top of page

INNHALD 2004

(185 sider)

Skriftstyre: Reidun Dahle, Liv Krumsvik, Terje Ramsøy- Halle, Jon Ingvald Håbrekke

 

Forord

Bjørn Hovde:                         Gudslånet                    

Einar Sæterbø:           Vasskverner og kornmaling i gammel tid

Liv Inger Mæle:         Korn og internasjonalt risår    

Ragnhild Godal Tunheim: Livskvalitet          

Jon Ingvald Håbrekke: Mjuk kråkefot  - frå myte til geobiologi og homeopati 

Torolv Løset:             Gamle kyrkjevegar i Tingvoll 

Liv Johanne Røv:       Lukka (dikt)  

Anders O. Bergem/Jon Ingvald Håbrekke: Gamle Frei sokn  

Stein Ohr                    IL Norodd 75 år av

Jon Kristian Schnell:              Vatn, kraft og aluminium

Ola J. Holten:             «Die Rattsø-fanger von Brussel»  

Liv Johanne Røv:       Husmorferie (dikt)  

Anne Grete Botten:    To dyr ved hytta vår i Gisnadalen        

Erling Hammerfall:    Den lange vegen heim  (novelle)  

Sigrid Saltnes:            Å behalde eventyret i seg (eksamensstil vgs) 

Stian Astad Sørngård:  Samnorsk  (eksamensstil vgs)  

Svein Seter:                Vikingtid@no  

Bjørn Anmarkrud:      Nils Bakke

Ottar Roaldset:           Ingeborg Aasen Vatten  

Nils Ulvund:               Målprisen 2003 til Alf Ramsøy

Nils Ulvund:               Målarbeid er vinnarsak  

Gunnvald Bøe:           Pikpose eller kremmarhus?

Tor Erik Jenstad:        Berje og tramlag

Lars Olav Lillebø:      Kva gjorde Keiko med Halsa  

Johnse Sættem:          Keiko (dikt) 

Johnse Sættem:          Vårtegn (dikt)  

Rolf Hindhammer:     Ein dag i livet (dikt)  

Nordmøre Mållag 2004/2005

Bidragsytarane i Du mitt Nordmøre 2004

Om tidlegare utgåver av Du mitt Nordmøre

Faste tingarar

bottom of page