top of page

Innhald 1977

(95 sider, inkludert 12 sider annonser; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Erling Magne Taftø (red.), Jostein Sande, Per Kristians Orset, Bjarne Østbø

Føreord

Kristen Fugelsnes:        Landsmøtet på Tingvoll

Olav Gjernes:                 Da Blod-Jo tapte trua på dei gamle doktorrådene sine

Ingrid Fugelsnes:          Vangsgutane av Leif Halse som TV-serie for barn

Tor Erik Jenstad:           Med bestemor på setra

Hans Hyldbakk:            Jenstadminne  (dikt)

Leif Halse:                     Utvandrar frå Todalen

Jostein Sande:              Slik må det ikkje bli

Gudtorm Bugen:          Gamle forteljingar frå Bærøya i Aure

Sivert Todal:                  Kva bondevennene i Aure meinte om statsstyringa og levekåra til bøndene i 1870-åra

Rolf Huus:                     Nordmøre Trelastforening og Dampsagbruk

Knut O. Vik:                   Litt «etter-rakster»

Ottar Roaldset:             Slåttar i nordmørstradisjon

Ola J. Holten:                Finnfadervåret og finsk rekneramse frå Surnadal og Rindal

Hans Hyldbakk:            Sommarkveld (dikt)

Sivert Todal:                  Tradisjonen fortel

Ingrid Fugelsnes:          Rakkmannsteppet i Tingvoll-lia

Jostein Sande:               Den gamle trua og havet

Nils Tore Leivdal:          Edvard Langset og folkeminnesamlinga hans

Tor Erik Jenstad:            Ein av dei største naturkatastrofene i Surnadalen si historie

bottom of page