top of page

Innhald 1995   

(93 sider, annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Kjellaug Handegard Brørs (red.); Liv Krumsvik; Ann Ingeborg Grimsmo; Eli Gulla (kasserar)

100% kvinnestyre!

 

                                        Føreord

Hans Hyldbakk:            Vårsøg (dikt)

Odin Hals:                    Frå soga om Ålvundfjord og Ålvundeid Mållag

Tor Halle:                      Minne frå Todala

Lars Mogstad:              Ein jordbruksapostel frå førre hundreåret

Magne Vik:                      I «livets skole»

Gunnvor Dønnem:        Prolog til frigjeringsjubileet 1995 (dikt)

Hans Hyldbakk:            1945 (dikt)

Anne Karin Elstad:       Den våren eg fylte sju, kom FREDEN

Styrkår Brørs:               Krigsminne fortalt av Kaare Waag

Laura Vatten Grimstad: Nokre minne frå krigsåra

Hedvig Wist:                     Ny kvardag

Sturla Brørs:                 Fridomsvåren 1945, eit privat brev

Johan Tømmervåg:       Bypist og bone (kåseri)

Berta Aspås:                 Krigsmødrene (dikt)

Eldrid G. Lausund:       Lengtar du etter -  (dikt) 

Eldrid G. Lausund:       Hausten min (dikt)

Oddbjørn Skjørsæter:    Rute nr. 8430, Straumsnes Billag

Hedvig Wist:                Før i tida (dikt)

Lisbet Lid Venås:         I Kvanngrøfjell (dikt)

Svein Sæter:                 Kristian den første

Hedvig Wist:                Nordmørshaust (dikt)

Hedvig Wist:                Over Reinsfjellet (dikt)

Hedvig Wist:                Kleivakongen (dikt)

Inger Helene Johnsen:   Hindeloopen og folket der

                                        Nordmøre Mållag 1995

bottom of page