top of page

Innhald 1979

(Kr. 20; 108 sider, inkludert 9 sider annonser; alle bileta i svart-kvitt)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

Skriftstyre: Erling Magne Taftø (red.), Ingrid Fugelsnes, Tor Erik Jenstad, Odin Hals; Kristian Ormset (kasserar)

Forord

Hans Hyldbakk:            Brev frå Kleiva

Hans Hyldbakk:            Markahøykjøring (dikt)

Bjarne Slapgard:           Minne frå Nordmøre

Bjarne Slapgard:           Tre dikt frå «Holmgangen på Dinganeset» (dikt)

Berta Aspås:                 Minne frå grenda som byggjest ned

Anders K. Sæter:          Hovlik Henden – Eventyrar og vandringsmann

Gudbjørg Melland:       Narre-spel (dikt)

Odin Hals:                   Dialektuttrykk

Berta Aspås:                 Borti ruskmarkjen (dikt)

Sivert Todal:                Republikk eller kongedømme 1905

Berta Aspås:                 Spovelåt (dikt)

 Gudtorm Bugen:          Lindus Todal, ein gullgravar frå Aure

Hans Hyldbakk:            Aussjon i Hommeldala (dikt)

Hans Hyldbakk:            Jørgen Zakariassen Øren

Ottar Roaldset:             Profeten vender heim (dikt)

Amund Gravem:           Serkr å Rjodum

Jørgen Gravvold:          Stor-far

Odin Hals:                   Om stortings-val i Stangvik

Ottar Roaldset:             Nytt program (dikt)

Ottar Roaldset:             Humle (dikt)

Per Todal:                    Frå soga om «drævfjoln»

Anders K. Sæter:          Uver (dikt)

Jarl Torske:                  Kommunereguleringa i Sunndaldistriktet

Jørgen Gravvold:          Daudingtjønna (dikt)

Lars Nergård:               Eit amerikabrev frå 1888 med litt orientering om sendaren

Gudbjørg Melland:       Bufast – trufast (dikt)

Lusie Jenstad:               Litt om jul og juleførebuingar

Ottar Roaldset:             Å dikte (dikt)

bottom of page