top of page

Innhald 1985   

(110 s., annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Lars Mogstad (red.), Ingrid Fugelsnes, Odin Hals; Astrid Nes (kasserar)

Føreord

Rolv Petter Amdam:   Om plogen og harva – etter Bersvend Røkkum

Leiv Nes:                       Vil du veksa (dikt)

Hans Hyldbakk:           Enno eit år (dikt)

Martin Lamvik:            Magnhild Havdal Almhjell. Minneord

Berta Aspås:                 Prolog til lysfesten for Tingvoll Sørland (dikt)

Odin Hals:                    Fjordingen gjennom tidene

Anders K. Sæter:          Prolog ved avdukinga av byste over distr.lege Johan Fr. Øvrevik (dikt)

Ottar Roaldset:             Hald tennene friske, bit frå deg (dikt)

Bernt Bøe:                   «Det aar, og Nordmør, ey forglem» Kongejubileum i eit musikkår

Hans Hyldbakk:            Ingebrigtnamnet på Røv

Oddmund Tveikra:       Vår med von

Berta Aspås:                 Fjellet vårt

Ottar Roaldset:             Til en misantrop (dikt)

Ottar Roaldset:             I ei tung stund (dikt)

Trygve O. Halle:           På bjønnajakt inni Trollheima

Lars P. Mogstad:          Livsgrunnlag i eldre tider

Lars P. Mogstad:          Resignasjon (dikt)

Ingrid Fugelsnes:          Husmannsjenta Kari Ora og Kari Or’n-visa

Ottar Roaldset:             Eg har funne min stad (dikt)

Ottar Roaldset:             Aldri for seint å sette rett kurs (dikt)

Leiv Nes:                        Slikt eg minnest

Leiv Nes:                        Dine barnegrender (dikt)

Hans Hyldbakk:            Brev frå Kleiva

Hans Hyldbakk:            Tusen takk for samværet (dikt)

Trygve Halle:                 Setertrimmen

Sivert Todal:                  Vårdagane 1940 i ei Nordmørsbygd

Odin Hals:                     Folkeeventyr frå Sunndal

Rolv Sæter:                    Mål og meining

Styret i Nordmøre Mållag 1985

bottom of page