top of page

Innhald 1981   

(124 sider, annonsefritt ; alle bileta i svart-kvitt)

Føreord

Kristen Fugelsnes:        Eit 75 års attersyn over Nordmøre Mållag

Martin Lamvik:            Litt om gamle hus og nyare bygg på Tingvoll prestegard

Per P. Todal:                Minneord   (om Knut O. Vik)

Bjarne Slapgard:           Når dagane sloknar (dikt)

Hans Hyldbakk:            Bjørnåskarane

Bjarne Slapgard:           Astrid Kalseth Szterenyi og Joseph Szterenyi

Gudtorm Bugen:           Einesdoktern

Ove Gjernes:                Stein

Ivar Hoel:                     Lyrikk, kva er no det?

Hans Hyldbakk:            Dikt frå skinnfellen (dikt)

Berta Aspås:                 Arme dialekt kvar går du?

Berta Aspås:                 Ordtak og seiemåtar ein høyrde i barndomsgrenda

Martin Sæterøy:           Skomakaren som ikkje allveg vart ved sin lest

Jon Melkild:                   Jordalsgrending, korleis og kvar er han?

Oddmund Tveikra:       Ei nøttig bok frå 1715

Per Hoel:                      Fjordingar

Per Todal:                    Ein gong for lenge sidan

Ole M. Talgø:               «Nessabjønnen» i Todalen

Ole M. Talgø:               «Storsvabjønn»

Ole M. Talgø:               «Fjøslibjønn»

Ole M. Talgø:               «Kvitbingså»

Lars Nergård:               Om handel med lerret og strie

Lars Nergård:                 Ei sørgmodig vise (dikt)

Odin Hals:                   Bærlagstida

Ole M. Talgø:               Arnt Erikson Ramsøy

Ole M. Talgø:               Den store tømmerdrifta i Todalen

Ole M. Talgø:               Fjellengsel

Ole M. Talgø:               Knivbeltreima

Odin Hals:                   Storsnøvinteren 1881

Gudbjørg Melland:       Barnetankar (dikt)

Gudbjørg Melland:       Vinteren 1980-81 (dikt)

Lars Nergård:               Eit minne og eit møte våren 1981 (dikt)

Anders K. Sæter:          Klostermyten på Valsøya

Anders K. Sæter:          Botna-brura (dikt)

Jon Eide:                      Om presten og klokkaren og om skuleinspektøren

Sivert Todal:                Om salmebokstriden

Bjarne Slapgard:           Dine eigne røter (dikt)

bottom of page