top of page

Du mitt Nordmøre 2012

(160 sider)

Skriftstyre: Ingrid  Kjønnøy (leiar), Tor Helge Gravem, Astrid A. Aubert, Sverre Hatle (kasserar)

 

Randi Skrøvset Hatle:   Grenser (dikt)

Helge Husby:               Magnhild og Erik Almhjell

Odd Williamsen:          Nicolay H. Knudtzon III – Klippfisk, verdiskaping og samfunnsbygging

Magne Myhra:              Antigone  (dikt)

Asbjørn Aarnes:           Diktet Antigone

Gunnar J. Moen:           Vassdalen (dikt)

Roald Sevaldsen:          «Magnhild» på turné

Øystein Folden:            Stavklokka ved Eikremtunnelen

Kitty Eide:                       Ei lita verd

Bernt Gudrunson Bøe: Litt om fut og folk på 1700-talet 

Ole Magne Ansnes:      Livet midt på Skei

Nils A. Bjørsvik:          Altertavla i Ålvundeid kyrkje og dei som laga ho

Vetle Wang Soleim:      Dei unge borgarane av grenseland

Øyvind Wæraas:           Bruer til Jugoslavija

Astrid A. Aubert:          Ein uvanleg grensekryssar

Tor Erik Jenstad:          Dialektgrupper på facebook

Dag T. Straumsvåg:      Arva kopp

Torolv Løset:               På dialekt

Hans Hyldbakk:            Namn og grenser

Andreas Skartveit:        Kva skal byen heite?

Merete Bratsberg Aae: Vikværing i nordvest – min veg til nynorsk

Ola T. Heggem:            Rindal, ein grensekommune – Rindalingange – eit grensefolk

Egil Smith-Meyer:        Eit osteeventyr

Svein Sæter:                 På misjonsreise i grunnskulen

Edvard Mogstad:          Dei norske stadnamna i Gíslasaga

Merete Bratsberg Aae: Dei brysame turistskattane

Dag T. Straumsvåg:      Vener over vatnet

Sverre Hatle:                Salmesong i vestavind

Anne Grete W. Botten: Røros (dikt)

Anne Grete W. Botten: Torv og røter (dikt)

Gudrun Sogge:             På skuleveg

Ottar Roaldset:             Så lenge skuta kan gå

Asbjørn Aarnes:           Nevekamp på Slemdal

Eldrid G. Lausund:       Norge (dikt)

Tor Helge Gravem:       Kva  ei hyttebok kan fortelje – Grøvudalshytta 1946-1953

Robert Hedin:               Dei store passasjerskipa (dikt)

Nordmøre Mållag (2012)

Om bidragsytarane

bottom of page