top of page

Innhald 1983   

(112 sider, annonsefritt; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Lars Mogstad (red.), Ingrid Fugelsnes, Odin Hals; Astrid Nes (kasserar)

Føreord

Leiv Nes:                       Diktaren og lokalhistorikaren Hans Hyldbakk

Ragnar Dybvik:            Tingvoll Statsrealskule 1946-73

Lars Nergård:               Ein fjelltur (dikt)

Per Todal:                      Lovsong til verda

Oddmund Tveikra:       Stadnamna må få leva vidare!

Olav Gjernes:               Fylkesstemne i Det Norske Totalavholdsselskap

Torleiv Østbø:              Glytt inn i nordmørshumoren

Odin Hals:                    Stabile nordmøringar – ein merknad attpå valget

Martin Lamvik:            Notat om helsestellet i Tingvoll og Straumsnes på 1800-talet

Hans Hyldbakk:            Utsyn frå Øye bru (dikt)

Arnfrid Halle:               Omtale av barnebøker skrivne av Leif Halse

Sivert Todal:                 Monkspelet – ein gamal barneleik

Ottar Roaldset:             Rullesteinstrand (dikt)

Ottar Roaldset:             Fugl i bur (dikt)

Ottar Roaldset:             Lagnad (dikt)

Ottar Roaldset:             Livet er ein hard motstandar (dikt)

Anders K. Sæter:          «Eit mystisk sjøuhyre»

Hans Hyldbakk:            Bryllaup og gravøl i gamle dagar

Berta Aspås:                 Novembernatt i Torbudalen

Jon Eide:                        Sann soge, og segn frå gamalt militærmiljø på Nordmøre

Lars Nergård:               Diktet og ordet (dikt)

Lars Nergård:               Det uskrevne diktet (dikt)

Hans Hyldbakk:            Lensmenn i Surnadal

Gudtorm Bugen:           Det gamle skulehuset på Aur

Odin Hals:                      Bruk dei gamle nordmørseventyra!

Berta Aspås:                  Optimistar (dikt)

Berta Aspås:                   Hender talar (dikt)

                                         Bilete frå nordmørsfjell

Nordmøre Mållag         styret etter årsmøtet 1982

bottom of page