top of page

Innhald 1976

(110 sider, inkludert 9 sider annonser; alle bileta i svart-kvitt)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

Skriftstyre: Erling Magne Taftø (red.), Jostein Sande, Per Kristians Orset, Bjarne Østbø

Føreord

Jostein Sande:              Lokalhistorie i skulen

Olav J. Gjernes:            Øyasamfunnet Smøla

Ola J. Holten:                Beinholken frå Årnes i gamle Stangvik

Martin Lamvik:            «Vonheim» tuberkuloseheim i Tingvoll

G. Bugen:                     Sildåret 1876 – 100-årsminne

Sivert Todal:                Med sildnota i 1920-åra

Nils Tore Leivdal:        «Til ingen anden nøtte end Brændeved»

Nils Tore Leivdal:        Frå gamal tid

Rolf Huus:                    Norrønlinja ved Tingvoll gymnas

Per Kristians Orset:    Gymnasiastar på Tingvoll samlar barneleikar

Ola Skrøvseth:             «Jeg vil værge mit Land - »

Ola J. Holten:               Har gardsnamnet «Røv» i Surnadal opphav i heidensk gudehov?

Knut O. Vik:                  Litt om Knut «Den rike og mektige» på Aalmo i Surnadal

Amund Gravem:         Stadnamn på garden Sjømæling

Nils Tore Leivdal:        Som sagt er -

Bjarne Østbø:              Namn- og sakregister for «Du mitt Nordmøre» 1966-1975

Bjarne Østbø:              Innhaldsliste for «Du mitt Nordmøre»,  årg. 1966-1975

bottom of page