top of page

Du mitt Nordmøre 2017

(200 sider)

Skriftstyre: Ingrid Kjønnøy, Rolv Sæter, Astrid A. Aubert (leiar)

 

Føreord

Hans Hyldbakk:                                   Hylling til Nordmøre (Dikt)

 Dordi Skuggevik:                                Blikk på reformasjonen

Kirsti Guvsam:                                     Sábme (sameland) på Nordmøre

Astrid A. Aubert (red.):                       Spor av samisk språk på Nordmøre

Jørgen Gravvold:                                 Visa om Finnguten

Sverre Hatle:                                       Norsk minoritetspolitikk for 50 år sidan

Kristin Sørheim:                                  Norsk senter for landbruksforsking.

                                                              Du mitt Nordmøre gratulerer Tingvoll Økopark

Torolv Løset:                                       Små historier 1

Narve F. Birkeland:                            Kaffistova i Kristiansund

Øystein Folden:                                 Ask for fall

Torolv Løset:                                       Små historier 2-3

Ole Magne Ansnes:                           Ei verd som er vår

Kjell Erik N. Kallset:                           Vi som elskar dingsar

Torolv Løset:                                       Små historier 4-5

Eivind Hasle:                                       Demokratiet er risikosport

Berta Aspås:                                        Kjerringtankar

Eivind Hasle:                                       150-årsjubileum for Ibsens Peer Gynt  

Magne Aasbrenn:                               November på Nordmøre

Berta Aspås:                                        Novembernatt (dikt)  

Hans Hyldbakk:                                  Stuå på Stykkjet

Ottar Roaldset/Peder Halsbog:       Så lenge skuta kan gå

Nelson Ball:                                        Etter ein større operasjon (dikt)  

Stuart Ross:                                        Biltur (dikt)

Gunnvald Bøe:                                   Sjøbruksmuseet i Bøfjorden

Nils Tore Leivdal:                                Ivar Otto Irgens Mogstad – nordpolfarar  og bjørneskyttar

Torolv Løset:                                       Små historier 6-7  

Merete Bratsberg Aae:                      Edvard Langset i 150

Torolv Løset:                                       Små historier 8

Rolf Hindhammer:                             Om folk og små hendingar

Astrid Berit Hindhammer:                Strået (Dikt)

Johs Vaag:                                            Frå sjølvbiografien 2017

Dag Tore Straumsvåg:                       Tre dikt  

Liv Bliksrud m.fl.:                                Leif Magnar Mæhle til minne  

Øyvind Rangøy:                                  Glød (dikt)

Astrid A. Aubert:                                 Forfattaren Lars Mæhle

Øyvind Rangøy                                   Pulsslag  (dikt);  Prisme (dikt)

Lars Mæhle:                                        Tale ved opninga av Dei nynorske festspela 2017

Ingrid Kjønnøy:                                   Felesmia Frøydis Moe Smith   

Astrid A. Aubert:                                 Kammerkorfamilien frå Eide

Alexey Kurbanov:                               Landemerke (noter)

Martin Halsbog:                                  Landemerke  - Det ligg ei Øy (dikt)

 Eivind Hasle:                                       Målet for alle  

Astrid A. Aubert:                                 Bokstaven Å hundre år  

Ord og uttrykk 

Asbjørn Aarnes:                                  Eg bur i morsmålet mitt  

Eivind Hasle:                                        Sverre Hatle – Ein kulturarbeidar

                                                               Du mitt Nordmøre gratulerer Svein Sæter

Tor-Erik Jenstad:                                  Ja hurra da!

 Merete Brattsberg Aae                     Målprisen 2016 til Øyvind Rangøy

Kjell André Brevik:                              Vakar ir visados – Mytisk poesi frå Litauen 

Merete Bratsberg Aae:                      Språk, læring og leik heng saman

Edvard Mogstad:                                Korleis kom raumane til Romsdal?

                                                              Vil du skrive i Du mitt Nordmøre?

Bidragsytarane 2017

Lagstoff 2017

bottom of page