top of page

 INNHALD 2001

(112 sider)

Skriftstyre: Reidun Dahle (red.), Liv Krumsvik, Terje Ramsøy-Halle, Jon Ingvald Håbrekke (kasserar)

 

Forord

 Rannei Havdal Røset:   Kvitsaum på Nordmøre        

Hedvid Wist:                Prologforfattaren               

Rolf Hindhammer:        Gjemnessong  (dikt)  

Tora Kjelleberg:           Målprisen        

Liv Inger Mæle:           Nordmørsmat   

Gyda Nes:                    Livet på Nes rundt 1950  

Anders O. Bergem:       Kongsgarden Bjerkestrand 

Tor Erik Jenstad:          Jord- og kulturgrenser på Nordmøre  

Gunnar Rakstang:         Edvard  Langseth    

Ingrid Fugelsnes:          Songar og sullar  

Kirsti Orheim Ås:         Viser, rim og regler 

Eirik Jørgensen Sollie: Språket til politikarane   

Marthe Ulvund:            Eg                             

Styrkår Brørs:               Portrett  (dikt)              

Einar Sæter:                 Hans Hyldbakk ved vegs ende     

Nils Tore Leivdal:        Smiset – ein spelemannsheim i Ålvundfjord  

Jon Kr. Aune:               Minneord om Synnøve Almberg  

Asbjørn Barlaup:          Minneord om Ingebjørg Todal   

Svein Sæter:                 Songen om Ulla-Pe      

Jon Ingvald Håbrekke: Blåbær – ikkje berre for syns skuld   

Meldingstenesta          

bottom of page