top of page

Innhald 1993   

(112 s., annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Kjellaug Handegard Brørs (red.); Liv Krumsvik; Anne Ingeborg Grimsmo;  Lars Mogstad ( kasserar);

 

Føreord

Hans Hyldbakk:                                    Tolla og grana (dikt)

Kirsti Orheim Ås:                                  Minneord om Kristen Fugelsnes

Kristen Fugelsnes:                                Døyande manns tale (dikt)

Jørgen Gravvold:                                  Den gamle stua (dikt)

Jørgen Gravvold:                                  Mitt privilegium (dikt)

Jørgen Gravvold:                                  Lykkekløverenga (dikt)

Laura Margrethe Vatten Grimstad:   Slekters gang

Gudbjørg Melland:                               18de mai -93 (dikt)

Gudbjørg Melland:                               Vermelding (dikt)

Gudbjørg Melland:                               Lengt (dikt)

Oddmund Tveikra:                               Jamsk og norsk av same rot

Lars Nergård:                                       Ho Brit og han Per (dikt)

Lars Nergård:                                       Ho låghalte Tora (dikt)

Lars Nergård:                                       Tove (dikt)

John  Røen:                                           Spellmenn og målmenn

Eli Ulset:                                                Mat og mattradisjonar i Halsa

Kjellfrid Eikrem:                                   Baking i gamle dagar

Tor Halle:                                              Rognnebbtrollet

Hans Hyldbakk:                                    Markabrev frå Nordmarka

Hans Hyldbakk:                                    De e så godt å varra te (dikt)

Hans Hyldbakk:                                    Tusen takk for samværet (dikt)

Ola J.Holten:                                         Namn på hølane langs Surna, del 2

Gunnvor Dønnem:                              Surnadal Sparebank 150 år; Prolog (dikt)

Hedvig Wist:                                         Molde – Sunndalsøra, ei ferjereise for 50 år sidan)

Ingrid Holten:                                       Memoarar

Berta Aspås:                                         Haustvers (dikt)

Berta Aspås:                                         Mens vi ventar på SKRUK

Berta Aspås:                                         Bestemorglede (dikt)

Ottar Roaldset:                                     Er det nokon her? (dikt)

Ottar Roaldset:                                     Kvinner verar kar (dikt)

Arne Årnes:                                         Den gamle ulvstua i Jogarden, Sylte i Surnadal

Ivar Øydegard:                                     Spor i skogen (dikt)

Nordmøre Mållag 1993

bottom of page