvers (dikt) (1993)

Aspås, Berta:              Mens vi ventar på SKRUK (1993)

Aspås, Berta:              Bestemorglede (dikt) (1993)

Aspås, Berta:              Liv i stuåhus, før og no (dikt) (1994)

Aspås, Berta:              Pensjonistproblem? (dikt) (1994)

Aspås, Berta:              Besta sine voggesullar (1994)

Aspås, Berta:              Krigsmødrene (dikt) (1995)

Aspås, Berta:              Skiftande fortid (dikt) (1996)

Aspås, Berta:              Avlegse poetar? (dikt) (1996)

Aspås, Berta:              Sommarsti i år og - (dikt) (1996)

Aspås, Berta:              Arbeidsliv i eit tideskifte (dikt) (1997)

Aspås, Berta:              Avleggs tema?  (dikt)  (2013)
Aspås, Berta:              Arme dialekt, kvar går du?  (2013)

Aspås Berta:               Optimistar  (dikt) (2016)

Aspås, Berta:              Kjerringtankar (2017)

Aspås, Berta:              Novembernatt (dikt)  (2017)

Aspås, Berta:              Åklefargar (dikt) 2022)

Aubert, Astrid Asheim: Ein uvanleg grensekryssar (2012)

Aubert, Astrid Asheim: Hyllest til Ivar Aasen (dikt)  (2013)

Aubert, Astrid Asheim: Edvard Bræin og Julverset (2014)

Aubert, Astrid Asheim: Du mitt Nordmøre for 50. gong (2015)

Aubert, Astrid Asheim: «Mitt» Nordmøre – kven kan seie det? (2015)

Aubert, Astrid Asheim: Kaare Fostervoll –  «Kongen på Marienlyst» (2015) 

Aubert, Astrid Asheim:  Flatøy – ei ukjend perle (2015)  

Aubert, Astrid Asheim: Torbjørn Garshol – Veteran på Freikollen og senior i særklasse (2016)

Aubert, Astrid Asheim (red.): Spor av samisk språk på Nordmøre (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Forfattaren Lars Mæhle (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Kammerkorfamilien frå Eide (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Bokstaven Å hundre år (2017)

Aubert, Astrid Asheim: Kulturhelga Havglimt – Ung festival med original vri (2018)

Aubert, Astrid Asheim: Domkantor med klare meiningar (2018)

Aubert, Astrid Asheim: Arabisktalande bunadsentusiast og ølbryggar (2019)

Aubert, Astrid Asheim: Idar Handagard – Ein gåverik personlegdom (2019)

Aubert, Astrid Asheim: Høvedsmann – historia om aksjonsbåten og… (2019)

Aubert, Astrid Asheim: Livet på Lauvøya  (2020)

Aubert, Astrid Asheim: Ung prisvinnar med verdfull hobby (2020)

Aubert, Astrid Asheim: Låven som blei ei kulturperle (2020)

Aubert, Astrid Asheim: Stangvik Prestegard, Kulturspinneriet (2021)

Aubert, Astrid Asheim: Familien Alkifo frå Syria (2021)

Aubert, Astrid Asheim: Brurekrona og Krimkrigen (2022)

 

Aune, Ingeborg /
Grytbakk , Solveig Johansen: Prosjekt «Lokale folkemusikktradisjonar i Rindal» (1994)

Aune, Jon Kr.:            Minneord om Synnøve Almberg   (2001)

Aure kommune:          Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

Averøy kommune:      Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

Avset, Liv Mildrid:    Norrøn mytologi  (elevstil)   (2002)

Avset, Arne:               Omkring bygginga av Meek andelskai 1944 (1986)

 

Bakken, Ivar:             Litegrand om dei fyrste åra åt ungdomslaget Frihug, Ålvundeid (1982)

Ball, Nelson:              Etter ein større operasjon (dikt) (2017)

 

Barlaup, Asbjørn:       Minneord om Ingebjørg Todal    (2001)

Barlaup, Asbjørn:       Bjørnholmstemnet (2014)

Barlaup, Asbjørn:       Primstaven og vestfronten (2015)

Barlaup, Ivar:             Inspirasjon i Fjellheimen (2016)

BATTERI:                  Haustavind (dikt)  (2011)

Berg, Gudmund Frode: Erling Skjølberg (2015)

Berg, Iver:                  22. juli 2011 (dikt) (2015)

Berg, Solveig:            Lekser (dikt 2016)

 

Bergem, Anders O.:   Mi heimbygd (dikt) (1990)

