top of page

Innhald 1972

(84 sider inkludert 9 sider med annonser.)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

 

Skriftstyre: Bjarne Østbø (red.) Lars Flaa, Per Todal,

 

 

Føreord                             v/ Bjarne Østbø – med minneord om Aksel Sæsbøe

Martinus Røkkum:          Aksel Sæsbøe

Hans Hyldbakk:               Ei gammal markaløe) (dikt)

Martin Lamvik:                Tingvoll-klokkarar føre 1750

Nils Virum:                       Einar Iversen Flå

Ola Nordvik:                    Storfisk og storfiskarar

Hans Hyldbakk:              Maren-namnet i Surnadal

Sivert Todal:                    Den store striden

Nils Leivdal:                     Den tid lærarløna var 6 kr. veka

Ola J. Holten:                   Merkelege namn frå gardsmarkene

K. O. Vik:                           Da siste bjørnen i Aure vart skoten

Nils Tore Leivdal:             I fossedur og kvennalåt

Ottar Roaldset:                «Det liv vi ikkje lever…»

Olav Bergheim:               Nordmøre (dikt)

bottom of page