top of page

Innhald 1997   

(112 s., annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Liv Krumsvik (red); Rolf Huus; Nils Tore Leivdal; Eli Gulla (kasserar)

 

Føreord

Reidun Dahle:              Helsing til «Du mitt Nordmøre»

Kulturkontora på Nordmøre: Kulturminneåret 1997

 • Aure: Lurvika

 • Eide: Kvitholmen

 • Frei: Fugløya

 • Gjemnes: Alstaddalen

 • Halsa: Geitbåten

 • Kristiansund: Sundbåten

 • Rindal: Rindalssaum

 • Smøla: Rokstadbryggja

 • Sunndal: Flåøya

 • Surnadal: Mo Kyrkje

 • Tingvoll: Bautasteinane på Aspa

Tor Erik Jenstad:            Namnerøkt på avvegar

Rannei Rødseth:           Kvitsaumen frå Nordmøre

Margrete Seter:            La fliden råde (dikt)

Odin Hals:                     Minneglimt frå første gymnastida

Laura Vatten Grimstad: Minner frå Nordmøre Husmorskole 1934

Kjellaug Handegard Brørs: Prolog til 100-årsjubileum i Surnadal Lærarlag

Johanne Bjørnholm:      Den største gleda ein kan ha, det er å gjere andre glad (skulestil)

Hedvig Wist:                Kulturminne i heimen – vyrk og helg

Ottar Roaldset:             Brenn ikkje brev

Oddmund Tveikra:       Ho «Ablun Marja»

Bjørg Harstad:              Minner frå den gamle bygdevegen på Gjemnes-stranda

Berta Aspås:                 Arbeidsliv i eit tideskifte (dikt)

Ingrid Fugelsnes:          «Hjelmkånnå» - interessant malmfjell mellom Valsøyfjorden og Bæverdalen

Bernt Bøe:                   Litt om posten vår

Lars T. Hamnes:           Ny kontakt med Sandeman-familien

Ola Aarsund og Nils Tore Leivdal: Møte med Reidar Hilstad

Hans Hyldbakk:            Eit rim til mor; tone av Gunnar Vik (dikt))

Leiarar i lokallaga 1997

bottom of page