Bergem, Anders O.:   Orsetra (dikt) (1990)

Bergem, Anders O.:   Rastarkalv (Tusenårsstader og  historiske plassar)  (2000)

Bergem, Anders O.:   Kongsgarden Bjerkestrand  (2001)

Bergem, Anders O.:   Min barndomsheim (dikt) (2002)

Bergem, Anders O.:   Frei Nybrottslag         (2002)

Bergem, Anders O. og Håbrekke, Jon Ingvald:  Gamle Frei sokn (2004)

           

Bergheim, Olav:         Nordmøre (dikt) (1972)

Bergheim, Olav:         Stadnamn i Surnadal (1982)

Bergheim, Olav:         Kjende menn frå noregssoga (1989)

Berset, Mikal Lars Harang: Sinna-dikt (dikt) (2016)

 

Birkeland,  Narve F.: Martinus Følling – «national reising i maal og minne»  (2013)
Birkeland, Narve F.: Kaffistova i Kristiansund (2017)

Bjørkum, Andreas:     Ragnhild Magerøy og bruken av nordmørsmål i trilogien om Gunhild  (2013)
Bjørnholm, Johanne: Den største gleda ein kan ha, det er å gjere andre glad (skulestil) (1997)

Bjørnstad, Ola L.:       Husmannsminner frå Rindal (1994)

Bjørsvik, Ane Hammervold: Ungdomstida er ingen søndagsskule (skulestil) (1994)

Bjørsvik, Nils A.:       Altertavla i Ålvundeid kyrkje og dei som laga ho (2012)

Bjørsvik, Nils A.:       Altertavla i Ålvundeid kyrkje  (2013)

Bliksrud, Liv m.fl.:    Leif Magnar Mæhle til minne  (2017)

 

Blindheim, Arvid  og Torske, Nina Karin: Historia om Klippen på Kvernes Kutlurområde (2009)

Bolme, Ragnhild Stavne: Gamle dialektord frå Rindal  (2013)

Bondhus, Øystein:      Nynorskforkjemparen frå England (2021)
 

Botten, Anne Grete Witzøe: Pelsdyrnæringa (2003)

Botten, Anne Grete Witzøe: Lett bris (dikt) (2003)

Botten, Anne Grete Witzøe:  To dyr ved hytta vår i Gisnadalen   (2004)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Myrlandskap (dikt)  (2006)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Tidleg vår (dikt) (2006)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Kyrkjegarden (dikt)  (2006)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Regn (dikt) (2011)

Botten, Anne Grete Witzøe:  Vatn (dikt) (2011)

Botten, Anne Grete Witzøe: Røros (dikt) (2012)

Botten, Anne Grete Witzøe: Torv og røter (dikt) (2012)

 

Botten, Randi:                        Jordmor Margrethe Witzøe (2019)

Botten, Bent:                         Typisk nynorsk  (2013)
Botten, Sivert:                        Kjende slekter på Nordmøre  (2008)

Botten, Sivert:                        Oldfunn i Halsa  (2009)

Brevik, Kjell André:              Å gå under jordas smykke - Meir om jorddraging (2016)

Brevik, Kjell André:             Vakar ir visados – Mytisk poesi frå Litauen (2017)

Brevik, Kjell André:             Dei løyndomsfulle skålgropene (2018)

Brevik, Oddny og John:       30 år med Tingvoll helsesportlag   (2006)

 

Brørs, Kjellaug Handegard: Prolog ved førolympisk fest i Surnadal Idrettshall (dikt) (1994)

Brørs, Kjellaug Handegard: Prolog til 100-årsjubileum i Surnadal Lærarlag (1997)

Brørs, Kjellaug Handegard: Neådalssnotå    (2002)

Brørs, Kjellaug Handegard: Friluftslivets år   (2005)

Brørs, Kjellaug Handegard: Fjelltrimmen 2018 (2019)

 

Brørs, Sturla:              Fjell-brev (1966)

Brørs, Sturla:              Haustfjell – eit dagboksblad frå krigsåra  (1968)

Brørs, Sturla:              Fridomsvåren 1945, eit privat brev (1995)

Brørs, Styrkår:            Min største idrettsprestasjon. Aurgjeldingar på skirenn 1936 (1994)

Brørs, Styrkår:            Krigsminne fortalt av Kaare Waag (1995)

Brørs, Styrkår:            Kjerkjebrannen i Aure i 1923, fortalt av Kaare Waag (1996)

