top of page

Innhald 1987   

(125 sider, annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Lars Mogstad (red.), Ingrid Fugelsnes, Odin Hals, Astrid Rossland, Astrid Nes (kasserar)

Føreord

Ola Sæter Tellesbø / Ola J. Holten:     Gardsdrefta i eldre og seinare tid på Øvre Sæter i Surnadal

Leiv Nes:                                                 Slik eg minnest

Hans Hyldbakk:                                     Eit lite glimt frå bondestriden i 1830-åra

Hans Hyldbakk:                                     Helga-namnet her på bygdene

Hans Hyldbakk:                                     Lauvfallskvede (dikt)

Tor Halle:                                                Ein arbeidskar: Henrik Halle frå Todalen

Gudbjørg Melland:                                Snøklokka (dikt)

Gudbjørg Melland:                                Marstankar (dikt)

Gudbjørg Melland:                                Sommartankar (dikt)

Tor Erik Jenstad:                                    Ein runde til om namnet Kalkinn

Jon Eide:                                                  Gamalvegen og folketinget på Tingsbakken

Lars P. Mogstad:                                    Utdrag frå ei namnesamling

Hans Hyldbakk:                                     Det lid mot hausten (dikt?)

Anders K. Sæter:                                   Ole Nilsen Brechan

Bernt Bøe:                                              Hundre år sidan Edvard Bræin vart født. «En kunstner av rang»

Hans Hyldbakk:                                     «Jordskjønn» (prosa og dikt)

Ottar Roaldset:                                      Poteter (dikt?)

Bjørg Harstad:                                        Kapitulasjon underskriven i Batnfjord. Ein glimt frå uhyggelege krigsdagar.

Odin Hals:                                               Nordmøre i rikssamlingstida

Rolv Sæter:                                             Mål, målsak og mållag

Sivert Todal:                                            Ungdomsarbeidet på Nordmøre i 1930-åra

Leiv Nes:                                                 Tvil og tru (dikt?)

Leiv Nes:                                                  I stilla (dikt?)

Terje Ramsøy-Halle:                               Naturen og museum. Geilhaugprosjektet på Tingvoll Bygdemuseum

Odin Hals:                                               «Nynorskland» på Nordmøre – kva er det?

Leiv Nes:                                                  Du må ikkje stengje deg inne (dikt?)

Sigurd Sæther:                                        Surna-speidarane på langtur

Odin Hals:                                               Nordmøre i borgarkrigstida

Ottar Roaldset:                                      Eg har ikkje tenkt å reise men avskjeden vil koma (dikt?)

Grete Ramsøy-Halle:                             Om skuletid og ungdomstid for jenter rundt århundreskiftet

Styret i Nordmøre Mållag:                    Bruk av nynorsk i avisene på Nordmøre

Ottar Roaldset:                                       Heng sanninga opp (dikt?)

Lars Mogstad:                                         Landbruksopplæringa på Nordmøre 1900-1966

Styret i Nordmøre Mållag 1987

bottom of page