top of page

Innhald 1973

 (84 sider, inkludert 8 sider annonser)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

Skriftstyre: Bjarne Østbø (red.), Lars Flå, Per Todal

Føreord

Hans Hyldbakk:                            Nordmørsminne (dikt)

Martin Lamvik:                             Opptak til lånebiblioteket i Tingvoll

Ola Stemshaug:                           Klakkan – namn og natur

Hans Hyldbakk:                           Ljåen og ljåslåtten

Ola J. Holten:                                Merkelege namn under garden Svean

Leif Halse:                                     Christen Eriksen Kaarvand-Halle

N.G. From:                                     Om Folkets Sæder og Skikke

Per Todal:                                      Da kristendomen vart innført i Aure

Lars Røslie:                                    Julbandet og anna

Ola J. Holten:                                Gardsnamnet Bolme og elvenamnet Bulu

Bjarne Østbø:                               «Den graadige ulv…»

Hans Hyldbakk:                            Fantjagarar og bygdevektarar

Nils Tore Leivdal:                          Ei trist kyrkjeferd

Lærar Ole Eriksen Høgset:         Minneblomst (dikt)

Bjarne Østbø:                               Handfritt gjort!

Anders Moen:                               Hausten og vona (dikt)

bottom of page