top of page

Du Mitt Nordmøre 2015

(200 sider)

Skriftstyre: Unn Catodotter Fyllingsnes, Rolv Sæter, Astrid A. Aubert

 

 INNHALDSLISTE

Føreord                                 

Astrid A. Aubert:                   Du mitt Nordmøre for 50. gong

Gudmund Frode Berg:           Erling Skjølberg

Bjarne Østbø / tilrettelagd:    Jorddraging som lækjeråd mot sjukdom på born  

Rolv Sæter:                            Lækjarskyss

Ole Kristian Gundersen:        Ein uvanleg jordmorskyss på Frei

Hans Hyldbakk:                     Fødestua på Skei  (dikt)

Astrid A. Aubert:                   «Mitt» Nordmøre – kven kan seie det?

Merete Bratsberg Aae:           Latvia

Rolf Hindhammer:                 Vi flyg til Gran Canaria!

Bernt Bøe :                            Fjordabåten -  Hundre år med dampen …

Edvard Langset                      Ei segn frå Kristiansund

Rolf Hindhammer:                 Med ferje over Tingvollfjorden

Kristin Sørheim:                    Halsafjordsambandet  

Bergsvein Brøske:                  Ferjefri Todalsfjord – ei samferdslereise sidan 1939!

Kjell-Erik Nordenson Kallset: «Reservetrønder»

Christ Alan Sylthe:                To byar; Snø (dikt)

Sverre Hatle:                         Bernt Gudrunson Bøe – ein folkeopplysningsmann på Nordmøre

Øystein Folden:                     Ugreie venner på farten

Oddvar Moen:                        Om MA 1949-2014

Eivind Hasle:                         Skolevegen

Astrid A. Aubert:                   Kaare Fostervoll –  «Kongen på Marienlyst» 

Rolv Sæter:                             Sendaren på Reinsfjellet

Synnøve Nes:                         Utereglar

Unn C. Fyllingsnes:               Arena for kreativitet

Astrid A. Aubert:                   Flatøy – ei ukjend perle   

Randi Skrøvset Hatle:            Alder; Stat te  (dikt)

Asbjørn Barlaup:                    Primstaven og vestfronten

Øyvind Rangøy:                     Tolv lysbilete og ein salme  

Ingunn Golmen:                     Minneord  om  Ivar Vik   

Kirsti Orheim Ås:                  Erling Magne Taftø

Christ Allan Sylthe:               Månen; Poesi (dikt)

Unn C. Fyllingsnes:               Bokbåten – Eit flytande biblotek

Trond Skogseth:                     Språknøytrale Surnadal

Sverre Hatle:                         Stadnamn – vår felles arv

Elen Maria Todal:                  Bergpreko, Brura og Bokka-Pe – Geitnamn i Todala          

Magne Lillegård:                      Historia bak Vårsøglandet

Nye dikt frå Vårsøglandet   (Dikt av 13 skuleelevar på ulike alderstrinn)

Magnar Almberg:                   Målprisen 2015 til Helge Husby.

Skrivekonkurranse i regi av Nordmøre Mållag

Lyst til å skrive i Du mitt Nordmøre?

Om bidragsytarane 2015  

Lagstoff 2015

bottom of page