top of page

Innhald 1986   

(121 sider, annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Lars Mogstad (red.), Ingrid Fugelsnes, Odin Hals; Astrid Nes (kasserar)

  

Føreord

Leiv Nes:                                  Hamn (dikt)

Odin Hals:                               «Du mitt Nordmøre» - 20 år

Hans Hyldbakk:                     Litt målprat

Olav T. Halle:                          Todalsuttrykk

Jon Eide:                                  «Solens og naturens barn» - Gamalgrisilla og Helena på Fosnareis

Gudbjørg Melland:                Grågåstankar  (dikt)

Tor Halle:                                Gamle brev med nogo attåt

Hans Hyldbakk:                     Utsyn på livet (dikt)

Arne Avset:                             Omkring bygginga av Meek andelskai 1944

Jon Melkild:                             Langtidsvarsel

Johanna Grimstad:                Tre

Berta Aspås:                           Tankar over mølsgrautgryta

Berta Aspås:                            Kveld på fjorda (dikt)

Sivert Todal:                             «Til kirken samle seg frå hveer gaard og grend»

Olav T. Halle:                           Bjørnejakt i Storbotnen

Gudbjørg Melland:                 Vevstolen min (dikt)

Kristina Østbø Mogstad:       Tankar ved vevstolen på museet

Tor Erik Jenstad:                      Stadnamninnsamling i Møre og Romsdal

Leiv Nes:                                   Eit gamalt krav (dikt)

Bernt Bøe:                                Olaus Jeldness

Hans Hyldbakk:                        Jens Amundsen Fenstad

Odin Hals:                                Nordmørseventyr

Hans Hyldbakk:                      Tankar i vårkvelden (dikt)  

Steinar Husby:                        Livsverket heimatt  til Svaneliden

Jorunn Engjaberg-Røe:          Prolog ved innviinga av Torjulvågen skule

Lars P. Mogstad:                     Harde nedgangsår, men oppsving og framgang på 1600-talet

 Lars P. Mogstad:                    Follerø Bruk

Lars P. Mogstad:                     Namne- og saksregister for Du mitt Nordmøre 1976-1986

Lars P. Mogstad:                     Innhaldsliste for Du mitt Nordmøre 1976-1986

Styret i Nordmøre Mållag 1986

bottom of page