Brørs, Styrkår:            Portrett (dikt)  (2001)

Brørs, Styrkår:            Kraftverket i grytå (2003)

Brørs, Styrkår:            Lars Sæter. Ein hovding  (2008)

Brørs, Styrkår:            Kveitefiske i Stangvikfjorden  (2009)

Brørs, Styrkår:            Med piggtråd rundt ein barndom  (2010)

Brørs, Styrkår:            Bjarne Østbø – eit hundreårsminne (2018)

Brørs, Styrkår:            Jørgen Gravvold 1930-2005 (2020)

 

Brøske, Bergsvein:     Helsing frå Surnadal kommune (1998)

Brøske, Bergsvein:     Ferjefri Todalsfjord – ei samferdslereise sidan 1939! (2015)

Brøske, Bjørn Tore:   Stadig meir stemmer for nye stemmer frå Nordmøre (2022)

Bruset, Anders:          Leif Halse – slik eg kjente han  (2000)

Bråten, Lars:               Visdomsord (2020) og tre dikt:
Ein til ti;  Stygg,fin; Titan uttel, utan tittel (2020)

 

Bugen, Gudtorm:       Sildåret 1876 – 100-årsminne (1976)

Bugen, Gudtorm:       Gamle forteljingar frå Bærøya i Aure (1977)

Bugen, Gudtorm:       Nils Steinarsen og dei 3 Larsane i Lesundet (1978)

Bugen, Gudtorm:       Lindus Todal, ein gullgravar frå Aure (1979)

Bugen, Gudtorm:       Fanteslaget ved Lindåshammaren (1980)

Bugen, Gudtorm:       Einesdoktern (1981)

Bugen, Gudtorm:       Aurelensmannen Angell Landmark (1982)

Bugen, Gudtorm:       Det gamle skulehuset på Aur (1983)

Bugen, Gudtorm:       Siste omgangsskulelæraren (1984)

Bugen, Gudtorm:       Nordkapptur (1988)

Bugen, Gudtorm:       Doktor Pareli og andre doktorar i Aure (1990)

 

Bæverfjord, Eistein:    Det gode  (2010)

Bæverfjord, Leif M.:   Bytur den 1. oktober 1934  (2009)

Bæverfjord, Leif M.:   I kveldsseta   (2010)

Bævre, Kåre og Sæterbø, Einar: Skrivarsteinen   (2009)

 

Bøe, Bernt:     Bølandet folkeskole 1916-1922 (1978)

Bøe, Bernt:     Ole Andreas Lindeman (17. jan. 1769-26. feb. 1857) (1982)

Bøe, Bernt:     «Det aar, og Nordmør, ey forglem» Kongejubileum i eit musikkår (1985)

Bøe, Bernt:     Olaus Jeldness (1986)

Bøe, Bernt:     Hundre år sidan Edvard Bræin vart født. «En kunstner av rang» (1987)

Bøe, Bernt:     Eit hus, tre kvinner og litt tradisjon (1989)

Bøe, Bernt:     Segner frå Bøfjorden (1994)

Bøe, Bernt:     «Ola Soldat», dystert minne frå 1658 (1994)

Bøe, Bernt:     Litt om posten vår (1997)

Bøe, Bernt:     Med segl og Wichmann – ein hyllest til slitet og motet og truskapen (1998)

Bøe, Bernt:     Korset og lyset sin målar (Kalla Skrøvseth 1913-1997) (1999)

Bøe, Bernt:     «Bøfjords Rederi» (2003)

Bøe, Bernt:     Om Conrad Valeur  (2007)

Bøe, Bernt:     Ole Joensen Kolset  (2008)

Bøe, Bernt:     Kulturhistoria vår – på ein annan måte   (2010)

Bøe, Bernt:     Guro Grøtan. Kvinneprofil med sterke drag  (2011)

Bøe, Bernt:     Litt om fut og folk på 1700-talet (2012)

Bøe, Bernt:     Songarven frå Sjølgjetla  (2013)

Bøe, Bernt :    Fjordabåten -  Hundre år med dampen … (2015)

Bøe, Bernt G.: Diskriminerer vi morsmålet vårt? (2016)

Bøe, Bernt G.: Minneord om Eistein Bæverfjord (2016)

Bøe, Bernt G.: Gunnvald Bøe til minne (2019)

Bøe, Bernt G.: Flagg over fjorden (2020)

 

Bøe, Gunnvald:  Pikpose eller kremmarhus? (2004)

