top of page

Innhald 1975

(104 s., inkludert 8 sider annonser; alle bileta i svart-kvitt)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

Skriftstyre: Bjarne Østbø (red.), Lars Flå, Per Todal

Føreord

Hans Hyldbakk:                           Heimbygda i måneglans  (dikt)

Lars Røslie:                                  «Godt mot!»

Martin Lamvik:                            Ei ung prestekone og tre kapellanar

J.A. Børset:                                   John O. Rindal

Leif Halse:                                    Spellmannen Hallvard Ørsal 1875-1975

Sivert Todal:                                Dikt-amtmannen Alexander Kielland

Ola Stemshaug og Jon Todal:   Skulemålsrøystingar i Halsa

Ola J. Holten:                               Om namnet og «havlandet» Møre

Sivert Todal:                                 Den gamle Todalssetra

Per Todal:                                     Eit blad av soga om Todals-grenda

Per Hoel:                                       Har biene gammal heimstadrett i Norge?

Ola Skrøvseth:                             Livberging (dikt)

Hans Hyldbakk:                           «Bondeadel» på Nordmøre

Ottar Roaldset:                            Stamnlaus båt og ærelaus mann

Rolv Storholt:                               Småstubbar av ymse slag

Bjarne Østbø:                              Eit «skiløper-møte» i 1862

bottom of page