top of page

Du mitt Nordmøre 2013

(160 sider)

Skriftstyre: Ingrid  Kjønnøy (leiar), Tor Helge Gravem, Astrid A. Aubert, Sverre Hatle (kasserar)

 

Forord             

Randi Skrøvset Hatle:.................................................................................. Helsing (dikt) 

Gunnvald Bøe:............................................................................ Ivar Aasen og Nordmøre
Astrid Asheim Aubert: ............................................................. Hyllest til Ivar Aasen (dikt) 
Øyvind Rangøy: .................................................................... 2013: Ein 1863-remiks (dikt) 

Berta Aspås: ............................................................................. Arme dialekt, kvar går du? 
Bent Botten: ............................................................................................. Typisk nynorsk 
Tor Erik Jenstad: ................................................................................ Utryddingstruga ord 
Kenneth Kiplesund:.......................................... Visegruppa «Skuggsjå» og Kolbjørn Botten 
Jørgen Gravvold: ......................................................................... KATTA-STROFE (dikt) 
Sverre Hatle: .......................................................................... D-vitamin mot engelsksykja 

Øystein Folden: ................................................................................................... Solblom 
Øyvind Rangøy: ............................................................................................ Mehikoorma 

Øystein Folden: ................................................................................ Ny slått på Vollasetra 

Rolf Hindhammer: ............................................................................ Restar etter siste krig 
Johanne Rimeslaatten Klakegg: ................................................................ Minne frå Latvia
Nils A. Bjørsvik: ................................................................... Altertavla i Ålvundeid kyrkje 
Sven Ranes: ........................................................................... Tyske trekanonar i Surnadal

Bjørn Aksdal: .................................................................... Neonlys på Henning Sommerro 
Andreas Bjørkum: ................................................. Ragnhild Magerøy og bruken av nordmørsmål i trilogien om Gunhild 
Ragnhild Stavne Bolme: .......................................................... Gamle dialektord frå Rindal 
Berta Aspås: .................................................................................... Avleggs tema?  (dikt) 
Asbjørn Aarnes: ........................................................................... Herren talar, trælen teier 
Oddvar Moen: .................................................................... Brev frå krigsfangenskap 1942
Torolv Løset: ......................................................................................... Frå krigens dagar 
Sven Ranes: ......................................................................................... Tyskarar på Ranes
Ottar Roaldset: ........................................................ Så lenge skuta kan gå – Peder Halsbog
Tor Helge Gravem: ................................................................................. Spikar-Magnhild
Narve F. Birkeland: .......................... Martinus Følling – «national reising i maal og minne» 
Bernt G. Bøe: ............................................................................... Songarven frå Sjølgjetla 
Nordmøre Mållag  2013
Om bidragsytarane


 

bottom of page