top of page

Innhald 1999   

(144 sider, annonsefritt; for fyrste gong nokre få fargebilete)

 

Skriftstyre: Liv Krumsvik (red); Rolf Huus; Nils Tore Leivdal; Jon Ingvald Håbrekke (kasserar)

 

Føreord

Jon Ingvald Håbrekke: Løvetann ved tusenårsskiftet

Hedvig Wist:                Ein flyktningesaga (dikt)

Hedvig Wist:                Du, mitt århundre!

Sverre Hatle:                Arveskifte ved tusenårsskiftet (dikt)

Rannei Havdal Rødseth: Kvitsaumen frå Nordmøre, del 2

Kalla Skrøvseth 1913-1997

  •  Bernt Bøe:          Korset og lyset sin målar

  • Marta Skrøvset Havdal: Minneord

  • Marit Moen:        Kunstnaren Kalla Skrøvseth og arbeida hennar i kunsthistorisk samanheng

  • Eva Øye/ Randi Skrøvset Hatle: Større utsmykkingsarbeid av Kalla Skrøvseth

Randi Skrøvset Hatle:   Det grøne landet(dikt)  

Randi Skrøvset Hatle:   Under ei lind (dikt)

Helge Husby:               Petersburg – Alaskas Little Norway

Magne Holten:             Klokkar og lærar John Ivarson Mogstad, og etterkomarane hans

Dortea Gullstein Aarset/ Heimbygdlaget i Halsa: Olav Halse 1903-1981

  • Halsasongen (dikt)

  • Olaug Sandshavn Olsen: Prolog (dikt)

Hans Hylsbakk:            Denne dagen som er din (dikt)

Rolf Hindhammer:        Eg tenkjer attende

Rolf Hindhammer:        Far (dikt)  

Ola Aarsund:                Minneord om John Røen

Tor Erik Jenstad:          Knyk og skjænnstø – Ord som lever berre i stadnamn

Tor Halle:                    Rare ord!

Eivind Hasle:               "Skolegang for åndelig abnorme børn»

Leif Arne Storset:         Butikklivet på Meisingset 1901-1985

Tora Kjelleberg:           Til Gudrun (dikt)

Tora Kjelleberg:           Til Berta (dikt)

Reidun Dahle:              Minneord om Berta Aspås

Reidun Dahle:              Minneord om Oddlaug Østbø

 

Meldingstenesta 1999

Styret i Nordmøre Mållag 1999

Lokallaga på Nordmøre 1999

bottom of page