top of page

Innhald 1998   

(144 s., annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

 

Skriftstyre: Liv Krumsvik (red); Rolf Huus; Nils Tore Leivdal; Eli Gulla (kasserar)

 

Føreord med hylling av 100-åringen Hans Hyldbakk

Reidun Dahle (leiar i Nordmøre Mållag): Helsing frå Nordmøre Mållag

Bergsvein Brøske (ordførar):     Helsing frå Surnadal kommune

H.Sommerro (mel.) /Hans Hyldbakk: Vårsøg (dikt)  

Hans Hyldbakk:                                   Vårbrev 1945

Hans Hyldbakk:                                   Brev frå Bårdshaugen

Hans Hyldbakk:                                   Eit godt ordtak (dikt)

Anne Karin Elstad:                              Helsing til Hans Hyldbakk

Hyldbakkseminar – Vårsøghelga 1998

 • Edvard Hoem:             Eit anna oppdrag

 • Vidar Sandem:             «No skin det sol»

 • Hans Hyldbakk:           Attersyn (dikt)

 • Anne-Brit Østbø:          Hans Hyldbakk – ein lyrikar

 • Hans Hyldbakk:           Haust e Øyali’n (dikt)

 • H.Sommerro (mel.) /Hans Hyldbakk: Sola e koma (dikt)

 • Tor Erik Jenstad:          Hans Hyldbakk og språket

 • Hans Hyldbakk:                       Bækkersjå (dikt)

 • Arild Hoksnes:             Hans Hyldbakk – den oppsøkande journalist

 • Hans Hyldbakk:           Svarrabærje (dikt)

 • Hans Hyldbakk:           Til ein nygift ven (dikt)

 • Bernt Bøe:                   Med segl og Wichmann – ein hyllest til slitet og motet og truskapen

Einar Sæter:                             Ein tankefull hundreåring

H. Sommerro (mel.) /Hans Hyldbakk: Kultursjå (dikt)

Nils Tore Leivdal:                    Bygdebøker på Nordmøre

H. Sommerro (mel.) /Hans Hyldbakk: E Slåttatæja (dikt)

Håkon Mo:                               Hans Hyldbakk (stilkonkurranse)

Annbjørg Elise Seljeflot:           Vårsøg (stilkonkurranse)

Gro Tønnesen:                          Vårsøg (stilkonkurranse)

Hans Hyldbakk/ Rolf Hindhammer (melodi): Minnekveld  (dikt)

Leiv Nes:                                 Diktaren og lokalhistorikaren Hans Hyldbakk

Bjarne Østbø:                           Bygdediktaren

Hans Hyldbakk/ R. Hindhammer (mel): Nordmøre (dikt)  

Odin Hals:                               Nokre nøkkeldata om Hans Hyldbakk

Sverre Hatle:                            Folkevise etter Ola-Maret Surnadala (dikt)

 

Styret i Nordmøre Mållag 1998

Lokallagsleiarar 1998

Melding

bottom of page