top of page

INNHALD 2005

(176 sider)

Skriftstyre: Reidun Dahle (red.), Liv Krumsvik, Terje Ramsøy- Halle, Jon Ingvald Håbrekke (kasserar)

 

Forord

Terje Ramsøy- Halle:            Tingvoll kyrkje

Rolf Hindhammer:                 Yttarst på livsbarden  (dikt) 

Einar Oterholm:                     Glødande kol

Øystein Folden:                      Naturvern og friluftsliv

Øystein Folden:                      Sprettkønn

Einar Sæterbø:                       Flaumsikringstur til Austerrike med NVE

Per Eilert Orten:                     Året 1905 i Noreg, Aure og Valsøyford

Sverre Hatle:                          Unionsoppløysingsvise

Kjellaug Handegard Brørs:    Friluftslivets år   

Torolv Løset:                            Meisingset kring 1905 

Gjertrud Endresdotter Polden: Amerikabrev

Albert Lervik:                        Meritt og fantestrekar

Eldrid Grimeland Lausund:   Tre dikt: Mor, Mellom kvite blomar,Vinterprat (dikt)

Randi Skrøvset Hatle:            Haikar i april  (dikt) 

Ola Stemshaug:                      Skroggslættet

Målfrid Solli:                         Mørkeredsle og doturar

Målfrid Solli:                         Bøn og banning

Johnse Sættem:                      Elektrisiteten

Jon Ingvald Håbrekke:           Einer – frå nytte til nyting

Nils Tore Leivdal:                  Silsethytta og Silsetrenna  

Nils Ulvund:                            Nynorsk som bruksspråk – synleg for alle

Tor Erik Jenstad:                    Nordmørsord i nasjonal satsing

Nils Ulvund:                           Målprisen 2004 til Reidun Dahle 

Lagstoff

bottom of page