top of page

Innhald 2000

 (144 s.)

 

Skriftstyre: Reidun Dahle (red.til 1/8), Liv Krumsvik (red. frå 1/8), Terje Ramsøy- Halle, Jon Ingvald Håbrekke

 

Føreord

Nordmøre gjennom 1000 år  

Tusenårsstader og  historiske plassar i:

Frei kommune

Anders O. Bergem: Rastarkalv

Smøla kommune

Tingvoll kommune

Halsa kommune

Averøy kommune

Tustna kommune

Rindal kommune

Aure kommune

Surnadal kommune

Kristiansund kommune

Sunndal kommune

Eide kommune

Gjemnes kommune

Rolf Hindhammer:        No sola sender strålar over bygda (dikt)

Jon Ingvald Håbrekke:  Kvann – Kvenna – Kvanne 

Lars Grytli:                     To opplevingar frå krigstida

Sverre Hatle:                 Ei ferjereise over fjorden (dikt)

Nils Tore Leivdal:          På innsteg hjå Erik Børset på Ålvundeid

Randi Skrøvset Hatle:   Den stoltaste planten (dikt)

Tor Erik Jenstad:           Tradisjonelle dialektord inn i eit nytt tusenår 

Randi Skrøvset Hatle:   Vatn og stein (dikt)

Rolf Huus:                      Vi talar om veret 

Tora Kjelleberg:           Målprisen 1999 til Røv Mølle

Lina Mogstad:              Røv Mølle AS

Ottar Roaldset:             Leif Halse – historikar og forteljar

Hedvig Wist:                Juletankar 2000 (dikt)

Ove Røsbak:                Frå Bustenskjold tel Barbie 

Rolf Hindhammer:        Tonane og livet  (dikt)

Solveig Aareskjold:      Vangsgutane, Larris og meg  

Anders Bruset:             Leif Halse – slik eg kjente han 

                                       Stilkonkurransen 2000

Klaus Johan Myrvold: Norsk som einaste riksmål

Mari Mo:                        Tusenårsmannen

Statsråd Ellen Horn:      Tale ved opninga av Nynorsk Kultursentrum

Hedvig Wist:                Bytur (dikt)

Norunn Fjærvik Seter: Minneord om Ingeborg Aasen Vatn 

 Lagstoff

bottom of page