Bøe, Gunnvald:  Ivar Aasen og Nordmøre (2013)

Bøe, Gunnvald:  Sjøbruksmuseet i Bøfjorden (2017)


Bøe, Ida: (1996): Hallo, alle i 8.klasse! (Stilkonkurranse, 1. premie) (1996)

Bøhn, Bibbi:        Musikk kring eit bord (2019)

Bølset, Ivar:         Litt om postføringa Tingvoll – Stangvik   (2006)

Bølset, Ivar:         Energikrise også i tidlegare hundreår – Om energi på Bølsetgardane (2019)

Børset, J.A.:         John O. Rindal (1975)

 

Charbellet, Sigdis Heggem:   Eit 100-årsminne frå Osmarka (1992) 

Dag og Tid november 2003: Vil ha klår og lettlærd nynorsk (2003)

 

Dahle, Reidun:           Minneord om Lars Mogstad (1996)

Dahle, Reidun:           Helsing til «Du mitt Nordmøre» (1997)

Dahle, Reidun:            Helsing frå Nordmøre Mållag (1998)

Dahle, Reidun:           Minneord om Berta Aspås (1999)

Dahle, Reidun:           Minneord om Oddlaug Østbø (1999)

Dahle, Reidun:           Aktuelt i Nordmøre Mållag (2003)

Dahlen, Hanne Iren:   Åkerfallet før og no (2022)

Dahlen, Hanne Iren:   Folketru frå nordmør (2022)

           

Dennis, Michael:     Biblioteket (dikt) (2018) og  Snorkinga (dikt) (2018)

Dennis, Michael:     Verandaen (dikt) (2020)

Du mitt Nordmøre gratulerer Øyvind Rangøy (2021)

Dybvik, Ragnar:         Tingvoll Statsrealskule 1946-73 (1983)

 

Dønheim, Ola:            Åsskard bygd (dikt) (1967)

Dønheim, Ola:            Anders Fiskjaslia (1967)

Dønheim, Ola:            Foldalen i gamal og ny tid (1968)

Dønheim, Ola:            Foldalen i gamal og ny tid  2 (1969)

Dønheim, Ola:            Alv Svorklia og Ola Almbergsøya (1970)

Dønheim, Ola:            Ole Sivertsen Aune (1971)

Dønnem, Gunnvor:    Kastspjeld frå 1845 (dikt) (1991)

Dønnem, Gunnvor:    Surnadal Sparebank 150 år; Prolog (dikt) (1993)

Dønnem, Gunnvor:    Prolog til frigjeringsjubileet 1995 (1995)

Dønnem, Gunnvor:    Fadervår (dikt) (2002)

Dønnem, Gunnvor:    Dialektkåseri: Tu hæmbøgden (2019)

Døving, Tone Søyset: Dialekta før og no (2011)

 

Edson, Russell:           God natt (dikt)    (2010)

Edson, Russell:           Trillebåra     (2010)

Edson, Russell:           Hausten  (dikt)    (2010)

Eide, Jon:                    Sann soge, og segn frå gamalt militærmiljø på Nordmøre (1983)

Eide, Jon:                   «Solens og naturens barn» - Gamalgrisilla og Helena på Fosnareis (1986)

Eide, Jon:                    Gamalvegen og folketinget på Tingsbakken (1987)

Eide, Jon:                   Frå farne tider. Garden Eidet i Aure (1989)

Eide, Jon:                    Fantelaget (1990)

Eide, Kitty:                 Ei lita verd (2012)

Eide kommune (Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

Eide ungdomsskule, klasse 10A: Diktator i Hustadvika (2018)

 

Eikrem, Kjellfrid:       Baking i gamle dagar (1993)

Einset, Olav:               Daglegliv ved hundreårsskiftet (2016)

Elstad, Anne Karin:    Den våren eg fylte sju, kom FREDEN (1995)

Elstad, Anne Karin:    Helsing til Hans Hyldbakk (1998)

Engjaberg-Røe, Jorunn: Prolog ved 100-årsjubileet til Torjulvågen Kvinneforening  (1984)

Engjaberg-Røe, Jorunn: Prolog ved innviinga av Torjulvågen skule (1986)

 

Falch, Marta Østerås:  Målsak er ein del av framtida (1990)

Falkberget, Johan:        Ved Ingrids seng (dikt) (2011)

Fenne, Øyvind:             «Kjærleik er best på nynorsk» ved Måndalen skule (2021)

