top of page

Innhald 1996   

(112 s., annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Kjellaug Handegard Brørs (red.); Liv Krumsvik; Nils Tore Leivdal; Eli Gulla (kasserar)

 

Føreord

Einar Økland:               Tråden

Hedvig Wist:                Ivar Aasen og eg

Hedvig Wist:                Språkstriden 150 år (dikt)

Reidun Dahle:              Minneord om Lars Mogstad

Ingebjørg Todal:           Attersyn

Sissel Voldset:              Hei, alle saman! (Stilkonkurranse, 1. premie)

Ida Bøe: (1996):           Hallo, alle i 8.klasse! (Stilkonkurranse, 1. premie)

Kristian Todal: (1996): Hei, alle saman!  (Stilkonkurranse, 3. premie)

Eldrid G. Lausund:       Ein (dikt)

Eldrid G. Lausund:       Du som er ung (dikt)

Eldrid G. Lausund:       Å gi er å få (dikt)  

Magnar Almberg:         Produksjon og bruk av ski i Rindal (Semesteroppgave)

Tommy Rustad:            Sommar (dikt)

Tor Halle:                    Merkadagar

Hedvig Wist:                Helsing til Surnadal (dikt)

Torlv Løset:                 Litt om husdyrhaldet i Tingvoll for hundre år sia

Torolv Løset:               Tankar kring ein fjøsrekneskap

Knut O. Vik:                Festtale, halden av klokkar og skuleinspektør K.O.Vik

Berta Aspås:                 Skiftande fortid (dikt)

Berta Aspås:                 Avlegse poetar? (dikt)

Berta Aspås:                 Sommarsti i år og - (dikt)

Magne Vik:                  «Knorråkveita»

Magne Vik:                  Kollseglinga ved Rømset-tangen

Styrkår Brørs:               Kjerkjebrannen i Aure i 1923, fortalt av Kaare Waag

Anders K. Sæter:          Soge (dikt)

Elin Skåren Stokke og Anne Botten Stokke: Lindyrking på Stokke i Valsøyfjord

Nordmøre Mållag 1996

bottom of page