top of page

Innhald 1980   

(152 sider inkludert 8,5 sider annonser; alle bileta i svart-kvitt; pris: kr. 25)

Skriftstyre: Erling Magne Taftø (red.), Ingrid Fugelsnes, Odin Hals; Jorunn Marie Ørsal (kasserar)

Føreord

Per Todal:                     Minneord om Bjarne Østbø og Lars Flå

Rolf Huus:                     Tingvoll kyrkje 800 år

Ove Gjernes:                Kom ut til Smøla (dikt )

Sivert Todal:                 Markaslåtten i Todalsgrenda

Jørgen Gravvold:          Gamle- kista (dikt )

Magnus Skeid:             Kyrkjevegar i eldre tid

Bjarne Slapgard:           Det fagraste -  (dikt )

Bjarne Slapgard:           Personforfølging for 100 år sidan

Odin Hals:                     Lagsliv i Ålvundfjorda

Jørgen Gravvold:          3 dikt: Sjølvbestemt, Framtidsutsikter og Problem (dikt )

Nils Gunnar Sætherø:   Kverna på Heggem

Anders K. Sæter:          Aresvik på Ertvågsøya

Anders K. Sæter:          Glasberget (dikt)  

Per Todal:                      Å minnast

Gudbjørg Melland:       Vårteikn (dikt) 

Knut O. Vik:                   To-tre hamløypings- eller omskapingssegner

Gudtorm Bugen:           Fanteslaget ved Lindåshammaren

Jørgen Gravvold:          Hender (dikt)

Jørgen Gravvold:          Klok manns tale (dikt)

Jørgen Gravvold:          Tre steinar (dikt)  

Hans Hyldbakk:            Folketellinga av 1875

Hans Hyldbakk:            Til ein stipendiat  (dikt)

Hans Hyldbakk:            Minne frå Rena

Martin Sæterøy:            Reisemåtar på Nordmøre før i tida

Olav Mæle:                   Skule og «skoleholdere» i Aure

Berta Aspås:                 Åklefargar  (dikt)

Berta Aspås:                 Dei som hang i klokkestrengen

Berta Aspås:                 Tankar kring dei gamle stølar  (dikt)

Olav Moen:                  Barnerim frå Nordmøre (dikt)

Tor Erik Jenstad:          Dobbelt spelmannsjubileum i Sunndal

Ola J. Holten:               Straffing. Til Oppdal med øksner

Lars Nergård:               Ei folkevise anno 1980  (dikt)

Lars Nergård:               Husfliden i «Surendalen Præstegjeld» for ca 140 år sidan

bottom of page