Fenne, Øyvind:            Nynorsk skulemål på Ytre Nordmøre? (2022)

Fiske, Leif Ragnar:     Ein engelskmann på vitjing i Surnadal i 1913   (2014)

Fiske, Leif Ragnar:     Nokre Telstadminne I (2019)

Fiske, Leif Ragnar:     Nokre Telstadminne II (2020)

Flå, Lars:                    Anders O. Ansnes (1974)

 

Folden, Øystein:         Naturvern og friluftsliv (2005) 

Folden, Øystein:         Sprettkønn (2005)

Folden, Øystein:         Blir det nye polareventyr  (2007)

Folden, Øystein:         Kina, Langesund. Afrika og Gyl…  (2009)

Folden, Øystein:         Biologisk mangfald   (2010)

Folden, Øystein:         Stavklokka ved Eikremtunnelen (2012)

Folden, Øystein:         Solblom  (2013)
Folden, Øystein:         Ny slått på Vollasetra  (2013)
Folden, Øystein:         Då det blei brunt   (2014)

Folden, Øystein:         Ugreie venner på farten (2015)

Folden, Øystein:         Leplanting og andre raritetar (2016)

Folden, Øystein:         Ask for fall (2017)

Folden, Øystein:         Når nokon byggjer ein veg (2018)

Folden, Øystein:         Blomsterenga, biene og kulturlandskapet (2019)

Folden, Øystein:         Då sitkagrana blei til lutzgran (2020)

Folden, Øystein:         Artige venner (2021)

Folden, Øystein:         Gamalt og nytt om lerk (2022)

 

Folstad, Morten:         La det svinge  (2006)

Forsberg, Anna-Helene: Fri (dikt) (2015)

Fosse, Jon:                  Peer Gynt, nynorsk omsetjing (utdrag) (2006)

Frei kommune            (Tusenårsstader og  historiske plassar) (2000)

From, N.G.:                Om Folkets Sæder og Skikke (1973)

Fugelsnes, Ingrid:       Vangsgutane av Leif Halse som TV-serie for barn (1977)

Fugelsnes, Ingrid:       Rakkmannsteppet i Tingvoll-lia (1977)

Fugelsnes, Ingrid:       Om ei fornøyeleg rettssak i Stangvik på 1700-talet (1978)

Fugelsnes, Ingrid:       Husmannsjenta Kari Ora og Kari Or’n-visa (1985)

Fugelsnes, Ingrid:       «Hjelmkånnå» - interessant malmfjell mellom Valsøyfjorden og Bæverdalen (1997)

Fugelsnes, Ingrid:       Songar og sullar   (2001)

 

Fugelsnes, Kristen:     Landsmøtet på Tingvoll (1977)

Fugelsnes, Kristen:     Helsing frå formannen (1978)

Fugelsnes, Kristen:     Den store Hyldbakk-festen (1978)

Fugelsnes, Kristen:     Eit 75 års attersyn over Nordmøre Mållag (1981)

Fugelsnes, Kristen:     Storkista frå Solskjel (1982)

Fugelsnes, Kristen:     Futeslaget ved Solskjel (dikt ) (1982)

Fugelsnes, Kristen:     Taterdrapet ved Lindåshammaren (dikt ) (1982)

Fugelsnes, Kristen:     Størjefangst på Nordmøre (1988)

Fugelsnes, Kristen:     Utdrag frå ei interessant dagbok (1989)

Fugelsnes, Kristen:     Om «Ut mot havet» (omtale og dikt) (1988)

Fugelsnes, Kristen:     Frå Mammon saliggjøre til fatalt uføre (dikt) (1988)

Fugelsnes, Kristen:     Ein litin husmann punj Kløften gard (dikt) (1988)

Fugelsnes, Kristen:     Det skriftlege opplæringsmålet i skulen i «Gamle Halsa» (1991)

Fugelsnes, Kristen:     Minneord om Ola Langset (1991)

Fugelsnes, Kristen:     Martinus Nielsen (1991)

Fugelsnes, Kristen:     Lars Mogstad 80 år (1992)

Fugelsnes, Kristen:     Song til jordvernet (dikt) (1992)

Fugelsnes, Kristen:     Døyande manns tale (dikt) (1993)

Fugelsnes, Kristen:     Attersyn  (2007)

Fyllingsnes, Unn Catodotter.: Arena for kreativitet (2015)

Fyllingsnes, Unn Catodotter.: Bokbåten – Det flytande biblioteket  (2015)

bottom of page