top of page

INNHALD 2008

(144 sider)

Skriftstyre: Reidun Dahle (red.) , Liv Krumsvik, Terje Ramsøy- Halle, Kari Solli Heitmann (kasserar)

 

Forord

Randi Skrøvset Hatle:            Eit smykke (dikt) 

Jon Ingvald Håbrekke:           Potetåret 2008 

Lars Mæhle:                           Kulturelt mangfald

Randi Skrøvset Hatle:            Pust varleg (dikt)

Odin Hals:                              «ein rikdom stor» - om poeten Sivert Røkkum 

Rolf Hindhammer:                 «Kom, store under» 

Tom Hennen:                         Ord i villmarka 

Sivert Botten:                         Kjende slekter på Nordmøre 

Torolv Løset:                         Bureisingsfeltet Tørlenda 

Einar Sæterbø:                       Hendingar og mysterium 

Hans Hyldbakk:                     Nordmørsminne (foto: Bjørn Anmarkrud) (dikt) 

Eldrid Lausund:                     Fire blomsterdikt (dikt) 

Bernt Bøe:                              Ole Joensen Kolset 

Bjørn Hovde:                         Kulturelt einfald 

Ottar Roaldset:                       Hyldbakk og Folkets venn (med to Hyldbakk-dikt)

Nils Ulvund:                          Nynorsk i avisene på Nordmøre 

Dag T. Straumsvåg:               November 

Dag T. Straumsvåg:               UFO-ar 

Styrkår Brørs:                        Lars Sæter. Ein hovding 

Dag T. Straumsvåg:               Urho Sariainen 

Dag T. Straumsvåg:               Blikk 

Tor Erik Jenstad:                    Hausyt-Brit og vel-Pe 

Jan-Erik Larsen:                     Å vere i livet

Tom Hennen:                         Livet til ein dag 

Tom Hennen:                         Sleikjer av sol 

Målfrid Solli:                         Brørne mine 

Tora Kjelleberg:                     Minne frå Fjellvassbu

Steinar Hasselø:                     Er det viktig om grisen ikkje hylar?

Adresseliste

Tinging

Bidragsytarane

bottom of page