top of page

Innhald 1988   

(112 s., annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Lars Mogstad (red og kasserar.), Odin Hals, Astrid Rossland

Føreord

Rolv Sæter:                                          Driva – fri og uavhengig regionavis

Hans Hyldbakk:                                    Brev frå aldersheimen

Hans Hyldbakk:                                    Tankar ved nittiårsdagen min (dikt)

Gudtorm Bugen:                                   Nordkapptur

Leiv Nes:                                             Slik eg minnest

Hans Hyldbakk:                                    Beraug-namnet

Odin Hals:                                           Skulestrid og skulestrev i «Jordahls og Melkilds Kredse»

Laura Vatten-Grimstad:                       Minne frå min første sommar på setra

Ivar Øydegard:                                     Prolog. Indre Straumsnes Bedehus, 75-årsjubileum

Lars Mogstad:                                      Landbruksmesse på Gjermundnes og Steinar Husby frå Todalen

Leiv Nes:                                             Molda, lyset og livet (dikt)

Berta Aspås:                                         Sanne tankar – store hau (dikt) 

Hans Hyldbakk:                                    Målaren på Gullasbakken

Kristen Fugelsnes:                                Størjefangst på Nordmøre

Kristen Fugelsnes:                                Om «Ut mot havet» (omtale og dikt)

Tor Erik Jenstad:                                  Fjell jamført med bygningar. Råstu i Sunndal

Berta Aspås:                                         Sår fjellsong (dikt)

Berta Aspås:                                         Romhelgsvandring (dikt)  

Hans Hyldbakk / Lars Mogstad:        Husmenn og husmannskår

Oddmund Tveikra:                               Songarkvad (dikt)

Kristen Fugelsnes:                                Frå Mammon saliggjøre til fatalt uføre (dikt)

 Odin Hals:                                           Tjurrubrennaren Ola J. Ulvund

Kristen Fugelsnes:                                Ein litin husmann punj Kløften gard (dikt)

Edvard Langset:                                   Nordmørseventyr

Gudbjørg Melland:                               Advent (dikt)

Gudbjørg Melland:                               Vinterferie (dikt)

Gudbjørg Melland:                               Seinsommar (dikt)

Gudbjørg Melland:                               Haust (dikt)

                                                                Styret i Nordmøre Mållag 1988

bottom of page