top of page

Innhald 1974

(96 s., inkludert 8 sider annonser; alle bileta i svart-kvitt)

Skriftstyre: Bjarne Østbø (red.), Lars Flå, Per Todal

 

Føreord

Hans Hyldbakk:              Elva mi  (dikt)

Johanna Grimstad:        Nordmørsbunaden

Olav Gjærevoll:               Vern om Trollheimen?

Ola J. Holten:                  Dalførenamna Surnadal og Rindal

Lars Røslie:                     Heimebarking og handsaming av skinn

Martin Lamvik:               Tingvoll Arbeiderforening 1900-1905

Lars Flå:                           Anders O. Ansnes

Bjarne Østbø:                 Todaling ser på jænkiland

Leif Halse:                      Farty og farty-karar før i tida

Leif Halse:                      Døla-skipperen (dikt)

Hans Hyldbakk:            Gudbrandsdalingar på bygdene her

Ola Skrøvseth:              Setra (dikt)

Lars Røslie:                    Nissen eller «tussin»

Ola J. Holten:                 Merkelege namn under garden Holten

Nils Tore Leivdal:          Skoleholder Ole Eriksen Bjerkestrand

Knut O. Vik:                   Om sølvsmeden Andr. Myhre

«Vagn»:                          På Knyken

Jon Todal:                      Om «Du mitt Nordmøre»

bottom of page