top of page

Innhald 1968

(64 sider, inkludert 5 sider med annonser)

Denne årgangen er ikkje lenger i sal

Skriftstyre:  Lars Flaa, Aksel Sæsbøe, Per Todal, Bjarne Østbø

 

Føreord v/ Bjarne Østbø

Aksel Sæsbøe:              Dei døde går igjen og sår (dikt)  

Nils Virum:                  Nokre minne om Inge Krokann

Nils Leivdal:                Bjørnedrap og bjørkeris

Ola Dønheim:               Foldalen i gamal og ny tid

Hans Hyldbakk:            Namn og namneskikk på Nordmøre

Per Hoel:                      Driva

Aksel Sæsbøe:              Gardsstabburet

Sturla Brørs:                 Haustfjell – eit dagboksblad frå krigsåra  

Torleiv Østbø:              Lange var dagane -

K.O. Vik:                     Nokre soger og segner frå Aure

Per Todal:                    Om ord

Jon  Grønset:                Den siste bjørnen på Grønset

Bjarne Østbø:               «Et lystig forslag» - sa stortingspresidenten

Kristina Mogstad:         Helsing til Nordmøre

bottom of page