top of page

Innhald 1992   

(110 s., annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: (Fyrste kvinnelege redaktør; mange kvinnelege bidragsytarar i alderen frå 16 til 83 år!)

Kjellaug Handegard Brørs (red.); Lars Mogstad, rekneskapsførar; Astrid Rossland, salsleiar; Liv Krumsvik; Ingeborg Todal

 

Føreord

Johan Tømmervåg:                      Nordmøre og Kristiansund i historisk fugleperspektiv

Hedvig Wist:                                 Noregs/ Fosna Mållag 1992 (dikt)

Einar Sørli:                                    Landsmøtet i Noregs Mållag 1992

Rolv Sæter:                                   Krifast

Ottar Roaldset:                            Nattleg seilas (dikt)

Ottar Roaldset:                            Ved di borg (dikt)

Ola J. Holten:                                 Namn på hølane langs Surna

Kristen Fugelsnes:                       Lars Mogstad 80 år

Kristen Fugelsnes:                       Song til jordvernet (dikt)

Odin Hals:                                     Hallvar Røen – eitt av mange krigsoffer

Olav Sæter:                                   Prolog (dikt)

Gjertrud Hyldbakk:                      Intervju om 2. verdskrigen

Bente Rodal:                                 Intervju om 2. verdskrigen

Eli Ulset:                                        Mat og mattradisjonar

Gudbjørg Melland:                       Orkan (dikt)

Hans Hyldbakk:                            Brev frå Bårdshaugen

Hans Hyldbakk:                           Til ein truande reformist (dikt)

Hans Hyldbakk:                            Eit godt ordtak (dikt)

Hans Hyldbakk:                            Moses og Christian Qvint

Hans Hyldbakk:                            Notat til ei gamal kiste

Laura Vatten Grimstad:               Ei tid som er forbi

Anders K. Sæter:                           Bjørnejakt i Settemsdalen

Anders K. Sæter:                           Bota (dikt)

Tor Halle:                                       Tri eventyr frå Todalen

Berta Aspås:                                  Annan sort slitasje og trim (dikt)

Berta Aspås:                                  Berre eg – eller ? (dikt)

Endre Holten:                                Edvard Langset

Magnar E. Aasgaard:                    Prolog (dikt) 

Oddmund Tveikra:                       Hjulbåten som havarerte ved «Brøskjahagen»

Gunda Telstad:                             Markafolk på Vaulen

Rolv Sæter:                                   «Bakerst i bussen»

Sigdis Heggem Charbellet:         Eit 100-årsminne frå Osmarka

                                                        Rettingar til Du mitt Nordmøre 1991

                                                       Nordmøre Mållag 1992

bottom of page